Emlékezzünk! A Csorba Győző Társaság 157. hírlevele

Emlékezzünk!

Szomorú hónapunk szeptember. 1995. szeptember 13-án halt meg Csorba Győző. Felesége, mindenki kedves Margitkája pedig 2012. szeptember 16-án. Mindkettejükre emlékezzünk szeptember 15-én, szombaton 15 órakor a Pécsi Köztemetőben a költő sírjánál. Minden ünnepélyességet mellőzve, egyszerű főhajtással, egy szál virággal.
Köszönöm azoknak, aki eljönnek, és azoknak is, akik egy néma perccel emlékeznek kedves halottainkra.
Én Csorba szép versével, annak is a két utolsó versszakával idézem a költőt:

“Nem eltemetni
egy-egy darabot
magunkból is – követni
aki halott

A hévvel élő
őrként is erősebb
rábízhatni a már küszöbünkig érő
temetőket”

Mind többeket

Siratni elsiratni
mind többeket
parancsol sűrűsödve a talmi
könyörület

Zuhannak egyre-másra
rég megszokott
arcok levásva:
romok romok

De a sok-sok könny
seregnyi gyász
végül közöny
lesz vagy teátrálitás

Jobb abbahagyni
még azt is amit
ilyenkor mutogatni
illem tanít

Nem eltemetni
egy-egy darabot
magunkból is – követni
aki halott

A hévvel élő
őrként is erősebb
rábízhatni a már küszöbünkig érő
temetőket
(X. 20.)

Megjelent: Hátrahagyott versek. Pécs : Pro Pannonia, 2000. 316 p. – Magyar Nemzet. 1983. XII. 24. 19.