107. Csorba blog. Dedikált kötetek Csorba könyvtárában

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: Mai La Fontaine. Századunk diktátorainak. A vers a linkről meghallgatható a költő és Csákányi László előadásában is. (Utóbbi részlet a Duna Televízióban 1995. december 2-án bemutatott filmből. A felvétel 1982-ben készült.) A mesének nincsen köze Benedek Elek A szamár meg az oroszlán című meséjéhez. Név nélkül is tudható, kiknek szól/szólt Csorba oroszlánról és szamárról írt fabulájának példázata. A vers az 1981-ben megjelent A világ küszöbei című kötetben olvasható.

Tovább folytatom a Csorba könyvtárában található dedikált könyvek ismertetését.

1. Baranyai György, Pécsi Gabriella: Nádas Péter : Bibliográfia / gyűjtötte, összeáll. és szerk. – –. – Pécs : Jelenkor K. ; Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 1994. – 493 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, meleg szeretettel: Pécsi Gabi, Baranyai György”. – ISBN 963 7770 84 4 fűzött. – Csorba Emlékszoba.
Pécsi Gabriella Pákolitz István lánya. Itt részletesebben olvashatnak róla, Szakolczay Lajos pedig itt írt a költőnőről tanulmányt. Az alábbi kép a tanulmány illusztrációja:

Baranyai György Pécsi Gabriella férje volt.
Pécsi Gabriella és Baranyai György további dedikált kötetei:

2. Pécsi Gabriella: Göcseji legenda : Zalai gyermekek rajzaival. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 1993. – [Számozatlan lapok] : ill., színes gyermekrajzok, 31×22 cm. – A zalai Attila monda feldolgozása gyerekeknek. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, sok szeretettel Pécsi Gabriella”. – ISBN 963 7267 09 3 kötött. – Jó állapotban. – Zala megyei mondafeldolgozások, gyerekversek, gyerekrajz illusztrációkkal.

3. Pécsi Gabriella: Ki népei vagytok?. – Bp. : Kozmosz Könyvek, 1973. – 111 p. ; 18 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelettel és szeretettel Pécsi Gabriella Zeg. 1973. szept. 9. – Fűzött. – Jó állapotban. – Versek. – A Csorba Emlékszobában.

4. Pécsi Gabriella: Madaras mese / a szerző rajzaival. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 1992. – 31 p. : főképp ill. ; 30 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőéknek, meleg szeretettel: Pécsi Gabriella Zalaegerszeg 1992. május 21.” (Az álló betűkkel szedett városnév és évszám a könyv kiadási adata. A szerző ezek elé írta az ajánlást, mögé pedig a hónapot és a napot.). – ISBN 963 04 2024 4 fűzött. – Jó állapotban. – Gyerekversek, rajzos mesék.

5. A harmadik évezred küszöbén : Megközelítések a „közös Európai Ház”-hoz  / [vál. és szerk. Baranyai György] ; [előszó Pozsgay Imre]. – Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány, 1989. – 148 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 96301 9786 3 fűzött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek sok szeretettel és őszinte nagyrabecsüléssel: Pécsi Gabriella Baranyai György Zalaegerszeg, 1989. július 14.” (Datálás a könyvbe nyomtatott kiadási hely és kiadási év után.). – A kiadvány a francia forradalom 200. évfordulójára készült. – Jó állapotban.Emlékkönyv.

Végül Baranyi Ferenc dedikált köteteit mutatom be.

Fájl:Baranyi Ferenc 1987.jpg
Baranyi Ferenc 1987-ben. Forrás: Wikipédia. A fotót Csigó László a Szép versek 1987 című kötet számára készítette.

A két költő jó barátságáról a dedikált kötetek száma és a dedikációk szövegének meleg hangja is árulkodik. A barátság Csorba Győző második római útjáról datálódik, ahol együtt lakott a Római Magyar Intézetben, az “Accademián” Baranyi Ferenccel.

