A Csorba Győző Társaság 170. hírlevele

1. Az előző hírlevél 2. pontjában írtam arról, hogy megkaptam a Magvető Kiadó kedves szerkesztőjétől, Schmal Alexandrától a Mándy Iván válogatott levelezése című kötet tiszteletpéldányát, amelybe Csorba leveleiből és Csorbának dedikált Mándy kötetről is került fénykép. A könyvről és a szerkesztőről itt olvashatnak. Schmal Alexandra sokat segített: nem kellett nekem szkennelnem a Csorbát is érintő oldalakat, pdf formátumban elküldte azokat. A védőborító kiterítve itt látható,  a kérdéses oldalak pedig itt olvashatók. A névmutatóban Csorba neve sokszor szerepel, de a két alkotó szoros barátságát igazolják a Csorba könyvtárában föllelt Mándy kötetek és azok dedikálásai is:

 1. A huszonegyedik utca. – Bp. : Új Idők Irodalmi Intézet, 1949. – Csorba Emlékszoba.
 2. A pálya szélén. – Bp. : Magvető, 1963. – 232 p. ; 20 cm. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek szeretettel Iván 969 nov. ”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, regény.
 3. Az ördög konyhája. – Bp. : Magvető, 1965. – Csorba Emlékszoba.
 4. Egy ember álma ; Álom a színházról ; A locsolókocsi. – Bp. : Magvető, 1988. – 537 p. ; 19 cm. – (Mándy Iván művei). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek régi barátsággal, szeretettel Iván 988 jun. 30”. – A kötetben Állami Könyvterjesztő Vállalat feladóval, Csorba pécsi lakására címezett csomagfeladási blanketta, rajta Csorba kézírása: „Mándy I.: Egy ember álma, Álom a színházról, Locsolókocsi”. – ISBN 963 14 1269 5 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, regény.
 5. Egyérintő : Válogatott novellák. – Bp. : Magvető Könyvk., 1969. – 757 p. ; 19 cm. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal, nagyrabecsüléssel Iván 969 jun. ”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, novella.
 6. Előadók, társszerzők : (19501952). – Bp. : Magvető Könyvk., 1970. – 264 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek régi barátsággal Iván 971. máj. 6”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, elbeszélés, visszaemlékezés, 1950−1952.
 7. Fabulya feleségei. – Bp. : Magvető Könyvk., 1959. – 172 p. ; 17 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal Mándy Iván 959 máj. ”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, szatíra, regény.
 8. Francia kulcs ; A huszonegyedik utca ; A pálya szélén. – 2. kiad. – Bp. : Magvető K., 1985. – 610 p. : 19 cm. – (Mándy Iván művei). – ISBN 963 14 0295 9 kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek (nagyon rossz lelkiismerettel) régi barátja Iván 985. szept okt. 11”. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, regény. – Csorba Emlékszoba.
 9. Harminc novella : A szerző válogatása életművéből. – Bp. : Trikolor : Intermix Kiadó, [1995 körül]. – 315 p. ; 21 cm. – (Örökségünk). – ISBN 963 8352 46 9 fűzött. – Jó állapotban. – „Csorba Győzőnek, aki tehetségével, tartásával példamutatóan áll előttem régi baráti szeretettel Mándy Iván 995, junius 15”. – Magyar irodalom, novella.
 10. Idegen szobák / [ill. és a burkolótervet kész. Képes Erzsébet]. – Bp. : Magvető Könyvk., 1957. – 392 p. : ill. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal Iván 958. febr. ”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, novella.
 11. Vendégek a Palackban : Elbeszélések. – Bp. : Új Idők, 1949. – 180 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek szeretettel 1949, máj. 21. Mándy Iván”. – Kötött. – A papír rossz minőségű, erősen sárgul, különben jó állapotban. – Magyar irodalom, novella.

(Az ajánlásokat betűhíven, az az író által használt írásjelekkel írtam le. A Csorba Emlékszobában található könyveket még nem dolgoztam fel, azok leírása nem olyan részletes, mint a Csorba könyvtárában levőké.)

2. Mivel nem csak a művészetek kiválóságaira, műveikre, hanem más tudományok eseményeire is figyelünk, örömmel továbbítom Kiss Tamás könyvtáros ajánlóját az Orvoskari Hírmondó legújabb számából.
Prof. dr. Lénárt László 1367-től napjainkig vezeti végig az olvasót az egyetem viharokkal teli történetén, prof. dr. Szabó László interjújából pedig egy kitűnő ember és szerény tudós életútját ismerhetjük meg, aki  a gyógyszerészet, gyógyszerészettörténet, gyógynövénykutatás terén és a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Szakának alapító tanáraként is múlhatatlan érdemeket szerzett. Prof. dr. Lénárt László előadása a 7. oldaltól olvasható, a prof. dr. Szabó Lászlóval készített interjú pedig a 41. oldalon kezdődik.
Ajánlom figyelmükbe az egész folyóiratot, több más érdekes interjút is olvashatnak benne. Legyünk büszkék pécsiként, hogy olyan Orvostudományi Egyetem van a városban, ahol sok tudós dolgozott, dolgozik és sok nagyszerű fiatalt, tudósutódot képeznek. A teljes novemberi Orvoskari Hírmondó itt olvasható.

3. A facebookon a napokban több Csorbát érintő bejegyzést találtam. Megosztom ezeket is.

a. Csorba Győző: A város oldalában. Előszó: Görföl Balázs, a verset elmondja: Köles Ferenc.
Köszönet a Pécs8-nak, Görföl Balázsnak és Köles Ferencnek. A vers itt elolvasható, meghallgatható a költő és Győry Emil előadásban is.

b. A Jelenkor 2018. decemberi számának ajánlója, Benne olvasható Csorba Győző naplószerű füzetének szerkesztett változata Római följegyzések 1969 címmel, Boda Miklós szerkesztésében és jegyzeteivel, valamint Boda Miklós Az Örök Város oldalában (Csorba Győző Itáliája) c. kísérő tanulmánya.

c. Bertók László Miközben (1969) című versét elmondja László Csaba, a verset bemutatja a szerző.

d. Újra lesz versmondó verseny a Szent Mór Iskolaközpontban! Itt van a beharangozó! Köszönjük a szervezőknek, különösen Szakács Emília tanárnőnek, a főrendezőnek a sok-sok munkát!

Köszönöm szíves figyelmüket!