A Csorba Győző Társaság 243. hírleve

1. Szeretném mindenkinek személyes e-mailban is megköszönni a befizetett tagdíjat. Ha valakiről elfeledkeztem, attól elnézést kérek, igyekszem pótolni a köszönetet. Aki pedig még nem fizetett, annak felhívom a figyelmét, hogy a tagdíját rendezheti internetes banki átutalással, a bankfiókban személyesen (Mohácsi Takarékbank ZRT, Pécs, Citrom u. Konzum felőli oldalán), vagy nekem is átadhatja majd a tagdíjat a közelgő taggyűlésünkön, hivatalos nyugta ellenében. Számlaszámunk: Mohácsi Takarékbank 50400113-16108561  Az átutalásra ne felejtsék el ráírni: “A Csorba Győző Társaság 2020. évi tagdíja” A piros (sárga?) csekkel való befizetést sem a bank, sem én nem ajánlom. S ne feledjük: kétszer ad, ki gyorsan ad… Ezért én sem felejtem el megemlíteni eddigi leggyorsabb és mindig aktív befizetőnk Kiss Tamás nevét. Köszönet neki.

2. Nagy Imre elnökünkkel dolgozunk kiadványterveken, pályázati lehetőségeket kutatunk. Elsődleges célunk könyv (brosúra, különnyomat) kiadása lenne. Amint lesz megfelelő összeg a számlánkon (a könyvelő kifizetése után nem sok pénz marad még rajta), tájékoztatjuk a tagságot a tervekről egy társasági összejövetel keretében. Aki pedig tud bármilyen pályázati lehetőségről, ami minket érinthet, vagy lehetséges szponzorról, kérem, írja meg nekem e-mailban.

3. Szíves figyelmükbe ajánlom Nagy Imre tanár úr Jelenkorban megjelent legújabb tanulmányát: A Batsányi János Társaság a pécsi bölcsészkaron… (és a Társaság utóélete: Fejtő Ferenc, Kováts József és Kardos Tibor. Három újabb íróportré) = Jelenkor. 2020. 2. sz. (február). p. 171–204. A képekkel illusztrált tanulmányban Csorba Győző Két december c. Kardos Tibor halálakor írt versét is elemzi a professzor, ill. a vers kéziratának fotója is látható. Nem feladatom méltatni, de engem megfogott az elemzett három alkotó alakja és a tanulmány alapossága. A professzor egy régebbi tanulmánya – A Mecsek utcától a Flórián kocsmáig. Akik a pécsi egyetem hallgatói voltak: Tatay Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil és Takáts Gyula (Három íróportré) – már letölthető pdf formátumban innen.

4. Boda Miklós tagtársunk Az Örök Város oldalában című Csorba Győző Itáliája alcímű írása is letölthető erről az oldalról. A tanulmány alapjául szolgáló Csorba napló – Római följegyzések, 1969. Csorba Győző napló (2018, 61. évfolyam, 12. szám, 1477. p.) –, melyet Boda Miklós írt gépbe és látott el jegyzetekkel, szintén letölthető ugyanebből a lapszámból.
Boda Miklós a Jelenkor rendszeresen publikáló szerzője. Több ott megjelent tanulmánya is elérhető innen. Figyelmükbe ajánlom még a szerző „A város szelleme az intézmények testében lakozik” Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig c. tanulmányát. Letölthető innen. Ugyancsak fontos ismertető Boda Miklós legfrissebb írása a Jelenkorban: Gazdag és gazdagító életmű. Tüskés Tibor. Válogatott bibliográfia, összeállította Tüskés Anna. Tüskés Tibor Csorba egyik legjobb ismerője, az első róla készült bibliográfia és kismonográfia szerezője, akiről sokat írtam és akitől sokat idéztem a Csorba honlapon is. Aki ezekre kíváncsi, átnézheti a róla szóló oldalakat és az én – nem mindig egyetértő – véleményemet a szerzővel kapcsolatban, ha a honlap keresőjébe beírja Tüskés Tibor nevét. Az biztos, hogy Tüskés mindenre kiterjedő figyelme a város irodalmi, művészeti életének színes kaleidoszkópját adja, a bibliográfia címe pedig pontos meghatározása Tüskés hagyatékának: gazdag és gazdagító életmű.

