A Csorba Társaság 295. hírlevele. A Társaság elnöke, dr. Nagy Imre emeritus professzor nyilatkozata

NYILATKOZAT
A Csorba Győző Társaság irodalmi ügyekkel foglalkozik. Mint ahogyan alapító nyilatkozatunkban is megfogalmaztuk, célunk Csorba Győző hagyatékának gondozása, valamint a pécsi irodalmi műveltség értékeinek feltárása, ápolása. Módszerünk az elfogulatlan kutatás és a szakszerű poétikai, esztétikai értékelés. Irodalmi szövegek ideológiai minősítése nem tartozik ránk. Ennek tudomásul vételét kérem a Társaság tagjaitól. Ellenkező esetben a Társaság elnöki tisztéről lemondok.
Dr. Nagy Imre
professor emeritus
a Társaság elnöke