A Csorba Győző Társaság 238. hírlevele

1. Közeledik a magyar kultúra napja. Most a wikipédia szócikkét idézem először, a 2020. év eseményeiről később adok hírt.  Azt már most jelzem, hogy a Csorba Győző Könyvtár rendezvénnyel emlékezik a jeles napon. Az esemény beharangozója elérhető itt, de a szövegét idemásolom:

“A Csorba Győző Könyvtár magyar kultúra napi eseményén bemutatásra kerül a 100 éve született Pákolitz István Kiolvasó című verseskötete. A programon a könyvbemutató mellett Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője beszél Pákolitz István munkásságáról.
A könyvbemutató beszélgetés résztvevői: Ágoston Zoltán és Véryné Pákolitz Éva, a kötetből verseket olvas fel Frank Ildikó színművész.
Az esemény időpontja és helyszíne:
Tudásközpont, konferenciaterem 2020. január 23. 17 óra.
A belépés ingyenes.”

A Csorba Társaság is szeretettel emlékezik Pákolitz Istvánra, a Jelenkor és a pécsi irodalmi élet szeretett PáPistájára.

Én a 60 éves Pákolitznak ajánlott Csorba verset idézem az évfordulón:

EGY FOLYAM MELLÉ
                          A hatvanéves Pákolitz Istvánnak

A hullám-beírta homokra bizonnyal föl vagyok jegyezve
az idén is
A fűzfa-zúgás még ma is végigkiáltja nevemet a parton
A koraesti hold ha a kubik-melletti jegenyét „i”-vé pontozza
(lásd Musset-t) nekem kíván még mindig tetszeni
Az a vidék az a vidék ölthetett válthatott ruhát közömbösít-
hette szemét: a csönd-mélyi pillanatokban kénytelen rám
gondolni most is
Barátaimnak – ki a sírban ki meg feléje ballagóban – lelkükbe
tetoválva élek
Ó nagy történet az enyém az ottani s az övék is akár a
legnagyobbaké
Mint Mózesé Achillesé Attiláé – vagyis egy emberé más
emberek között
Továbbszőni már nem lehet ők se képesek én se rá: szá-
munkra odairatott a „Vége”
Másképp folyt volna a világ másképp folyt volna mérhetet-
lenül ha nem ékelődöm bele ha nem ékelődünk bele
Ezt tudnia kell kellene az angol királynőnek éppúgy ahogy
az eszkimóknak és a kínai kuliknak is röviden minden
homo sapiensnek
Az elemek még számon tartanak a szerves és a szervetlen
világ
Ilyenkor nyár felé piszkál a vágy hogy menjek vissza tisztes-
séges karriert tisztességesen csinált fogadott fészek-fi egy
kicsit dicsekedni
És jöjjek vissza hízott öntudattal
És jöjjek vissza megelégedéssel
Mint aki megőrizte-tette híven a rábízottakat és nem volt
szégyellni valója
S mint akit megőriztek híven akikre akkor sorsa bízta és nincs
szemrehányni valója

A versben idézett folyam a Duna: Pákolitz Pakson született, nevelkedett, Csorba pedig talán legszebb nyarait a Duna mellett, Dunaszekcsőn töltötte.

2. 70 évesen már nehezen tanul az ember új kunsztokat. Most végre mégis – remélem sikerrel – próbálkoztam. Egy internetes oldalról kisilabizáltam, hogyan tudok egyszerűen pdf-fájlt készíteni a szkenneremmel, a gép mellé adott használati útmutató ugyanis nem sokat segített. Azt is kiderítettem, hogyan lehet a pdf oldalakat tetszés szerinti sorrendben összefűzni egy ingyenes szerkesztő segítségével. (Az internetes oldalt ajánlom mindenkinek, nagyon hasznos. Elérhető itt.) Így ezentúl már nem csak jpg-fájlokat tudok készíteni, hanem sokkal jobb minőségű pdf-fájlokat is.
Az első ilyen munkám a honlapon nemrégen már említett Tüskés Tibor könyv (Pécsi múzsa. – Pécs Mj. Város Tanácsa Művelődési Osztálya, 1958. – 134 p., 237. Csorba hírlevél, 2. pont) teljes kép- és jegyzetanyagának szkennelése és egy fájlba való összefűzése volt.
Előzetes rendezés után most 41 pdf-fájt fűzött össze egyetlen fájllá az ajánlott szerkesztőprogram. A 41 oldal között 23 nagyon érdekes, ritkán látott pécsi vonatkozású kép is van, sőt megtalálható köztük egy addig soha be nem mutatott kép is. (Nikelszky Géza: Juhász Gyula, ceruzarajz, 16. fotó) A tartalomjegyzék a pécsi irodalmi élet korszakokra osztását is megkísérli: Középkor és humanizmus; Török idők; Reformkor és szabadságharc kora; Kiegyezés és millennium; Huszadik század; Tegnap és ma. Az oldalakat úgy raktam sorba, hogy előre kerüljön a védőborító, az ajánlás, a jegyzetek, a képek jegyzéke és a tartalomjegyzék, hogy bizonyos tájékozódás után ismerkedjenek meg az érdeklődők a képekkel.

Az összeállítás elérhető itt.

A képek minősége nem egyforma: a könyvbe került fotók is sok esetben rossz minőségűek, néha még én is rontottam a szkennelés közben, kérem, nézzék el az esetleges hibákat.

Ugyanúgy, ahogyan Csorba Győző és Csuhai István beszélgetős könyve (A város oldalában. – Pécs : Jelenkor, 1991.) újra kiadása fontos volna, ez a kötet is megérdemelné, hogy újra kiadják, hiszen mindkettő Pécs művelődéstörténetének fontos dokumentuma.

Remélem, olvasóim támogatásával sikerül vállalkozókat találni a kötetek kiadására.

Köszönöm figyelmüket.