77. Csorba blog. A Csorba 100 című kötet ismertetése

Az eddig ismertetett Csorba-köteteket ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöm egybe.
A mai  Csorba vers: Előrelátás. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is.
Most a Csorba 100 című kötetet mutatom be.

A kötet leírása:

Csorba Győző 100 : A 2016. évi Csorba Győző emlékkonferencia előadásainak szerkesztett szövege : Válogatás folyóiratokban megjelent írásokból / [Szerk., összeállította, jegyzetek: Pintér László] ; [Előszó Hoppál Péter]. – Pécs : Csorba Győző Társaság, 234 p. – (A Csorba Győző Társaság könyvtára : 4.)  A konferencia teljes videója.

A teljes kötet pdf változatban elérhető itt. A teljes konferencia videója megtekinthető itt.

A kötet első borítója

A kötet hátsó borítója

Válogatás a kötet képeiből. (Első borító; címoldal; címlapverzó; előszó; idézett versek jegyzéke 1–3; képek jegyzéke 1–4; a konferencia fotóinak jegyzéke 1–2; Csorba Győző halála után a Pro Pannonia kiadónál megjelent könyvek jegyzéke; a Tárgyaim című Csorba írás képeinek jegyzéke; az előadásokban említett kötetek borítói; képek a kötetből 1–3; tartalomjegyzék 1–3; kolofon; hátsó borító.)

A kötet keletkezéséről mindent elmondok az utószóban. Néhány megjegyzést fűzök csak hozzá.

Bár nem volt szándékomban, mégis úgy alakult, hogy az utolsóként kiadott Csorbáról szóló kötetet mutathatom be ebben a sorozatban utoljára. Jó is így, hiszen a könyv keresztmetszetét adja a költői, emberi életútnak. Örülök a kötetnek és egy kellemetlen utózönge sem tudja elvenni az örömömet.

A Társaság és az én legnagyobb munkám is volt egyben az emlékév eseményeinek megszervezése és ennek a kötetnek az összeállítása. A Csorba Győző Társaság egyik fő feladata is ez volt. (Az én elképzelésem szerint legalábbis.) Hogy sikerült a munka elvégzése, az sokaknak köszönhető. Az utószóban név szerint is sorolom őket, alább olvashatják, most nem ismétlem meg, csak a köszönetet.

Engem személyesen is mélyen érint a kötet: saját ötleteimet megvalósítva, teljesen egyedül állítottam össze, szerkesztettem meg. Mivel a wordon kívül szerkesztőprogramot nem ismertem, ez a szedéstükrön meg is látszik. Mégis emellett döntöttem: a kiadói árak, szerkesztési díjak a kapott pénz jelentős részét elvették volna, kevesebb és gyengébb minőségben sikerült volna a kiadás, ráadásul a kötetek a kiadónál maradtak volna terjesztésre. Így mindenképpen olcsóbb volt a munka, a kötetek saját terjesztésre maradtak a Társaságnál. Hogy betűelütés, tárgyi hiba nem maradt a könyvben (vagy azóta is észrevétlen), az prof. dr. Nagy Imrének és dr. Hernádi László Mihálynak köszönhető, akik többször átolvasták a kötet anyagát. Egy kellemetlen utózöngéről nem írok, ne legyen másnak is rossz érzése emiatt.

Következzék a kötet utószava.

UTÓSZÓ

Amikor a Csorba Győző Emlékkonferencia szervezése megkezdődött, s a felkért előadók nevét elolvastam, biztos voltam abban, hogy az előadásoknak nyomtatott formában is meg kell jelenniük. Ha pedig még képeket is közölhetünk a könyvben a konferenciáról és Csorba Győző életéről, meg Csorba-verseket is, akkor olyan emléket állíthatunk a centenáriumról, amely méltó lesz a költőhöz, a könyvek szerelmeséhez.

Amikor az ennek az elképzelésnek megfelelő anyagot összeszállítottam, azt elvittem dr. Hoppál Péter akkori kulturális államtitkárhoz, országgyűlési képviselőhöz. A kéziratot látva dr. Hoppál Péter azonnal mellénk állt és támogatásáról biztosította a kötet kiadását. Segítsége nélkül a terv csak terv maradt volna, a kézirat meg kézirat. Köszönjük támogatását!

A Csorba Emlékév és Emlékkonferencia szervezését Pécs Város Önkormányzata támogatta jelentős összeg és médiaháttér biztosításával. A szervezés oroszlánrészét a költő nevét viselő könyvtár vállalta a Csorba Győző Társaság segítségével. A közös munka eredménye, hogy az évet lezáró konferencia és hangverseny előtt és után is sokféle rendezvénnyel ünnepelhettük az évfordulót, szavaló- illusztráló- fordítóversenytől gyerekkönyv-bemutatóig. Az emlékév eseményeiről a https://csorbagyozo.hu/ internetes oldalon megjelent hírlevelekben részletesen beszámoltunk.

Köszönetet mondunk gondos munkájukért a Csorba Győző Könyvtár vezetőinek és lelkes kollektívájának. Néhány nevet ki kell emelnem a sok közül: Miszler Tamást, a könyvtár igazgatóját, a Kapcsolati Csoport munkatársait: Szeifer Csaba csoportvezetőt. Pajor Zsófiát és Németh Lucát kulturális szakreferenseket, valamint Drinóczi Ildikót a kiváló, már külföldet is megjárt Csorba kiállítás szerkesztőjét. Köszönet illeti őket, mert mindig segítették a Csorba Társaság munkáját és percről-percre megszervezték az emlékévet.

