A Csorba Győző Társaság 276. hírlevele. A Bánk Bán átírásokról

A 275. hírlevélben megszakítottam a válogatott Csorba-kötetek bemutatását, az Új Írás című folyóirat 1976/4. számát szemléztem. A hírlevelet Katona József és kora egyik legavatottabb ismerőjének, Nagy Imre professzor úrnak, társaságunk elnökének ajánlottam.

Nagy Imre tanár úr a hírlevél olvasása után e-mailt küldött címemre, amiben ismertette véleményét az Illyés-féle Bánk bán-átdolgozásról. Engedelmével most közlöm az e-mailt.

“Kedves jó barátom, Laci! Köszönöm a hírlevél ajánlását. Ez az Új Írás szám itt van a polcomon. Illyés vállalkozása dicséretes, de, nekem, sajnos, nincs kedvező véleményem róla. Illyés több helyen félreérti a szöveget, és ront a dráma eredeti és zseniális szerkezetén. Érdeme, hogy a színházak egy része ismét színre vitte a drámát ezzel a szöveggel, és problémává tette a mű megértését. Illyés egy alapvetően elhibázott dramaturgia elemzésre, Czímer Józsefére alapozta “átigazítását”, így hát a bajok forrása ebben keresendő. Katona Józsefnek nincs szerencséje az átdolgozókkal, Egressy Béni librettója például jó szándékú, és, sajnos, Erkel szép zenéjével sikeres, ám a művet önmagából teljesen kiforgató munka. Folytathatnám a sort. A magam elképzelését itt nem tudom összefoglalni, kb. tíz tanulmányom (Irodalomtörténeti Közlemények, Jelenkor stb.) megjelent a drámáról, talán, ha lesz még időm, könyvvé alakulnak. Legutóbb egyébként Nádasdy Ádám fordította le Katona szövegét mai magyar nyelvre. Erről elmondtam véleményemet a Verso, interneten megtalálható folyóirat legutóbbi számában. Köszönöm a reagálás lehetőségét. Baráti üdvözlettel: Imre”

Néhány ajánlat Nagy Imre Bánk bán-tanulmányaiból:

Nagy Imre e-mailban hivatkozott tanulmánya: A „kétnyelvű” Bánk bán. Nádasdy Ádám szöveg kiadásáról, irodalomtörténeti nézőpontból = Verso : Irodalomtörténeti folyóirat. 2019. 2. sz. 96–109. p

A rejtekajtó. A Bánk bán első felvonásának egy vitatott helyéről =Irodalomtörténeti Közlemények. 2013. CXVII. évfolyam 2. szám. 169–186. p.

Lendvay Márton mint Bánk bán (Barabás Miklós litográfiája)

A Rejtőzködő. (Orosz László: A Bánk bán értelmezéseinek története című könyvét olvasva) = Forrás. 2000. november. (Az oldalszámot nem tudtam megtalálni.) 

Nagy Imre művek az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisban. (Kövérrel szedve a művek, utána normál betűkkel a műre hivatkozó írások.)

Az MTMT-ban felsoroltak közül nagyon érdekes a következő: Melinda könnyei: A női sírás szemantikája a Bánk bán első felvonásában. (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 266–278 p.  (Sajnos a teljes szöveget nem találtam meg)

Gertrudis színre lép. A Bánk bán többnyelvűsége = Jelenkor. 2012. 55. évfolyam, 6. szám, 630 p.

Laborfalvi Róza mint Gertrudis (Barabás Miklós litográfiája)

Magyar Lucretia: A nők elleni erőszak témája és a Bánk bán harmadik felvonása = Drámák határhelyzetben I. : A 2012. szeptember 4-7-i nyitrai konferencia szerkesztett szövegei / szerk. Brutovszky Gabriella [et al.] Nyitra : Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2014. 275–300. p. (A teljes szöveget itt sem találom.)

A Bánk bán időszerűsége. Nagy Imre vetített képes előadása a Pécsi Tudásközpontban, 2018. március 22. Az előadást én is meghallgattam, nagy sikere volt. Kérem professzor úr hozzájárulását az előadáshoz készült pps képek közzétételéhez. Érdekes anyag.)

http://e-nyelvmagazin.hu/feltoltes/2020/01/oszk-e1579012170151.jpg

Köszönöm a figyelmet.