A Csorba Győző Társaság 143. hírlevele

1. 2018. 04. 19.-én megtartottuk a Csorba Győző Társaság évi rendes közgyűlését. Ez volt a Társaság 5. közgyűlése. A jelenlevők elfogadták a pénzügyi beszámolót és a könyvelői jelentést. Elfogadták Pintér László beszámolóját is a 2017-es év tevékenységéről. A tájékoztatás gyorsítása miatt most mellékelem a közgyűlés jegyzőkönyvét, melyről még két aláírás hiányzik. Ezeket hamarosan pótolom. (Az első oldal, a második oldal.) A közgyűlés további dokumentumait később teszem közzé.
Köszönöm a megjelentek aktivitását.

2. Nagy Imre professzor április 26-án szerdán 17 órakor a Civil Közösségek Házában a Pécsi Városvédők és Városszépítők Egyesülete szervezésében tart előadást Pécs irodalomtörténete a 19. század végétől 1923-ig címmel. A 44 vetített képpel kísért előadás és beszélgetés (beszélgetőtárs dr. Vargha Dezső szakosztályvezető) élvezetes másfél órát ígér. Kérem tagjainkat és a Hírlevél olvasóit, jöjjenek el az eseményre.

3. A napokban jelenik meg Nagy Imre tanár úr új munkája, Katona József Jeruzsálem pusztulása című drámájának kritikai kiadása. A háromféle szövegváltozatot és tudományos elemzést tartalmazó kötet bemutatását a a következő hónapban  tervezzük a Csorba Társaság szervezésében. A témakörbe való bevezetésként itt olvashatják Nagy Imrének az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelent írását. (Katona József Jeruzsálem pusztulása című drámájának befogadás-története = ITK, 2014. CXVIII. évf. 1. sz. 118–134. p.)

Köszönöm figyelmüket!