A Csorba Győző Társaság 199. hírlevele

1. Utolsó felhívás a közgyűlésre

A Társaság 2019. évi közgyűlését május 7-én, kedden 17 órakor a Hrabalban tartjuk. Felhívom minden tagunk figyelmét a megjelenés fontosságára, hogy a közgyűlés szavazatképes legyen.
Tervezett napirend:

  • Nagy Imre elnökünk rövid évértékelője
  • Pintér László beszámolója az elmúlt évi tevékenységről
  • A könyvelő által készített pénzügyi beszámoló ismertetése
  • Szavazás a beszámolók elfogadásáról
  • A 2019. évi tervek megbeszélése. Néhány fontosabb téma: részvétel Pákolitz István megemlékezésén, a Csorba- emlékszoba bútorainak felújítása, javaslat a Csorba-díjra, szeptemberi és novemberi Csorba-emlékezések.
  • Vélemények, javaslatok
  • Kötetlen beszélgetés

A dokumentumokat a honlapon a törvénynek megfelelően nyilvánosságra hozzuk.
Az eredményes munka érdekében várjuk megjelenésüket, aktív részvételüket.

2. A Szent Mór Iskolaközpontban tartott érettségi felkészítő előadásom PowerPointos képösszeállítását kiegészítettem a 16., 32. és 33. sorszámú diákkal. A kibővített diasorozat elérhető itt. A három dia egyenként megtekinthető alább:
Kötetek Csorbától és Csorbáról és a költő halála után megjelent kötetek
Csorba Győző-emléktábla a Költő házának kapuján
Csorba Győző-emléktáblája a Baranya Megyei Könyvtár falán Weöres Sándor emléktáblája mellett

3. Csorba könyvtárában megtaláltam A város oldalában című kötetnek azt a példányát, amelyet a költő a feleségének, Margitkának ajánlott. Alább közlöm a borító képét, valamint a címoldal fotóját a megható dedikálással. A költő ekkor már nagy érműtétje után volt, a pár szó leírása is nehezére esett. A dedikáció szövege: “Az én legdrágábbamnak végtelen hálával Győző. 91. IX. 14. I. példány.”

4. Végül tavaszvárónak a rossz időben: az első rózsa a kertünkben. Szépen feldíszíti a kiszáradt tuja törzsét.

Köszönöm a figyelmüket.