129. Csorba blog. Kalász Márton, Nemes Nagy Ágnes és … Albert Zsuzsa

Rohan az idő, szól a közhellyé lett slágerszöveg, és tényleg, hogy rohan! Ezt, ha más nem is a szilveszter, vagy a szomorú és örömteli események, évfordulók eszünkbe juttatják. Mint most, egyszerre két szomorú dátum is: száz éve, 1922. január 3-án született Nemes Nagy Ágnes és 2021. december 30-án meghalt Kalász Márton. Az ilyen évfordulók mindig nehéz helyzet elé állítanak, mert hiszen akikről írok, azok általában valahogyan kapcsolódnak Csorbához és már mindent összegyűjtöttem róluk a honlapon. Ugyanakkor persze könnyű is a helyzetem, mert csak előbányászom a régi megemlékezéseket és képeket a keresővel (már működik a honlap keresője is, köszönet érte Horváth Ádám informatikus segítőmnek) és készen is áll az ember, csak idézi magát. Aztán persze azért igyekszik frissíteni is, hiszen mégiscsak van mindig valami újdonság, amit mások írnak, bányásznak ki emlékeik, könyvek mélyéről, vagy az internet kedvesebb bugyraiból.

Kalász Márton halálhíre. Egy a sok internetes közlés közül, és egy másik. A második linken közölt képet be is másolom:

Kalász Márton művei a Digitális Irodalmi Akadémia oldalain.

Kalász Márton írásai a Jelenkorban.

Kalász Mártont ezer és egy szál kötötte Pécshez. Itt jelentek meg az első versei a Dunántúlban, s mint pécsi középiskolás itt fedezte fel ő Csorba Győzőt, Csorba Győző meg őt. Csorba felfedezte Kalász Márton költői tehetségét, tanácsai pedig elindították a költészet magaslatai felé, egyben egész életében ható útmutatók voltak. Ezt jól illusztrálja a Csorba Győző és barátai című, Budapesti levelek Pécsre alcímű levelezéskötet, amelyben Csorba Győző, Galsai Pongrác, Kalász Márton, Lázár Ervin és Szántó Tibor levelezését gyűjtöttem egybe. A kötetről itt olvashatnak összeállítást. (Ezen az oldalon arról is írtam, hogy a kötettel kapcsolatban milyen csalódás ért.) A kötet pedig itt el is olvasható. Ajánlom figyelmükbe az egészet, de lévén, hogy most Kalász Mártonról írok, különösen az őrá eső részt, ahol Csorbának dedikált köteteit is ismertetem.

Kalász Mártonnal kapcsolatban két emlékemet is megoszthatom most olvasóimmal. Az egyik személyes, a másik egy rádiófelvétellel kapcsolatos.

Kalász Márton rendkívül szívélyes és segítőkész volt, amikor a Csorbával folytatott levelezésének közzétételéről beszéltünk, ill. váltottunk levelet. Azonnal ráállt a közlésre, s amikor a kötet bemutatója volt Budapesten az Írószövetségben, szintén nagyon kedves volt velem, azonnal tegeződve átsegített zavaromon. Nagyon fáradt lehetett, érződött rajta, sőt, azt is láttam, hogy időnként “pihentette a szemét”. De amikor Csorbáról beszéltünk – mert több könyv bemutatásával együtt került sorra a levelezésköteté is, (emlékeim szerint Méhes Károly kötetét is ott mutatták be, sajnos, a bemutatóról nincsen följegyzésem) azonnal fölcsillantak azok a szemek. Nem voltam már fiatalember akkor, de mégis megilletődve és görcsbe szorult gyomorral ültem a “nagyok” és a budapesti vendégek között. (Ma már kicsit más szemmel figyelem a pestieket és más miatt szorul görcsbe a gyomrom, amikor a főváros szót hallom, mint akkor.) Ha jól emlékszem, Méhes Károly egyik versét Mécs Károly adta elő, Pécsről Tüskés Tibor, Szirtes Gábor voltak a szereplők, Pestről pedig természetesen Kalász Márton, s Galsai Pongrác rokonaira is emlékszem. Sajnos, a könyvbemutatóról nem sok hírt tudtam előkeresni, érdekességképpen egyet mégis idemásolok:

Egyéb 18.00 Forradalom, média, Magyarország – jelenkori társadalmi állapot-elemzés. Előadó: Rózsa-Flores Eduardo író, publicista, a Kapu folyóirat főmunkatársa. Dominikánus Ház 18.00 Könyvbemutató Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre Vendégeink Kalász Márton költő, a Magyar Írószövetség elnöke, Pintér László, a könyv sajtó alá rendezője, Tüskés Tibor, író, irodalomtörténész.”