Erre így emlékszik Csorba az A város oldalában című beszélgetőkötetben. (Kicsit hosszabban idézek, mert a szövegben érdekes pillanatképek vannak. Baranyiról az utolsó bekezdésben esik szó.)
“Ekkorra [Csorba második római útjának idejére. P. L.] már kezdett kialakulni egy, a korábbinál sokkal hivatalosabb és merevebb forma az Akadémián. Ez abban is megmutatkozott, hogy mikor megérkeztünk, megszabták, hogy mennyi költőpénzt kapunk mint vendégek. Azt elmondtam, hogyan volt először, 47-ben, mikor szintén vendégként kerültem oda. Most szerveztek különféle tanfolyamokat. Mindenkinek be kellett valamelyikbe iratkoznia. Ezt nem kell azért olyan komolyan venni, mint ahogyan hangzik. Csupán annyit jelentett, hogy minden csoport mellé kijelöltek egy vezetőt, és az a vezető vitte el az embereket oda, ahova akarta. Én a művészettörténeti tagozatra iratkoztam be. Ez azzal is járt, hogy valami egészen minimális összeget vissza kellett fizetnünk az Akadémiának. Színes programot csinált a vezetőnk, egy ifjú hölgy, aki láthatóan kezdő volt. Gyakran előfordult, hogy egy-egy mondatát Baranyi Ferenc fejezte be. Baranyi olasz–francia szakos tanár volt, és már nem először járt akkor Rómában. A nő fiatal tanár lehetett, látszott rajta, hogy jól esik neki a segítség. Elvitt minket a tengerpartra is, ahol nem is a tengerpart volt igazán érdekes. Látod, akkor például roppant meleg volt, egy júliusi napon történt; nem messze a tengerparttól régi római emlékeket találtunk. Olyanokat, amelyek egészen csodálatosak voltak. Például különféle mozaik-ábrázolásokat. Hajdan emberek jártak rajtuk. De a tenger akkor még odáig ért, és csak később húzódott annyira hátra, hogy már akkor onnan nem lehetett közvetlenül érzékelni ezt. Megmutatták, hogy például melyik volt a tűzoltókaszárnya. A mozaikképek is utaltak az eredeti funkciójára. És egyáltalán a puszta tény, hogy mennyire fejlett volt már akkor Róma élete, az nagyon elgondolkodtató volt. Ez a terület most már nem a tenger mellett volt. Azt nyilván tudod, hogy Kr. e. a VIII. századra teszik Róma alapítását. Az a jónéhányszáz év, ami elmúlt közben, elég volt ahhoz, hogy a nagyobb, mutatósabb, jelentékenyebb épületek beljebb kerüljenek, mert a tenger visszahúzódott. Ez volt a magyarázata annak, hogy a Forumtól a Colosseumig minden sokkal messzebb volt már ekkor a tengertől, mint akkor lehetett, amikor ezeket építették.
A második látogatáson lényegében egyedül voltam. Illetve laza kapcsolatban Baranyival, Petress Istvánnal, a rádiós-tévés újságíróval, aztán szegény Gábor Pállal, a filmrendezővel, aki nagyon tehetséges, derék ember volt. De az akkor már korántsem volt olyan társaság, mint először.”

A verseskötetek mellett érdekes különnyomat is van a Csorbának ajánlott könyvek között. “Az endecasillabo mint kifejező eszköz Dante színjátékában” cím olvastán bizonnyal sok esztéta, irodalmár szeme csillan föl;)

Az ötödikként ismertetett Hétköznapi istenhozzád című kötetben megtaláltam Csorba válaszlevelét. Bizonyítja ez is, hogy Csorba gondosan elolvasta a neki küldött könyveket és alapos értékelést adott róluk a szerzőknek.

Baranyi Ferenc több, általa szerkesztett gyűjteményes kötetbe is beválogatta Csorba verseit, fordításait.

