A Csorba Győző Társaság 174. hírlevele

  1. Kedves Levelezőtársak, titkári teendőim legrosszabb pillanatához értem. Itt az új év, ami a Csorba Győző Társaság életében is új évet jelent, ez pedig egyben új költségvetést is. Kérem ezért minden kedves olvasómat (Nekem a kérés nagy szégyen!) szíveskedjen rendezni a tagdíját, vagy akár hivatalos tagság, belépés nélkül is támogassa munkánkat. Persze, a támogatót szíves-örömest taggá léptetjük elő, ha azt kívánja.
  2. A tagdíjakban nincsen változás: dolgozóknak évi 2000,− nyugdíjasnak és diáknak évi 1000,−Ft. Bár csak sok diák volna, de egy sincsen… A támogatás összege bármekkora lehet a fent jelölt összegek felett is:)
  3. Fizetni továbbra is a megszokott módokon lehet: átutalással, a bankfiókban személyesen (Mohácsi Takarékbank, Pécs, Citrom u. Konzum felőli oldalán), vagy nekem, hivatalos nyugta ellenében. Számlaszámunk: Mohácsi Takarékbank 50400113-16108561  Az átutalásra ne felejtsék el ráírni: “A Csorba Győző Társaság 2019. évi tagdíja” A piros (sárga?) csekkel való befizetést sem a bank, sem én nem ajánlom. A tagdíjat nekem személyesen a Hrabal-beli esedékes találkozónkon vagy a közgyűlésen lehet átadni, az átvételről nyugtát adok. De ne feledjük: kétszer ad, ki gyorsan ad… Ezért én nem felejtem el megemlíteni eddigi két leggyorsabb befizetőnk, Kiss Tamás és dr. Zalay Szabolcs nevét. Köszönet nekik.
  4. A 2018-as év elszámolását az április végén esedékes könyvelői összesítés után ismeretem a kötelező évi közgyűlésen.
  5. Tavaly legnagyobb munkánk a Csorba 100 című kötet kiadása és a november 21-ei sikeres Csorba emlékest Csorba Könyvtárral közös megrendezése volt. A Csorba 100 című kötet pályázati pénzének elszámolása az EMMI illetékeseivel már megtörtént.
  6. Az idei első munka Kende Kata a 2018 novemberi emlékesten elhangzott székfoglaló előadásának kiadása lesz, Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Csorba Győző és a Sorsunk címmel. Már nyomdakész állapotban van, várhatóan februárban meg is jelenik. A tagtársak ill. a támogatók természetesen ebből is illetménypéldányt kapnak.
  7. Erre az évre is sok szép tervünk van, újabb füzetek kiadása, találkozók, újabb székfoglaló előadások rendezése stb. Minden a kapott támogatások összegétől függ. Legelőbb azonban könyvelőnk díját kell kifizetni, csak utána foglalkozhatunk egyéb kiadásokkal.
  8. Mindent megteszünk idén is támogatók megszerzésére, figyelünk minden lehetőséget, de kérek minden levelezőtársat, ha értesül számunkra megfelelőnek látszó pályázatról, vagy össze tud ismertetni szponzorálást vállaló magánemberrel, vállalkozóval, üzemmel, értesítsen engem.
  9. Mikor az újabb és újabb hírlevél megírásába belekezdek, mindig Csorba verse jár az eszemben. A példát az új nekifeszüléshez Csorba legye adja nekem is…

            PÉLDA

Már reggel óta figyelem
a legyet az ablaküvegen:

a táblán körbe-körbejár
kicsit elszáll majd visszaszáll

zizzen koppan sohase pihen
a légy az ablaküvegen –

Kint aranyősz gyöngécske nap
dajkálja a tört virágokat

és kék kék kék határtalan
a hársnak is kék árnya van

Odamenne a légy hajózni igen
a kék ég tág kékségeiben

Ereje fogy de vágya nem
csak zizereg zuppan szüntelen

és írja a példát írja nekem
a légy az ablaküvegen.

 

Köszönöm a figyelmet!