A Csorba Győző Társaság 285. hírlevele. Prof. dr. Nagy Imre köszöntése

Társaságunk ötödik éve tevékenykedik Pécs város kulturális hagyományainak, kiemelten Csorba Győző emlékének megismertetése és megőrzése érdekében.

Ebben a munkában dr. Nagy Imre emeritus professzor, aki július 25-én lesz 80 éves, különleges szerepet vállalt a Csorba Győző Társaság elnökeként. Természetesen nem csak ezért, hanem kiemelkedő irodalomtörténészi, oktatói, kulturális, ismeretterjesztő és polgári hagyományőrző tevékenységéért  a Pécs Város Díszpolgára címet is megkapta.

Pontosan emlékszem a 2015-ös meleg tavaszi napra, amikor a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatói irodájában dr. Pesti János egyetemi docenssel, a társaság ötletének kitalálójával, megalakításának lelkes mozgatójával és dr. Zalay Szabolccsal a gimnázium igazgatójával arról beszélgettünk, ki lehetne az a tekintélyes pécsi személyiség, akit felkérhetnénk az alakuló társaság elnökének. Dr. Zalay Szabolcs akkor prof. dr. Nagy Imrét javasolta elnöknek, akit azonnal fel is hívott Nagy Imre pedig pár pillanatnyi gondolkodás után igent mondott a felkérésre. Hálásak vagyunk neki “nem csak azért, mert első hívó szavunkra vállalta az elnökséget, hanem azért is, mert azóta is szellemi vezetője a Társaságnak, nagyszerű ápolója Csorba Győző emléke mellett a pécsi irodalom történetének is. Köszönjük fáradhatatlan és kitartó munkáját, ötleteit, amelyek magvalósulásának csak szerény pénzügyi helyzetünk szab határokat.” (In: 277. Csorba hírlevél.)

Most, amikor gratulálunk a szép évfordulón a professzornak, egyben felhívjuk figyelmét, hogy még sok könyvet, tanulmányt, előadást várunk tőle, ezért még hosszú, jó erőben, egészségben eltöltött életet kívánunk neki kedves családja, hallgatói és nem utolsósorban társaságunk körében.

Isten éltesse kedves Professzor Úr!

https://csorbagyozo.hu/wp-content/uploads/2020/07/Nagy-Imre.jpg

(A Pécsi Újság fotója.)