A meglehetősen zavaros fogalmazású hír azért is különösen érdekes, mert egyáltalán nem emlékszem erre a könyvbemutatóra, márpedig ha más miatt nem is, a zavart elő- és utóéletű Rózsa-Flores Eduardo miatt emlékeznék rá.

A másik “találkozásom” Kalász Mártonnal egy rádióadással kapcsolatos. Albert Zsuzsa kiváló Irodalmi legendák, legendás irodalom című sorozatának második kötetében olvasható a Csorbáról szóló “legendás” emlékezés, amelynek Kalász Márton az egyik főszereplője, és a költő-írót, habár Csorbára emlékezik, innen nagyon pontosan megismerhetik az olvasók. (Szerintem pontosabban, mint sok más “hivatalos” írásból.) Ennek az Albert Zsuzsa vezette adásnak az írásos változatát közlöm itt, kérem olvassák úgy is, mint Pécs irodalomtörténetének egy fontos fejezetét.

És itt különös hálával kell emlékeznem a szerencsére még köztünk élő  Albert Zsuzsára és legendás könyvsorozatára. Kérem, olvassák el itt Liptay Katalin írását erről a 11 kötetes sorozatról, amelynél értékesebbet nehéz volna találni a múlt évszázad magyar második felének irodalomtörténetében. És hálásan köszönöm, hogy ebben a sorozatban a kiváló költőnő, rádiós szerkesztő Csorbát is bemutatta a 2. kötetben (Pécs : Pro Pannonia Kiadó, 2001. – [193] – 218. p.), Üzenet a Hét toronyból Csorba Győző (1916-1995) címmel. Csorba “legendáival” pedig a beszélgetőtársak (Bertók László, Kalász Márton, Kohlmann-né Sinkó Judit, Kopányi György, Lázár Ervin, Rába György és Tüskés Tibor) nem csak a pécsi költőt, hanem a pécsi irodalmi életet is bemutatták, méghozzá szinte az egész XX. század pécsi irodalmi életét.
Ha tudtam volna ezt a beszélgetést korábban prezentálni, dehogy fogadtam volna el a Pro Pannonia megbízását a
Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben Csorba Győző hagyatéka alapján lehetetlenül hosszú és buta  című kötet összeállítására. Csak rámutattam volna beszélgetés szövegére és hozzáadtam volna Csorba képeit, s azt mondom, tessék, itt van, kész a könyv…

Isten nyugosztalja Kalász Mártont és találják meg a felhők között is egymást Csorbával.

A másik hír egy százéves születésnappal kapcsolatos.

Száz éve született Nemes Nagy Ágnes. A költő oldala a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai között. A librarius.hu így emlékezik róla. S mivel Nemes Nagy Ágnesről is írtam a honlapon, most engedelmükkel magamtól idézek a két alkotó kapcsolatáról. (A 176. Csorba hírlevél 2. pontját.)

Közös kép Csorbával egy írószövetségi közgyűlésről, 1962-ből. (A kép egy teljesebb változatán, amelyet most nem találok, Pákolitz István látható Csorba jobboldalán.)

