142. Csorba blog. Hírek és újabb Ciprián levél

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

1. A következő blogokon a színészek előadásában hallható-látható felvételek részletek az A város oldalában és a Visszanézés c. Csorba Győző portréműsorokból.
A mára választott vers: Mai La Fontaine. Századunk diktátorainak. Csorba Győző verse.  A vers szövege itt olvasható. (Részlet a Duna Televízióban 1995. december 2-án bemutatott filmből. A felvétel 1982-ben készült. Előadó Csákányi László színművész. A műsor részletes leírását ld. itt.)

2. Két hírt is megosztok.

Az első hír a Jelenkor pályázatáról szól. A pályázat bevezetőjét a Jelenkor.net-ről másolom.
“A Pécs8 a Jelenkor 60 éves jubileumára hat versfilmmel készült. A folyóirat hat évtizedes történetéből hat verset választottak ki a Jelenkor munkatársai, szerkesztői, pécsi irodalmárok. Hogy miért azt, amit, arra a videóban adják meg a választ, a kiválasztott szövegek pedig pécsi színészek előadásában hangzanak el. A Pécs8 ezekhez a versekhez kapcsolódva hirdet irodalmi pályázatokat. Az első pályázat középpontjában Bertók László Miközben című verse állt, a felhívással a nem sokkal korábban elhunyt költő előtt tisztelegtek.
Az idei pályázat témája Csorba Győző A város oldalában című költeménye. A vers „a tér kereteit megtartva időben kapcsol egymáshoz költőket: Janus Pannoniust, a fiatalon, harmincnyolc évesen elhunyt költőt és pécsi püspököt, valamint a versbeli beszélő pécsi költőt, a hatvanhárom éves Csorba Győzőt. És még valaki mást is, egy ismeretlent, aki a vers keletkezésének idejében még meg sem született. Aki éppúgy »a város oldalában / néz-néz a vaksötétbe«, és »irigy nosztalgiával / talán majd összegondol«-ja a számára távoli múltban élő alkotókat, Janus Pannoniust és Csorba Győzőt” – olvasható a felhívásban. A pályázat kiírói azoknak az alkotó fiataloknak, egyetemistáknak és a középiskolák felsőbb évfolyamaira járó diákoknak a pályamunkáit várják, akiket Csorba Győző verse alkotásra inspirál.”
A pályázati felhívás oldalán a vers meghallgatható Köles Ferenc előadásában. Előtte Görföl Balázs beszél a versről. Idézet a felhívás oldaláról:
“Eredményhirdetés és díjkiosztás 2022. április 8-án, a középiskolások számára kiírt országos Csorba Győző Versmondó Verseny döntőjének díjkiosztó ünnepségén lesz a pécsi Szent Mór Iskolaközpont Dísztermében. A díjazottakat külön értesítjük.”

Példamutató az együttműködés a három szervező, a Pécs8, a Jelenkor és a Szent Mór Csorba Győző versmondó versenyének szervezői között. A pályázat meghirdetői azt írják: “Örömteli alkotó munkát kívánunk!” Bár az alkotás sok esetben nem könnyű, nem örömteli, sőt, gyötrelem, de én is azt kívánom, legyen most örömteli az alkotás a pályázóknak.

A Város oldalában  című vers itt is olvasható, és erről a linkről meghallgatható Csorba Győző és Győry Emil színművész előadásában is. 
Ezzel a címmel beszélgetőkötet is megjelent 1991-ben a Jelenkor Kiadónál. A kötet Pécs múlt századi irodalomtörténetének egyik fontos dokumentuma. Itt olvasható, ajánlom a pályázók figyelmébe.

A második hír: Nemes Nagy Ágnes életművét bemutató kiállítás nyílt Budapesten, a Várkert Bazárban.

A kép forrása a fent hivatkozott oldal. A költőnő a fotón házastársával Lengyel Balázzsal látható. Csorba Lengyel Balázzsal is jó viszonyban volt, könyvárában több neki dedikált kötete olvasható. Budapestieknek és Budapestre utazóknak ajánlom  figyelmébe a kitűnő költőnő életművét méltó környezetben idéző-bemutató kiállítást.

Nemes Nagy Ágnes Csorba Győzővel egy írószövetségi gyűlés szünetében.

Nemes Nagy Ágnes egyik dedikált könyve Csorba Győző könyvtárából.

