A Bartók Rádióban szép ajándékot kaptak a múlt év utolsó előtti napján Csorba Győző hívei 2009. december 30.-án: Gáti József és Sinkovits Imre kilenc Csorba verset mondott el, a tőlük megszokott magas színvonalon, kiválóan. A műsort Albert Zsuzsa szerkesztette, kinek ehelyt is köszönetet mondok azért, mert nem feledi Csorbát, újra és újra „feltámasztja” holtából a költőt, műveinek, felidézésével.

Az előadott kilenc vers eddig nem került fel a honlapra, most itt is olvashatóvá és – 2010. január 4.-étől – hallgathatóvá teszem azokat: Állapot-rajz, Anyám öle, Belül ég, Bírok-e még?, Csak ennyi, Kárunkra vagy javunkra, A kint s a bent, Miserabilis, Nyárdélutáni dörmögés. (A versek a Szemközt vele c. Csorba kötetben – Bp. : Magvető, 1991. – jelentek meg. Annyi személyes megjegyzés talán megbocsátható, ha eláruljuk: a Szemközt vele c. kötet és az Albert Zsuzsa válogatta versek is a szerkesztő által legjobban szeretett Csorba-művek közé tartoznak. A kötet címoldala és borítója.)

 

A Bartók Rádió 2009. december 30.-ai műsora "egyben" itt meghallgatható!