A Csorba Győző Társaság 207. hírlevele

A visszatérő nagy melegben pécsi híreket említek, amelyek így-úgy kapcsolódnak irodalomhoz, más művészeti ágakhoz és persze Pécshez.

1. Nagy Imre professzor holnap délben a Szent György Lovagrend XXVI. Nyári Egyetemén tart vetítettképes előadást A Magyar Athén címmel Pécs műveltségének századairól. A programról itt olvashatnak.

2. Új műsor a közmédia csatornáin: Édes anyanyelvünk | BAMA Fontos volt már egy ilyen műsor elszegényedő, romló nyelvünk védelmében.

3. Száz éve halt meg Csontváry Kosztka Tivadar, akit nem értettek meg kortársai | PestBuda Pécsi hírlevelünkbe már csak a Csontváry Múzeum miatt is bekerülhet. És ezt a hírt már csak azért is közlöm, mert Csorba verset is írt a festőről. Idézem:

               IGLÓ, 1880. OKTÓBER 13.

Tivadar a patikus-segéd sok kenőcsöt port folyadékot
kimért becsomagolt már most délutánra csökkent egy kicsit
a forgalom a principális a napi bevételt
számolgatja Tivadar a pult szürke márványlapjára könyököl
s az ajtó és az ablak nagy üvegtábláin át
a szűk utcára bámul… „Vedete vedete
e non vedete niente” néz néz semmit se lát
semmit se lát még aztán ki tudja honnét
hirtelen egy szekér áll meg az utcán tinós szekér
csendesen bóbiskoló olyan akár a többi
és Tivadar keze elindul vény-papírt húz maga elé
köpenye zsebéből ceruzát kotor ki és rajzolni kezd
és lát már lát élesen lát kész is a rajz keze megáll
vállán ütést érez a principális szólal meg a háta mögül:
„… maga festőnek született!” zavartan
s örömmel néz rá Tivadar és zsebébe rejti a rajzot
Később a principális elmegy s Tivadar az utcára lép
előszedi a rajzot boldog s váratlanul bal tenyerében
egy háromszögletű kis fekete magot pillant meg s felülről
hátulról szót hall: „Te leszel a világ legnagyobb
napút festője nagyobb Raffaelnél”
Tivadar szédül a magra mered az duzzad egyre duzzad
roppant törzs bomlik ki belőle széles lapátvégű lombágak
nyárshegyű csonkok: irtózat fenség és magány
A fa-sudár az égbe vész a terebély a világ négy sarkáig ér
s Tivadar a festő a volt patikus-segéd nincs már sehol
s az iglói utcán az októberi délután csípősödő tompulatában
egy tépettségében is diadalmas
óriás-cédrus koronája közt hujjogat a kárpáti szél.

4. Pécs egyik legnagyobb szobrásza volt, mégis kevesen ismerik a nevét | pecsma.hu “Mindenki előtt ott van a Széchenyi téri Szentháromság-szobor, kicsit arrébb pedig báró Szepesy Ignác szobra a Székesegyház előtt. Nem beszélve a Dóm homlokzatán egykor álló apostolszobrokról, amik ma már egy árkádsor alatt sorakoznak a templom mögött. Kiss György neve köti össze őket, az egyházi, vallásos szobrászművészé, aki nem csak a városban, de Budapesten és nemzetközi színtéren is maradandót alkotott.”

És néhány művészettel is összefüggő vallásos hír.
5. Rejtélyes pécsi templomok! | pecsma.hu

6. Videóüzenetben búcsúzott el a veszprémi érsekké kinevezett pécsi püspök | pecsma.hu
Nem mindegy, utóda mennyire szereti, támogatja majd a művészeteket. Udvardy püspök támogatta.

7. 22 ökör vonszolta hat héten át a pécsi Dóm tér ékességét | pecsma.hu Ez is művészet…

8. Megtalálhatták Orseolo Péter király eredeti sírhelyét Pécsen | nlc Vannak még titkos kincsei a városnak. Nem csak Baranya kincses, Pécs is az.

9. Egy fejezet a fent idézett oldalról, Makay Ida örökségéről.

Remélem, érdekesek voltak a hírek. Köszönöm figyelmüket.