105. Csorba blog. Dedikált kötetek Csorba könyvtárában

Frissítve 2021. 10. o4. Ld. a bejegyzés végén.

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: A legszebb hang is. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is. A vers tulajdonképpen ars poetica, fontos tételszerű mondatokkal. Nem is idézek, tessék olvasni, hallgatni.

Ma is dedikált könyveket ismertetek Csorba könyvtárából. Külön felhívom a figyelmet, az egyik kötetre, amelyet Csorba a feleségének ajánlott.

Balázsovics Mihály: A megmaradás képletei. – Bp. : Magvető Könyvk., 1985. – 81 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelettel Balázsovics Mihály 1985. VII. ”. – ISBN 963 14 0487 0 fűzött. Csorba Emlékszoba, 2019.

Balázsovics Mihály költő. Balázsovics Mihály művei a Jelenkorban. Itt is olvashat a szerzőről.

Fájl:Balázsovics Mihály.jpg – Wikipédia

(Forrás: Wikipédia)

Balázsovics Mihály: Évszakváltás. – Bp. : Magvető Könyvk., 1988. – 78 p. ; 19 cm. – ISBN 963 14 1240 7 fűzött. – Dedikálás szövege a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek Tisztelettel: Balázsovics Mihály 1988 augusztus 29.”

Balázsovics Mihály: Szélirányban / – – versei . – Bp. : Magvető Könyvk., 1982. – 133 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelettel szeretettel Balázsovics Mihály 1982. március 31.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ május 10.”. – ISBN 963 247 641 8 fűzött.Csorba Emlékszoba, 2019.

Balogh László: A kilencedik vízesés. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1977. – 91 p. ; 19 cm . – ISBN 963 15 0765 3 kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, régi barátsággal, szeretettel Balogh Laci P. 1977/3/14”. – Az első kötéstábla belső oldalának bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 77. IV. ”. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László író, költő, irodalomtörténészről, aki Csorba kortársa volt, itt olvashat és itt is. 1967-től a Jelenkorban is többször publikált. 

Balogh László: Arany János nagykőrösi lírája. – Nagykőrös : Arany János Múzeum, 1982. – p. 375-392. ; 24 cm. – (Acta Musei de János Arany nominati = Nagy körösi Arany János Múzeum közleményei ; 2.). (Separatum Arany János tanulmányok c. kiadványból). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, »mindvégig« tartó barátsággal Balogh Laci Bp. 1984/06/13.”. – A füzetben A/4 írólap másfél oldala sűrűn teleírva a szerző kézírásával. – Fűzött.

Balogh László: Asztalos István. – Bp. : Akad. K., 1969. – 137 p.,[1] t. fol. ; 19 cm. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 65.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, kortársamnak s a könyvben tárgyalt kor tanújának, régi barátsággal Balogh László”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: Mk. – Fűzött. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László: Az ihlet perce : A lírikus Arany János. – Bp. : Tankönyvk., 1980. – 169 p. – ISBN 963 17 5026 4 fűzött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, régi barátsággal e kedvvel írt könyvet Laci Bp. 1980./09/18”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ X. 5”. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László: Irodalom és kommunikáció. – Bp. : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. – 2 db : ill. ; 20 cm. – (Tömegkommunikációs Kutatóintézet szakkönyvtára ; 30-31. sz.). – Jó állapotban. – 1. köt. – 150 p. – 2. köt. – 135 p. – Dedikálás az 1. kötetben a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, a régi barátsággal, kortársi szeretettel Laci Bp. 76/3/10”. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László: József Attila. – Bp. : Gondolat K., 1969. – 220 p., számozatlan táblák ; 19 cm. – (Nagy magyar írók). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal küldi a hajdani Sorsunk munkatársa Balogh László Bp. 1969. márc. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 1969. ápr. 5-én Cs. Gy.”. – Fűzött. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László: Mag hó alatt : Bevezetés Ady költészetének jelkép-rendszerébe. – Bp. : Tankönyvk., 1976. – 175 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, a régi barátnak és kortársnak szeretettel Balogh László Bp. 76/3/24”. – ISBN 963 17 1306 7 fűzött. – Csorba Emlékszoba.

Balogh László - Mag hó alatt

Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. – Bp. : Szt. István Társ., 1926. – 160 p. ; 18 cm. – Fűzött. – A hátsó szennylap verzóján baloldalt alul Csorba ajánlása: „Édesemnek Szomorítója 1945. I. ”. – (Édesem = Velényi Margit a költő felesége.). – A könyvbe betéve egy ismeretlen könyv eredeti könyvtesttől elválasztott fejezete: Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom. p. 143-160. ; 21 cm.
Édesem az 1940-es években Balokánynál.

013

A kötet borítója.

Bán Aladár költő, műfordító, irodalomtörténész, folklorista a finn és ész irodalom tudósa. Regényes élete röviden itt ismerhető meg. Életéről képes összeállítás látható itt.

Bán Aladár: Gyóni Géza élete és költészete. – Bp. : Petőfi Társaság, [1931]. – 15 p. ; 23 cm. – (Klny. a Koszorú, a Petőfi Társaság közlönye 1942. évi októberi számából). – Fűzött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek szíves üdvözlettel Bán Aladár”

Gyóni Gézáról itt olvashat. Itt olvasható Gyóni Géza Csak egy éjszkára… című sokat és méltán idézett verse.

Bán Aladár: Uráli dalok : Eredeti és fordított költemények. – Budapest : Petőfi Társaság, 1939. – 101 p. ; 21 cm. – Fűzött. – Dedikálás a címoldalon a cím fölött: „Csorba Győzőnek meleg köszönettel és nagyrabecsüléssel 1940 XII 31 Bán Aladár”.

024

A kötet borítója.

2021. 10. 04. Frissítés

Az ismertetésből kimaradt egy Bán Aladár fordította munka. Ebben ugyan nem volt ajánlás, de figyelemreméltó teljesítmény, ritka könyv, ezért itt is bemutatom.

Kalevipoeg : Észt nemzeti eposz / [ford. Bán Aladár] ; [a bevezetőt írta Ortutay Gyula] ; [az észt szöveggel egybevetette, az utószót és a jegyzeteket írta Képes Géza] ; [ill. Kondor Lajos]. – Bp. : Európa Könyvk., 1960. – 345 p. : ill. ; 19 cm. – Kötött.

A könyvismertetéseket majd a méltatlanul feledett Bárány Tamás dedikált könyveivel folytatom.

Köszönöm figyelmüket.