Csorba Győző: Szabadulás. Pécs : Batsányi Társaság, 1947.
(A kötet borítója; a kötet címlapja)

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó
Szomorúság
Május
Tél
Falun
Egy hülyéhez, gyermekkori barátomhoz
A Dunánál
Árnyék
Új Halál-versek
Béke ellen
A testemhez
Alázat
Kit nyugtalan ágyad
Mint a kút
Kendő
Védelmedben
Naplójegyzet
Epigrammák
Három szonett (Párbeszéd, Kiáltás, Korszerű)
Szorongás
Csak a múlót
A magányról
Szabadulás
Dal
A menekülő
Emlék
Fogyó világ
A távozó