A Csorba Győző Társaság 184. hírlevele

Tegnap hallottam a hírt: meghalt Tandori Dezső. Nagyon sajnálom. A Jóisten adjon örök nyugalmat neki.

Tandori (alias Nat Roid) Dezső és Csorba Győző a Parnasszuson már személyesen is elmondhatják földi és égi élményeiket egymásnak. Biztosan érdekes beszélgetés lesz. A két alkotó, ha nem is voltak szoros barátságban, elismerte egymást. Ennek igazolására álljon itt néhány adat.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 14 Csorbának írt Tandori levelet őriznek, s mivel Csorba minden hozzá írt levélre válaszolt, valahol a Tandori hagyatékban nyilván legalább ennyi Csorba levél található.

Egy idézet a Csorba Honlapról:
„Előfordul szép számmal igen érdekes dedikálás is a kötetekben, mint pl. Tandori Dezsőé. Ebben a könyvben Csorba, szépen körbevágva, még azt a csomagolópapírt is benne hagyta, amelyben Tandori a könyvet postára adta.”(In: Csorba Győző könyvtára) Tandori dedikációja.

Tandori más könyvei is megtalálhatók Csorba könyvtárában, mindegyik dedikált, pl. ez is: Celsius (Bp. : Magvető Könyvk., 1984.) Tandori dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti öleléssel Tandori Dezső” Jegyzet az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 84. dec. 17-én”.

Csorba egy szép versében megemlíti Tandori híres szpéróját. Érdemes meghallgatni a verset a cím fölötti linkre kattintva a költő előadásában.) Sajnos a „házi ikonosztáz” eltűnt. A versben felsorolt képek közül többet megtaláltam, majd egyszer készítek összeállítást róluk. Most egyelőre csak Szpérót mutatom be.

Két Csorbának ajánlott Tandori-vers
Tandori Dezső: Akármely évszak. Csorba Győző könyve nyomán. [Vers.] = Jelenkor. 1983. 10. 851-852.
Tandori Dezső: Csorba Győzőnek az 1991-es évben, két-világ-se-jén. [Vers.] = Csorba (903). 33.
Egy összeállítás Tandori Csorba köteteiről írt kritikáiról, recenzióiról. (Bertók László Csorba bibliográfiája alapján.) ​
​Tandori Dezső = Kortárs, 1979. 1. 149–152. p. (Kritika az Összegyűjtött versekről.) ​Tandori Dezső = Könyvvilág, 1981. 5. 3. p. (A Világ küszöbeiről.)
Tandori Dezső = Könyvvilág, 1983. 11. 8. p. (A Simeon tűnődéséről)
Tandori Dezső: A még titkosabb közmegegyezés. = Mozgó Világ. 1984. 7. 115-123. = Tiszteletadás (897). 138-146.
Végül egy esemény, amelyen az alkotók együtt vettek részt:
Finn költői estet rendeztek június 1-én a pécsi Mozgalmi Házban. A műsorban közös finn-magyar szavakra írt játékos versekkel szerepelt Bertók László, Csorba Győző, Kiss Dénes, Pákolitz István, Sumonyi Zoltán, Tandori Dezső. Az est műsorát a magyar és a finn rádió is rögzítette. = Jelenkor. 1982. 7-8. Borító 3.

A tinta kifogyott. A penna kiszáradt. Az alkotó pihen.