A Csorba Győző Társaság 214. hírlevele

1. Először egy hibajavítás. Előző hírlevelemben azt írtam, Csorba Győző halálának 29. évfordulója lesz szeptember 13-án. Elnézést kérek mindenkitől, mert természetesen az idei a 24. évforduló lesz. Számolni soha nem tudtam. (Mint ahogyan sok mást sem.) Köszönöm dr. Szabó László professzornak, kedves olvasómnak a hibajavítást. Ő igazán figyelmes olvasó: 130 címzett és néhány fészbúk követő közül egyedül ő szúrta ki a hibát. Vagy egyedül ő olvassa a hírleveleket?

2. Ismételten felhívom olvasóim figyelmét, mindenkit várunk egy főhajtásra a költő sírjánál szeptember 13-án pénteken 17 órakor a Pécsi Köztemetőben. Nekem ilyenkor mindig Csorba verse jut eszembe. (A vers alább is meghallgatható.)
Tapasztalataim alapján azt hiszem, pénteken nem leszünk húszan, harmincan… sem.

A vers szövege:

HÚSZ-HARMINC

Így lesz tudom majd akkor is:
senkinek sem hiányzom
(Vagy szenvelgés ez? Húsznak-harmincnak talán?)
A mozik színházak sőt kabarék
éppúgy játszanak mint nemrég mikor
te mentél el kedves rokon
akire most sűrűbben gondolok
s legföljebb kissé élénkebben él bennem
mint amikor még testben élt

A kórház-kert juharjain
már ott csüggnek a kis propellerek
bár zöldek még s csak csöppet súlyosak
ezért még nem is készülődnek útra
Mikorra majd megérnek s majd mikorra
nyugodtan vetik le maguk s pörögnek
a földig
akkorra tán én is betársulok
valamelyikhez
s elindulok vele

s itt minden megy tovább
s ahogy mondtam
talán húsz-harminc embernek fogok
hiányzani

3. Örömmel jelenthetem, társaságunk oszlopos tagja, dr. Aknai Tamás professzor költői babérokra tört, mégpedig nagyszerű eredménnyel. Idézek a cikkből: “Géczi János kapja Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral című verséért az idei Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját, a különdíjat pedig megosztva Fodor Balázsnak Kútásók című művéért és Aknai Tamásnak Sziget című alkotásáért ítélte oda a zsűri.” Gratulálunk Aknai Tamásnak és további szép költői sikereket (is) kívánunk neki. A Sziget című verset a következő hírlevélben közlöm, ha erre engedélyt kapok a szerzőtől.

4. Budapesti temetőlátogatásom újabb gyűjteményében színészek, rendezők és más művészeti ágak képviselőinek síremlékeit láthatják, itt.

5. Kevesen vagyunk, kevés a pénz a Társaság bankszámláján. Kérem, aki tud, segítsen, akár úgy, hogy ötleteket ad nekem, hol, hogyan lehetne mecénást szerezni. Kérem, írják meg, ha pályázati lehetőségről értesülnek vagy olyan ismerősük van, aki adományozni tudna, vagy olyan helyen dolgozik, ahova támogatásért lehetne fordulni. (Pécsi Sörfőzde, Hauni, Bat Pécsi Dohánygyár, OTP, bankok, magánvállalkozók stb.) Szívesen fogadnánk számítógépes szakember ajánlását is, aki a Csorba Honlap alapján dvd összeállításában lenne segítségemre. (A Honlap tervezőjét és gondozóját már nem akarom erre kérni. Ő szinte ingyen segít nekem már a kezdetektől, a honlap tárhelyének kiválasztásától a tervezésig mindenben. Horváth Ádámnak ezúton is köszönetet mondok önzetlen segítségéért mindnyájunk nevében.)

6. Elhatároztam, hogy színesítem a hírleveleket. Ezután mindig közlök Csorba vagy Csorbával kapcsolatos fotót a Hírlapban, ahogyan egy-egy Csorba verset is, mint most a Húsz, harminc címűt. Buta vagyok, hogy eddig ez nem jutott eszembe.

A mostani kép:

Köszönöm szíves figyelmüket.