  1. Baranyi Ferenc: A szerelem harmadik éve. – Bp. : Magvető Könyvk., 1980. – 126 p. ; 18 cm. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek – egyáltalán nem csorba szeretettel és tisztelettel Baranyi Feri 1980. V.”. Szennycímlapon a cím: Baranyi Ferenc versei 1974-1978. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „80. VI. 19. Barkóczy u.”. – ISBN 963 271 191 2 kötött. – Jó állapotban. – Versek. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  2. Baranyi Ferenc: Az endecasillabo mint kifejező eszköz Dante színjátékában / írta – –. – Bp. : Akad. Ny., 1966. – p. 381-420. – (Klny. a Dante a középkor és a renaissance között c. Dante-emlékkönyvből). – Dedikálás a borító belső oldalán: „Csorba Győzőnek őszinte tisztelettel és – hiszem – mind igazabb barátsággal Baranyi Sanyi Róma, 1969. júl. ”. – Fűzött. – Viszonylag jó állapotban. – Tanulmány.
  3. Baranyi Ferenc: Egy önérzet hét stációja : Lírai naplók. – Bp. : Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1988. – 95 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, csorbulatlan tisztelettel és nagy-nagy szeretettel: Baranyi F 88. VI. ”. – ISBN 963 422 895 X fűzött. Versek. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  4. Baranyi Ferenc: Esőveréssel : Válogatott és új versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1975. – 159 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, költői bátyámnak, nagy tisztelettel és kikezdhetetlen szeretettel Baranyi Feri 75. VIII. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „75. aug. 24.-szept. 5. 1149 Barkóczy u. […] I. e. 1. sz. Bp. XIV.”. – ISBN 963 270 006 6 kötött. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  5. Baranyi Ferenc: Hétköznapi istenhozzád : Versek 1979-81. – Bp. : Magvető Könyvk., 1982. – 157 p.  ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, nagy tisztelettel és szeretettel: Baranyi F 1982. XII. 3.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 83. I. 9.”. – A kötetben a válaszlevél kézzel és géppel írt változata: „Kedves Feri / köszönöm szépen új kötetedet, a »Hétköznapi istenhozzád«-ot, s a meleg ajánlást. / Frisshangú, színes, jó kötet, gratulálok hozzá. Változatlanul tetszik költészetedben a szinte természetes beszéd hatását keltő, roppant biztos verselés, a szerkezeti tisztaság, a sokféle hang, a humor különféle fajtái, a tematikai gazdagság s a hajlékony, alkalmazkodó nyelv. A kötetben örömmel találkoztam adaptációiddal is. / A ciklusok közül hozzám legközelebb a »Ház a falu végén« került, legmesszebbre a »Fémességek«. / A verseket külön-külön nézve megszerettem a »Körözvény«-t, a »Ház a falu végén«-t, az »A hétköznapi istenhozzád«-ot a »Carmen rebelle«-t, s a »Betlehemi csillag-ot«. / Kötetedhez őszinte szívvel gratulálok, s csekély viszonzásként csatolom könyvárusi forgalomba nem került kis versesfüzetemet. Fogadd szeretettel. / További jó munkát és hozzá egészséget és kedvet kívánok a régi barátsággal Csorba Győző”. – ISBN 963 422 895 X fűzött. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  6. Baranyi Ferenc: Szerelem és háború : Adaptációk a világirodalomból. – Bp. : Zrínyi Katonai Kiadó, 1983. – 227 p. ;21 cm. – ISBN 963 326 817 6 kötött. – Versfordítások a világirodalomból. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, nagyon nagy tisztelettel, a legfolttalanabb szeretettel, komoly barátsággal: Baranyi Feri 83. III. 24. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 83. ápr. 25. – Világirodalom, vers, antológia, Csorba Emlékszoba.
  7. Baranyi Ferenc: Túl az éjszakán. – Bp. : Magvető, 1969. – 100 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, költőtársamnak, nagyrabecsüléssel és Rómában megpecsételt barátsággal Baranyi Feri 69. II. ”. – Versek. – Csorba Emlékszoba.
  8. Baranyi Ferenc: Valami mindig közbejön : Válogatott versek. – Bp. : Zrínyi Katonai Kiadó, 1986. – 149 p. ; 21 cm. – Kötött. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, a legigazabb tisztelettel és nagy-nagy szeretettel: Baranyi Feri 86. III. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 86. IV. 4.”. – Csorba Emlékszoba.
  9. Baranyi Ferenc: Változó szelek. – Bp. : Magvető Kiadó, 1972. – 61 p. ; 21 cm. – Kötött. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, őszinte tisztelettel, igaz szeretettel Baranyi Feri”. – Első fül alatt a boríró belső oldalán Baranyi F. budapesti címe Csorba olvashatatlan kézírásával. – A kötetben boríték, amiben B. F. a könyvet föladta. – Versek. – Csorba Emlékszoba, 2019.

Köszönöm figyelmüket!