“A Jelenkor Kiadó által gondozott Nemes Nagy Ágnes életműsorozat második darabjaként megjelenik Nemes Nagy Ágnes interjúkötete A gyufaskatulyától Prométheuszig címmel. Erről az indexen itt olvashatnak. Érdekes és informatív olvasmány Kiss Eszter tollából. Nemes Nagy Csorbának kedves költője volt, jó ismeretségben voltak. Csorba 1947−1948-as olasz útján ismerkedett és barátkozott meg a költőnővel és férjével, Lengyel Balázzsal, akit szintén szeretett. Csorba olasz útjáról itt olvashatnak, a baloldali menüpontban a Római hónapok fejezetcímre kattintva. A keresőbe beírva az Ágnes vagy a Lengyel nevet (így kapunk releváns válaszokat) olvasható lesz Csorba emlékezése a két alkotóra és az együtt töltött időre. Kitűnő összeállítást olvastam az interneten erről az útról. Ezt írtam róla a 114. hírlevélben: “A Csorba Társaság tagja, Csorba Győző egykori kollégája Boda Miklós könyvtáros, könyvtártörténész érdekes dologra hívta fel a figyelmemet. A Szicília egy kontinens című internetes oldal A szicíliai út című (négy részes) sorozatának bevezetőjében a következőket olvashatjuk: »1948 januárjában egy magyar irodalmárokból és művészekből álló csoport tíz napot tölt el Szicíliában. A résztvevők, többek között Csorba Győző, Nemes Nagy Ágnes, Takáts Gyula, Lengyel Balázs útinaplóiból, verseiből kiragadott és szó szerint idézett sorokból fűztük össze ezt a képzeletbeli párbeszédet, amelyből megtudhatjuk, hogy utaztak ők Szicíliában.« Ehhez a jól és pontosan fogalmazott leadhez én csak annyit fűzök hozzá: kérem, keressék fel a képekkel illusztrált oldalakat. Érdemes a kiváló és okos emberek 1948-as szicíliai megfigyeléseit elolvasni. (A közölt képek egy híján Csorba Győző hagyatékából valók!)« Sajnálatos, hogy a link időközben eltűnt, de a szerkesztőktől kapott segítség alapján, egy word fájlban be tudom mutatni az oldalt. Csorba egyik Nemes Nagy Ágnesnek dedikált kötetéről itt látható kép. (A megnyíló oldal első képe.) Nemes Nagy Csorbának dedikált kötetéről pedig itt mutatok egy képet. Nemes Nagy Ágnesnek számos könyve megtalálható Csorba könyvtárában. Majdnem mindegyiket dedikálta a költőnő, ezért leírásukat alább közlöm. Egymás iránti szeretetüket A város oldalában című kötetben írt Csorba szövegek mellett jól bizonyítják a dedikációk szövegei is. Különösen a 2. tételt ajánlom figyelmükbe, amelyben Nemes Nagy dedikációja mellett Csorba válaszának piszkozata is olvasható. (Lengyel Balázs Csorbának küldött dedikált köteteit a Nemes Nagy Ágnes kötetek után ismertetem.)

Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs: A tünékeny alma. – Pécs : Jelenkor K., 1995. – 320 p. ; 20 cm. – (Élő irodalom sorozat). –ISBN 963 6760055 fűzött. – Jó állapotban. – Valószínűleg a Kiadó Csorbának küldött tiszteletpéldánya. – Csorba Emlékszoba.

Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei : Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1986. – 269 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek régi (de még milyen régi) szeretettel: 1986. jún. 16. Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk.: 86. jún. M. k.: 86. júl. 29.”. – A kötetben egy levelezőlap nagyságú kartonlapon Csorba válaszának piszkozata: „Pécs, 86. júl. 28. / Kedves Ágnes, / most fejeztem be »A hegyi költő«-t és »A Föld emlékei«-t. Egymás után vettem kézbe őket a mondott sorrendben. S ez különösen megörvendeztetett. Mert az Összegyűjtött versekben egymás után ismertem föl a Babitsban és Babitsról látott esztétikai értékek megvalósulását. Hogy így egyben olvashattam verseit, most már nyugodtan és teljes // határozottsággal állíthatom, hogy Ágnes Babitsnak mindeddig legjobb és több versében Babits-csal egyenlő szintű tanítványa. Egyébként az »arcképvázlat« (igen szerény megjelölés!) roppant okos, tanulságos elegánsan megírt könyv, a verseskötet pedig elejétől fogva olyan, mintha igen szigorú válogatás lenne. S szinte az elejétől fogva emelkedik. – Nagyon köszönöm mindkét könyvet és gratulálok hozzájuk. – / Balázsnak* küldtem egy verset az Újhold-Évkönyv második kötetébe. – Nagy szeretettel küldöm kézcsókom: Győző.” (*Lengyel Balázs.). – ISBN 963 14 0678

Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő : Vázlat Babits lírájáról. – Bp. : Magvető Kiadó, 1984. – 201 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek egy kis esszét, réges-régi barátsággal 1984. okt. 9. Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ k. 86. júl. 28.”. – ISBN 963 14 0193 6 kötött.

Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban : Versek. – Bp. : Új Hold kiadás, 1946. – 31 p. ; 21 cm. –Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek üdvözlettel 1946. karácsony Nemes Nagy Ágnes”. – Fűzött.

Nemes Nagy Ágnes: Között : Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1981. – 216 p. ; 24 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, régi szeretettel Ágnes 1981. nov. ”. – ISBN 963 271 542 X kötött.

Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával : Esszék. – Bp. : Magvető Könyvk., 1987. – 438 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek réges-régi barátsággal, most valami életrajzit szeretettel 1987. nov. 18. Ágnes”. – ISBN 963 14 1076 5 kötött.

Nemes Nagy Ágnes: Metszetek : Esszék, tanulmányok. – Bp. : Magvető Könyvk., 1982. – 446 p. : 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek ezt a tanulmánykötetet is (ugye, milyen sokat írok? De ne féljen, most már abbamarad) szeretettel Ágnes 1982. febr. 26.”. – ISBN 963 271 644 2 kötött. – Jó állapotban. – Esszé, tanulmány, magyar irodalom, világirodalom, irodalomtudomány, Csorba Emlékszoba.

Nemes Nagy Ágnes: Napforduló. – Bp. : Magvető Könyvk., 1967. – 84 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek ajánlom e kötetet, mint Pannónia fakultatív híve, barátsággal 1967. augusztus 25-én Nemes Nagy Ágnes.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ XII. Királyhágó u. 5 b.”. – A kötetben a közepes alakú boríték, melyben a könyv érkezett. A borítékot Nemes Nagy Ágnes címezte, az ő címét a borítékról másolta át a könyvbe Csorba.

Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság. – Bp. : Magvető Könyvk., 1989. – 611 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek réges-régi szeretettel, szolidaritással 1989. aug. 14-én Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk. 89. aug. ”. – ISBN 963 14 1427 2 kötött.

Nemes Nagy Ágnes: Vándorévek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1964. – 382 p. ; 20 cm. – Kötött. – Proveniencia ismeretlen.

Lengyel Balázs Csorbának dedikált kötetei:

Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet. – Bp. : Magvető Könyvk., 1972. – 406 p. ; 19 cm. – (Elvek és utak). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel Lengyel Balázs 1974. jan. hó.”. – Kötött. – Csorba Emlékszoba.

Lengyel Balázs: Közelképek : Válogatott tanulmányok. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1979. – 496 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel, nagyrabecsüléssel Lengyel Balázs 1980. február hó.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „80. V. 12. Bp. Naphegy u. 28. 1016.” . – ISBN 963 15 1435 8 kötött. – Csorba Emlékszoba.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre : Líránk a hetvenes években. – 2., bőv. kiad. – Bp. : Magvető, 1982. – 554 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal, szeretettel Lengyel Balázs 1977”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ XI. 4. Bp. Naphegy u. … sz.”. – Csorba Győzőről Klasszicizmus, modernség közös cím alatt Rónay György: Mérleg (Magvető) Csorba Győző: Anabázis (Magvető) alcímmel, p. 163-166; Életigenlő, halált látó. Csorba Győző: Összegyűjtött versek (Magvető) p. 173-[179]; Az öregedés előnyei közös cím alatt Vészi Endre: Értünk is fussatok paripák (Magvető) Csorba Győző: A világ küszöbei (Magvető) alcímmel, p. 205-206. – ISBN 963 270 55 48 kötött.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. – Bp. : Magvető, 1977. – 286 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek barátsággal, szeretettel, nagyrabecsüléssel Lengyel Balázs 1977”. – Csorba Győzőről Klasszicizmus, modernség közös cím alatt Rónay György: Mérleg (Magvető) Csorba Győző: Anabázis (Magvető) alcímmel, p. 99-101. – ISBN 963 270 55 48 kötött.

Lengyel Balázs: Visszatérés : Esszék, tanulmányok. – Pécs : Jelenkor, 1990. – 241 p. ; 20 cm. – ISBN 963 7770 02 X fűzött. – Jó állapotban. – Valószínűleg tiszteletpéldány.

Lengyel Balázs: Visszatérés : Esszék, tanulmányok. – Pécs : Jelenkor, 1990. – 241 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek nagy szeretettel Balázs”. – ISBN fűzött. – A könyv egy másik példánya valószínűleg a Jelenkor Kiadó tiszteletpéldánya a költőnek.

Lengyel Balázs: Zöld és arany : Válogatott esszék. – Bp. : Magvető Könyvk., 1988. – 617 p. ; 20 cm. – ISBN 963 14 1275 X kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, a próbált, régesrégi barátnak, aki csak azért nem szerepel önálló tanulmánnyal a könyvben, mert nem voltam megelégedve azokkal a cikkekkel, melyeket róla írtam, öleléssel Balázs 1988. aug. hó.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Mk.: 88. szept. 5.” – Csorba Emlékszoba.

Köszönöm kitartó figyelmüket az új évben is.