A kötet összeállításában segítségemre volt prof. dr. Nagy Imre, a Csorba Társaság elnöke és dr. Hernádi László Mihály, aki a korrektúrát végezte. Köszönet érte.

Az előadók örömmel fogadták a meghívást és végül olyan sokszínű előadáscsokor állt össze, amellyel Csorbát költői és emberi oldaláról is megismerhették a hallgatók, most pedig már megismerhetik a könyv olvasói is.

A hivatalos megnyitók – Miszler Tamás könyvtárigazgató, dr. Őri László Pécs város kultúráért felelős alpolgármestere és prof. dr. Nagy Imre a Csorba Győző Társaság elnöke – röviden méltatták Csorba munkásságát, s összefoglalták, hogy miért tartották fontosnak az emlékév, a konferencia és a hangverseny megszervezését.

Ágoston Zoltán, a Jelenkor szerkesztője vezette az egész napos előadássorozatot, s ő is előadott a konferencián.

Az előadásokat három csoportba lehet összefoglalni. Ágoston Zoltán, Görföl Balázs, prof. dr. Nagy Imre és dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész Csorba Győző költészetének egy-egy területét, Kovács Attila zenetörténész Csorba költészetének zenei vonatkozásait elemezte tudományos alapossággal. A másik csoportba Bertók Lászlót, Albert Zsuzsát és Tóth Krisztinát sorolom, akik főként Csorbával való személyes kapcsolatukról és Csorba emberi jellemvonásairól beszéltek. Emlékezetes marad Albert Zsuzsa mélyen átélt előadása. Volt két előadó, akik szintén kapcsolatban álltak Csorbával, de az ő kapcsolatuk emléke könyvekben is alakot öltött: ők Csuhai István és dr. Szirtes Gábor. Csuhai István személyes emlékekkel is átszőtt előadásában A város oldalában című kötet – melyben ő volt a költő beszélgetőtársa – megszületésének körülményeiről beszélt. Dr. Szirtes Gábor a Pro Pannónia Kiadó vezetője, aki Csorba Győző halála után Csorbától és Csorbáról 2015-ig 12 kötetet jelentetett meg, a Csorba életmű utóéletéről és a Pro Pannónia kiadáspolitikájáról beszélt.

Már a szerkesztés korai időszakában gondoltam rá, hogy az emlékévben a Jelenkorban Csorbáról megjelent írásokból is kellene válogatni a könyvbe. A Jelenkorból végül Marafkó László személyes emlékeket felelevenítő írását, Takáts József Csorba Győző: Följegyzés című versét elemző tanulmányát, Csuhai István Csorbára és A város oldalában kötet összeállítására emlékező két írását választottam. Ebbe a csoportba került még Méhes Károlynak és Parti Nagy Lajosnak az évfordulóra írt egy-egy verse, valamint Tóth Krisztinának az Emlékkonferencia után egy helyi lapnak adott interjúja.

Sólyom Katalin Csorba Győző, Bertók László és Parti Nagy Lajos verseinek elmondásával még emlékezetesebbé tette a konferenciát. Köszönjük a mindig segítőkész művésznő közreműködését.

Az előadók, tanulmányírók mindegyike említett, idézett Csorba-verset vagy kötetet, ezért 118 verset is közlünk, melyek nagyobb része az idézett versek teljes szövege, kisebb része pedig a Sólyom Katalin versmondó köre számára készült versválogatás, melyet a művésznő és versmondói már négyszer is nagy sikerrel adtak elő.

A konferencia kedves színfoltja volt, hogy a Csorba versek pécsi középiskolás fordító- és illusztráló versenye győzteseinek prof. Nagy Imre a konferencia előtt adta át a díjakat. A felkészítő tanárok és a diákok lelkesedése és tudása jó érzéssel töltötte el a jelenlévőket: van még a fiatalokban is érdeklődés a líra iránt.

Nem csak a konferencia képeiből válogattunk a kötetbe, mindegyik előadóról, szerzőről közlünk a konferencián készült arcképet a függelékben. A szövegekben említett kötetek borítóinak fotóit is a kötetbe szerkesztettük. Csorba Győzőről, életének főbb eseményeiről is válogattunk képeket, három csoportban. Portréit, barátokkal és a családdal készült képeket és utóélete néhány képét gyűjtöttük egy-egy csokorba.

A kötetet a versek és a képeken szereplő személyek mutatója teszi teljessé.

Bízunk abban, hogy az előadások, tanulmányok, személyes emlékezések, a versek és a fotók átfogó, mindenki számára élvezetes képet adnak Pécs nagy költőjéről és méltón őrzik emlékét.

Kérjük, olvassák a tanulmányokat, verseket és nézegessék a képeket szeretettel.

A kötetek ismertetése ezzel befejeződött. Hamarosan összefoglalóval és más témájú blogokkal jelentkezem.

Egy régi Csorba-képpel igyekszem színesebbé tenni a blogot, Csorba és felesége Margitka egy korai dunaszekcsői fotójával. (Margitka balról a második, Csorba mögötte a harmadik.)

Köszönöm figyelmüket.