A Csorba Győző Társaság 190. hírlevele

1. Nagy Imre professzor, Társaságunk elnöke szép számú érdeklődő előtt  tartotta meg  A Magyar Athén című előadását március 20-án szerdán délután a Pécsi Lenau Házban.
Az előadás német nyelvű beharangozója a Ház programfüzetéből:
“Mittwoch, 20. März 17 Uhr Vortrag DIE TRADITION DER FÜNFKIRCHNER LITERATURKULTUR Die Fünfkirchen-Branauer Organisation der Paneuropa Union lädt zum Vortrag des TÜKE-Preisträgers dr. Imre Nagy, Universitätspro-fessor der Literaturwissenschaften, herzlich ein. Der Vortrag ist in ungarischer Sprache.”
Az előadást Nagy Imre az Öttorony című könyve alapján állította össze. Boda Miklósnak a könyvről írt tanulmányát itt olvashatják. A könyv alcíme mindent elmond annak tartalmáról: A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. Professzor úr a nagyívű kötet lényegét alig másfél órában ismertette. A színes történetekkel élénkített előadást vetített képekkel kísérte és most engedélyt adott, hogy az előadás képeit a honlapon nyilvánossá tegyem. A képek alapján is jól tájékozódhatunk a kötet mondanivalójáról, arról, hogy a pécsi irodalmi műveltség valóban ezer esztendős. A powerpointos képösszeállítás elérhető itt. Köszönjük a közzététel engedélyezését!
Nagy Imre néhány képpel kiegészítette az összeállítást Várkonyi Nándorról és Fülep Lajosról, a kötet folytatásaként készülő, későbbi évtizedeket bemutató munkájából is. Ezeket a képeket később teszem közzé, most még csak a professzor számítógépén láthatók.
Az előadást dr. Grünwald Anna szervezte.
2. Március 27-én Ady-sorozatunkban közlöm Nagy Imre újabb Ady-verselemzését.
Addig ajánlom az én (egyik) kedves Ady versemet.

Seregesen senkik jönnek
Minden semmirevalónak,
Gácsnak, svábnak és zsidónak
Grádics adatott:
Itt alant már csak egyedül
Maradok.
Sürög a vad, magyar élet,
Még a némák is beszélnek
S uccám ellepik
S bárki taknyost egy bősz iram
Fölrepít.
Seregesen senkik jönnek,
Megrabolnak, elköszönnek
Gúnnyal, szabadon.
Mi bennem gyűlt, mindenkié
A vagyon.

Mind a szépet, amit hoztam
S ami új, nagy, átkozottan
Sok, pazar ige:
Úri, léha nullák raja
Söpri be.
Álmagyarok s jöttment népség
S címeres, ronda cselédség
S nagyúri nagyok:
Ez időben, itt, valaki:
Én vagyok.
Új igéim tán nem hatnak,
Rossz frigyesim elhagyhatnak
S nőhet a fülem,
De nem lesz itt, semmi, soha
Nélkülem.

Kerestem az interneten hangos változatát, de csak kettőt. találtam. Talán nem, véletlenül… Egyiket sem ajánlanám olvasóimnak. A Puzsér Róbert-féle előadást semmiképpen. Maradjunk meg a szöveg olvasásánál.

Köszönöm figyelmüket.