ANYÁM ÖLE                             (Gáti József előadásában)

Akkor is jó volt menedéknek…
De a kicsi test kicsi lélek
(mert kicsit tudott fájni is csak)
nem vélte túl-kívánatosnak

Most a romló test s a világnyi
lélek − tudván szorozva fájni −
jár áhítattal jár utána
s majd belehal mert nem találja

Kölyöknek fél-fölöslegesség
öregnek már nincs-párja mentség
hiszen fejét belé ha rejti
a halált is nyilván felejti

(Szemközt vele. – Bp. : Magvető, 1991. – p. 60.)