A Csorba Győző Társaság 231. hírlevele

1. Újabb Csorba dokumentumokat mutatok be. Tegnap szedtem le a polcról őket, ma örömmel osztom meg az érdeklődőkkel a fotójukat.

Valószínű Csorba első versei, amelyek folyóiratban jelentek meg:
Nézzétek ezt a két szemet. Vers = A mi utunk. 2. évf. 5. sz. 1934. január. 112. p.
Meleg szobában. Vers. = A mi utunk. 2. évf. 5. sz. 1934. január. 117. p.

“Mikor kezdtem az íróságot ? Talán már akkor, amikor megszerettem a verseket, s oly sokat tudtam betéve. Főleg Petőfitől. Jóval iskoláskorom előtt. Verset írni tízévesen próbáltam először, aztán a tizenharmadik évem körül már
napi foglalkozásommá vált. Ma is őrzöm a pepita táblás füzetdokumentumot. Nagyon rossz verseket írtam.” (Összegyűjtött versek. Magamról, verseimről. [A költő önéletírása a kötet végén.]. 675. p.)
A pepita füzetek, azaz 4 db verses füzet.
1. Versek (pepita borítós). Csorba valószínű ezt emlegette az önéletírásban.; 2. Versek (virágos borítós); 3. Költeményeim (A borítón Csorba díszítése; kockás füzet) ; 4. Csorba Győző felirattal  pepita borítójú füzet, kiszakadt lapok, benne német nyelvű levél.

Futballos füzet, Csorba Győző felirattal. Beragasztott foci-pillanatképekkel, Csorba kézírásával. (Csorba szerette a sportokat, erőteljes alkatú fiatal volt. Félkarral átúszta a Dunát, mindenhova ment a dunaszekcsői “pompás legényekkel”, sőt, egyik vezetőjük volt. A dunaszekcsői színjátszó kör mellett az ottani fiatalok futballcsapatának lelkes szurkolója, szervezője is volt.) A füzetbe ragasztott képek alatt, mellett a Toldi olvasmánynaplójának részletei láthatók. A tartalomjegyzék szerint a 12 ének feldolgozása 1930. szept. 9-től 1931. máj. 19-ig tartott. A füzetben egy külön lapon Csorba Pünkösd c. pózai írása olvasható: beszámoló a piusi cserkészek pünkösdi előkészületeiről, két oldalon. Egy oldal a füzetből.

Csorba a görög, de főleg a latin nyelvű irodalom – Janus Pannonius – mellett német és olasz nyelvből is sokat fordított. A nyelveket a gimnáziumban kezdte tanulni. Erről tanúskodnak iskolai szótárai és Leopardi fordításának egy dokumentuma.

Szótárak. (23×10 cm) 7 db. 1. Görög, VI. o. 1933. máj. 10- (Ld. baloldali képet!) ; 2. Latin, VIII. o. Pius Gimn. ; 3. Görög, VI (?), hátsó borítóján Csorba kézírásával Csorba Győző Wipla felirat (Ld. jobboldali kép.) ; 4. Német, borító nélkül, az első oldalon az első sor felett Wilhelm Tell felirattal ; 5. Görög. Borító, év, felirat nélkül (ld. jobboldali képet!) ; 6. Latin. Csorba Győző tan. III. B. Pius felirattal, 1930. III. 31 dátummal ; 7. Szótár Egyről- másról Csorba Győző VIII. oszt. tan.  A lapra merőlegesen a bal oldalon: „(??? olvashatatlan szó) Valakinek írom ezt a d” Benne főként matematikai képletek.

Pepita borítójú füzet, Leopardi felirattal. Csorba fordítások, a kézírásból ítélve már Csorba idősebb korából. 17×12 cm.

Gyakorlatok (nyomdai felirat), virágmintás borítójú füzet.  Csorba Győző V. oszt. tan. (kézírással). 1932. febr. 18-ai nyitó dátummal. Matematikai gyakorlatok. Az első borító belsején az Emlékezés a nyárra című vers kézirata.

Pepita borítójú füzet „Csorba Győző II. oszt. jogi hallgató feljegyzései” felirattal. Ceruzával írt jegyzetek, 145 kézzel számozott oldal.

Pécsi zenei hét. 1977. december 5-11. Képes programfüzet. Dec. 7-én a Házimuzsika a Csontváry Múzeumban c. rendezvényen vendég Csorba Győző.

Pécsi Nemzeti Színház 75. A Pécsi Nemzeti Színház jubileumára. 1895-1971. Képes programfüzet. Benne Csorba írása a színházi kapcsolatairól.

Csorba Győző érettségi bizonyítványa. Bizonyíték arról, hogy a fenti dokumentumok tartalmát mennyire alaposan megtanulta a költő. Megtekinthető lesz a Csorba Győző Könyvtár Csorba Emlékszobájában. Köszönöm a kasírozást a könyvtár munkatársainak.

2. Ismét felhívom a figyelmet Tóth Krisztina Csorba Győző Könyvtárban (Tudásközpont, nagy előadó) december 12-én csütörtökön 18 órakor tartandó estjére. A Jelenkor itt ad hírt a Fehér farkas című Tóth Krisztina kötet bemutatójáról.

3. A novemberi Jelenkorban megjelent Nagy Imre: A Mecsek utcától a Flórián kocsmáig (Akik a pécsi egyetem hallgatói voltak: Tatay Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil és Takáts Gyula. Három íróportré) című, képekkel is dokumentált tanulmánya. (1264. p.) Amint online is elérhető lesz, közlöm a címet.

4. Örömmel közlöm a hírlevélben, hogy Kovács Dorka, Csorba Győző egyik pécsi dédunokája kapta a Rotary Klub 2019. évi díját. Gratulálunk szeretettel a Szent Mór katolikus Iskolaközpont kiváló tanulójának.

5. Szeretettel emlékezünk Pákolitz Istvánra, a Jelenkor folyóirat egykori szerkesztőjére, aki szeptember 18-án 100 éve született. Emlékidézőnek közlöm egy a 75. születésnapján készült videófelvétel címét. A Jelenkor kedves PáPistája Csorbának is barátja volt, szerették, becsülték egymást. Pákolitz István Csorbának ajánlott Gyémántragyogású c. versét itt olvashatják. A Jelenkor pánteonja címmel Pákolitz István írt humoros-csúfolkodó verseket a Jelenkor 1978. októberi, jubileumi számába a folyóirat szerkesztőiről, munkatárasiról, író- és költőtársakról. Ezek közül közül idézem most a saját magáról írtat.

De se ipso

Poéta clarus,
laureatus
parvusque natus
Pákolitz Stephanus:

hóttáig hitte maga-magáról,
hogy ösztönös-fölkent jokulátor;
bár maradt volna a szegény jámbor
paksi megváltó, pipázó kántor;
tenyésztett volna bogáncsból rózsát  – –

– punctum. Elvitte a Jelenkór-ság.

6. December 6-án ünnepli 84. születésnapját Bertók László, akit a hírlevél olvasóinak nem kell bemutatni. Isten éltessen kedves Laci, élj, alkoss még sokáig erőben, egészségben. Emlékül egy közös kép Csorbával. Bazsi, Simon István Emlékház avatása.

Köszönöm a figyelmet!