3. “Ígéretemhez híven folytatom Ciprián leveleinek bemutatását. A leveleket figyelmesen olvasva megismerhető a levélíró, a ciszterci szerzetesrend, később a papság és a Csorba család helyzete is. Néhány saját gondolatomat a levelek szövegének word változatában, a lábjegyzetekben írom le. A pdf változat az eredeti íráskép visszaadását teszi lehetővé. Itt kell megjegyeznem, hogy most 11 levelet szándékozok bemutatni, mintegy keresztmetszetét adva a száznál is több levélnek. (Tehát nagyjából tizedét a levelezésnek.) A további földolgozásra igyekszem segítséget kérni, remélem, sikerül valakit megnyernem a szkennelésre ill. a word-átiratok gépelésére. A leveleket természetesen megőrizzük, de állaguk egyre romlik, jó volna a mielőbbi digitalizálásuk.”

A mai, 5. levél levél pdf-változatát itt nézhetik meg. A word-változatot, tekintve hogy volt olyan olvasóm, aki nem tudta a régebbieket megnyitni, most is alább közlöm. Bár a kép inkább előző levélhez illik, itt mutatom be a Ciprián és Margitka édesanyjának 1951-es temetői búcsúztatásán készült fotót is.

A kép bal szélén a  gyászolók (b-j): Csorba Győző, Csorba Győzőné, Margitka és Ciprián, a szerzetes, akit ekkor még nem vitt el az ÁVH.

És akkor a levél:

Kedves Margitkám és Győzőm!
Kedves Leánykáim!

            Most hamarosan válaszolok leveletekre. Érdeklődni szeretnék befogadnátok-e a nyár elején egy kis szabadidőre, vagy majd ősszel.[1] Ha nem ütköznék nehézségekbe Győző munkája miatt, bár nekem nem fontos a különszoba, akkor pünkösd után ellátogatnék Hozzátok. Ugyanis a testvért is ekkor küldenék haza, a Laci még itt lenne és ő szükség esetén a kántorságban is tudna helyettesíteni. Pali néni is el akar jönni, hogy ő vigye haza véglegesen a fiát, ezért ő főzni is tudna legalább egy ideig helyettem.[2]

Mindenekelőtt a Ti beleegyezésteket kérem. Nem akarok terhetekre lenni. Pius[3] atya holnapután megy föl egypár napra Pestre, én pedig a következő héten el szándékozom menni Borsodra.[4]

Szeretném még megkérdezni, hogy mit tudnék a kislányoknak vinni egy kis ajándékot. Nem szeretnének-e valami olyant, amit én fából el tudok készíteni. Nagyon örülnék, ha valamivel meg tudnám Őket örvendeztetni.

Mi különben jól megvagyunk. Most nem is írok többet. Holnap kezdődnek megint a szentkuti munkálatok[5], egy kicsit szoros hetem vagy kéthetem lesz, de utána majd úgyis megnyugodhatom.

Csak azt kérem, őszintén írjátok meg, ha most alkalmatlan vagyok, akkor majd máskor próbálkozom.

Köszönöm Margitkám figyelmeztető szavaidat. Igyekszem majd megfontolni.

Szeretettel köszöntök mindenkit
ölel testvéretek:
Ciprián
Csatka, 1957. máj. 12.

[1] Eddig nem tudtam kideríteni, sikerült-e a látogatás Csorbáéknál. Ők akkor A Kulich Gyula, ma megint Papnevelde utcában laktak, nagyon szűkös körülmények között. Csorba ekkortájt dolgozott az városfal őrtornyában, ahol több kép is megörökítette családja körében és magányosan is.
[2] Nem tudom, a nevek kit rejtenek. Azt viszont tudom, Ciprián kiválóan sütött-főzött. Amikor Somogyhárságyon nála aludtunk, reggeli ébredésünkkor már finom illatok áradtak be szobánkba a hosszú folyosó végén levő konyhából.
[3] Halász Pius, a volt Borsodpusztai rendfőnök, aki Cipriánnal került Csatkára. Ciprián mindenben kiszolgálta, nem csak a misézéssel, vagy a kántorsággal.
[4] Borsodpuszta, a korábbi csiszterci monostor.
[5] Itt a csatkai Szentkútról van szó. „A hiedelmek szerint a csatkai Szentkút vize elsősorban lábfájás gyógyítására, bénaság ellen jó. A kút gyógyító erejében bízva akár több ezren is felkeresik évente a kegyhelyet. A forrás vizét az idelátogatók korsókban, üvegekben viszik haza. Évszázadokon keresztül tömegek zarándokoltak az Irgalmasság Anyjához, míg 1962-ben a veszprémi püspökség hivatalosan is elismerte zarándokhelyként és engedélyezte a búcsújárásokat. A kegyhely főbúcsúja szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén van. Ilyenkor sokan keresik fel a kegytemplomot, ahol a szentmiséket magyar, német és cigány nyelven tartják. Az oltár körbejárható, amely felett a csodás csatkai gyógyulást ábrázoló freskó látható.”

(In: Csatka honlapja.)

Köszönöm figyelmüket.