8. Csorba blog. Derek Mahon halála

Olvasom a hírt: meghalt Derek Mahon. Gondolom, a név még az irodalomban jártasabb olvasóimnak sem jelent túl sokat. Haláláról több portál is hírt ad, nagyjából ugyanazzal a szöveggel, de  magyarul csak ezt az ismertetőt találtam róla. Nekem szerencsém van, mert Csorba Győző könyvtárában találtam egy kötetet tőle, Fodor András levelezéseiben pedig több utalás is volt rá. Fodor András jóbarátja, és magyar fordítója volt Derek Mahonnak. Íme, a Fodor Andás fordította Mahon verseskötet Csorba könyvtárában:

Mahon, Derek: A tenger télen / [vál., ford. és az utószót írta Fodor András]. – Bp. : Európa Könyvk., 1992. – 71 p. ; 19 cm. – (Napjaink költészete). – Dedikálás a szennycímlap hátoldalán: „* és Csorba Győző születésnapjára nagyrabecsülő szeretettel ajánlja: Fodor András 992. XI. ” (A lap tetején az „… és az utószót írta” után *-ot tett Fodor, majd ehhez írta, mintegy lábjegyzetként a dedikációt.). – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk.: 92. nov. 19. M. k.: 92. nov. 26.”. – A kötetben a köszönőlevél géppel írt piszkozata: „Kedves Bandi / hálásan köszönöm baráti figyelmességedet, hogy születésnapomra köszöntöttél s még a tetejébe ezt a köszöntést megtoldottad egy fordításkötettel is. / A költőt még nem ismertem, igen jó, hogy Derek Mahont elhoztad hozzánk. / Érdekes és találó önjellemzéssel beszélsz egy-egy részlet »rokon-ambícióval« történt átültetéséről. Megvallom, hogy igazad ellenére sem különösen éreztem magamhoz közelinek Mahont. Ez persze lehet az én hibám is. (Esetleg a miatt, mert mintha túl közel állna stílusa, kifejezésmódja az enyémhez?) / Bízom benne, hogyha többízben elolvasom, sikerül megszeretnem. / Egyelőre úgy érzem, mintha különféle esszék, bibliográfiák stb. méltatásai kissé túloznának értékelésében. / Ne haragudjál, hogy még mindig géppel készült ez a levél. Ekkora terjedelemben már nincs bátorságom tollal írni. / Örülök, hogy ez a levél éppen most indult Hozzád, s így módom van névnapodra is nagy szeretettel s régi-régi barátságunkkal kívánnom minden szépet és jót. S személyesen Neked kívánom azt is, hogy az eddigi lendülettel tudjál dolgozni, s ehhez legyen változatlanul erőd (bár jó lenne, ha kissé nagyobb önzéssel vigyáznál magadra!) / Ölellek szeretettel, kedves Sárikának kézcsókom, s megnövekedett családod minden tagjának szíves üdvözletemet küldöm, már gondolva karácsonyra és az újévre is. / Pécs, 92. nov. 24. Győző / (Révay-Köz 4. sz. / 1065)” (Az álló betűkkel szedett rész Csorba kézírása a levél végén.). – ISBN 963 07 5435 5 fűzött. – Jó állapotban. – Ír irodalom, vers.

Képek a kötetről: borító, ajánlás és címoldal, Fodor András utószava (a legalaposabb magyar nyelvű írás Mahonról) és Mahon két verse. Egyik az utószóban külön is dicsért Egy elhagyott raktárhelyiség Wexfordban két oldalon, a másik a Ma megindítana íly gyönyör… című vers. A verseket olvasva azt hiszem, Csorba véleményével kell egyetértenünk.

Csorba és Fodor András levelezésének 218–219. levele foglalkozik Mahon kötetével, a 219. levél a leírásban ismertetett Csorba-válaszlevél gépelt tisztázata. A költő és fordítója újra találkozhatnak a Parnasszuson.

Ha már olyan sokszor emlegettem, egy kép a Parnasszusról, Raffaellotól.

Végül egy ajánló a bama.hu-ról: őszi kulturális események Pécsett és Baranyában.

Köszönöm figyelmüket.