A Csorba Győző Társaság 155. hírlevele

Mai hírem igazán örvendetes: prof. dr. Nagy Imre a Csorba Győző Társaság elnöke Pécs Város Díszpolgára címet kapott. Szívből gratulálunk professzor úrnak és további sikeres munkát kívánunk!
A hír itt olvasható.

Idézek belőle:
“Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ünnepi Közgyűlésének és a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésének közös eseménye idén szeptember elsején a Pécsi Nemzeti Színházban zajlott. Az eseményen a város és az egyetem valamennyi prominens személyisége részt vett. Beszédet mondott Miseta Attila rektor és Páva Zsolt polgármester. Közös magisztrátus felállítását javasolta a városvezető, melyben mind a PTE, mind Pécs képviselői helyet kapnának…

… A díszpolgári cím átadása előtt Fekete Gábor énekelte el a „Fényév távolság” című dalt. A „Pécs Város Díszpolgára” kitüntető címet 2018-ban Nagy Imre professzor, irodalomtörténész vehette át.
Nagy Imre 1980 óta oktatta a pécsi felsőoktatás hallgatói részére a felvilágosodás és a reformkor irodalmát. 1998 óta a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, 2006 óta az MTA doktora, 2010 óta professor emeritus. Kutatási területe az irodalom- és kultúratudományok. Munkásságának homlokterét az irodalomtörténet, különösen a magyar felvilágosodás és romantika, a magyar drámatörténet és színháztörténet alkotja.
Hálám jeléül ebben a Pécs személyiségekben gazdag múltjából azt a három férfit felidézni, akik számomra példát jelentettek, és inspirálták a munkámat. Egy pap, egy gyáros, és egy tudós.” – kezdte beszédét Nagy Imre. A könyvtáralapító Klimó György munkásságát méltatta, akinek az volt az álma, hogy Nagy Lajos egyetemét Pécsett újra lehessen teremteni. A gyáros Engel Adolf, aki szegényen kezdte, majd később, már tehetős polgárként a komlói szénbányászat megalapítója lett. A tudós pedig Várkonyi Nándor, aki a kezdeti szegénység és a siketsége ellenére lett egyetemi oktató, szerkesztette a Sorsunk című folyóiratot, és írta a Sziriat oszlopait, valamint annak folytatásait. Várkonyi mint eszmetörténész úgy vélte, Európa tévúton járt, mert a világot olyan anyaghalmaznak tekintették, amit az anyag vezérel. Ő úgy vélte, a piramisépítők közelebb álltak a világ titkához, mert egy szellem által áthatott kozmosznak tekintették. „Hármunkban van egy közös mozzanat: nehéz körülmények közül indultak, de ezt Isten próbatételeiként fogták fel, mert Isten sokat várt tőlük.” – mondta Nagy Imre, majd hozzátette: „Valamennyien, akik ma díjat kaptunk, az ő szorgalmukat, az akaraterejüket példaképnek tekinthetjük, hogy mind hozzátehessünk egy téglát ahhoz az építményhez, ami Pécs városa.”
Az eseményen sok más díj mellett Pécs Város Közművelődési díját, a Csorba Győző-díjat Bánkyné Perjés Beatrix, a Pécsi Tudományegyetemen 2000-ben alakult Táncoló Egyetem projektmenedzsere, valamint a PTE Táncegyüttes vezetője vehette át.

Elnökünk a “Város napja-szentmisén” is részt vett, beszédet is mondott. A szentmiséről itt láthatók képek.