5. Összeállítottam és a következő hírlevélben hamarosan közzéteszem a nagyobb lélegzetű Csorba munkáknak (önálló kötetek, fordításkötetek, prózai munkák és róla szóló irodalom) a megszokottnál bővebb bibliográfiáját, amit folyamatosan kiegészítek majd az online elérés ismertetésével. A bibliográfia összevontan, a megjelenés évének sorrendjében tartalmazza Csorba versesköteteinek, prózai köteteinek, levelezésköteteinek, fordításköteteinek, antológiákban megjelent nagyobb fordításainak, hanglemezének, megzenésített verseinek, meséinek és a róla szóló köteteknek a leírását:

Átdolgozás színpadra   1
Bábjáték   3
Folyóirat   1
Fordítás 15
Hanglemez   1
Levelezés   4
Mese   6
Próza 13
Válogatott versek   9
Verseskötet 17
Versfeldolgozások   3
Összesen 73

Néhány szó előzetesen a bibliográfiáról.

A bibliográfia reményeim szerint jól bemutatja az alkotói oeuvre nagyságát, a műfajok sokszínűségét. Az életmű minősége mellett a terjedelme miatt is a legnagyobb költőink közé sorolhatjuk Csorbát: egyedül a Hátrahagyott versek című kötetben 657 vers olvasható.

 • a bibliográfiát a műfajoknak megfelelő bontásban is közzéteszem majd
 • a felsorolt kötetek, művek digitalizálása folyamatban van
 • a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) Csorba-oldalain mindegyik Csorba verseskötet elérhető, más műfajú művek kötetei csak válogatva kerültek föl oda, ezért
 • a Csorba Győző Könyvtár az összes alább felsorolt művet digitalizálja, mindegyik elérhető lesz interneten is
 • bibliográfiánkban a címre kattintva a Csorba Győző Könyvtár által eddig pdf formátumban digitalizált kötetekhez jutnak az olvasók, a címleírások végén levő linkre kattintva pedig a DIA-közlésekhez
 • az újonnan digitalizált kötetekre a Csorba hírlevélben hívom fel a figyelmet
 • azzal, hogy bibliográfiánk az elért művekhez is hozzáférést biztosít, kibővíti a hagyományos bibliográfia fogalmát
 • jól érzékelhető, hogy a Rákosi éra évei alatt a költő hallgatott, verset azokban az években alig írt Csorba, akkor jobbára fordításai meséi és bábjátékai jelentek meg
 • nyugdíjazásáig, 1975-ig a költőnek viszonylag kevés kötete jelent meg, könyvtárigazgató-helyettesi munkáját komolyan vette, nem sok ideje maradt írásra
 • 1975 után publikációi megszaporodtak, főként a saját verseskötetek száma nőtt meg
 • élete vége felé és halála után munkásságának jelentős állomásai a róla szóló kötetek, prózai írásai, visszaemlékezései, római naplója, levelezéskötetei és a Hátrahagyott versek című kötet
 • versei, versfordításai nagy számban jelentek meg antológiákban, folyóiratokban, napilapokban, ezeknek földolgozását folytatom
 • a bibliográfiai feldolgozáshoz a költő hagyatékában maradt dokumentumokat használtam, ezért a bennük talált dedikálásokat, levél piszkozatokat, leveleket is felvettem a leírásokba, színesítve ezzel kicsit az egyhangú felsorolást
 • a bibliográfia végén évenkénti bontásban felsorolom a műfajt, címet és a szerzőt, mert abból azonnal áttekinthető, hogy melyik évben mennyi és milyen műfajú kötet jelent meg Csorbától és Csorbáról

Ez várható tehát a jövő héten, de már a következő hírlevélre is készülök, ígérem, érdekes lesz, kuriózumot is közlök benne.

Köszönöm figyelmüket.