A Csorba Győző Társaság 187. hírlevele

1. Örömmel értesítem a hírlevél olvasóit, hogy Kende Kata Várkonyi Nándor, Weöres Sándor és Csorba Győző a Sorsunk tükrében című, a 2018. november 21-ei Csorba esten tartott vetítettképes előadásának szövege és a képek fotója megjelent nyomtatott formában. A kiadvány borítója. A kiadvány egy oldala a vetített képekről. A kiadást a Társaságunk pályázati pénzből finanszírozta. A kiadványt a Társaság tagjai tiszteletpéldányként kapják meg, ha előbb nem a közgyűlésünkön. Sajnos, a Hrabal sörözőben ebben az évben még nem tudtunk összejövetelt tartani, sorozatos megbetegedések akadályozták a szervezést. A pécsi könyvtáraknak tiszteletpéldányt küldtünk, az OSZK Kötelespéldány Osztálya is megkapta a számára előírt példányokat.
Köszönjük Kende Kata munkáját, amely pontosan dokumentálja a Pécs kulturális életében fontos szerepet betöltő folyóirat és létrehozóinak, szerkesztőinek történetét.

2. A kiadványnak mintegy melléktermékeként Kende Kata elkészítette a Csorba Győző Társaság emblémáját, reméljük, elnyeri tetszésüket. Társaságunk jelmondatának és a Batsányi Társaság jelmondatának összecsengésére, hasonlóságára Kende Kata hívta fel a figyelmet. (Ld. a 10. sz. jegyzetet a mellékelt oldal alján.)

3. Dr. Gracza Tünde a PTE ÁOK Könyvtárának igazgatója rendkívül érdekes és kitűnően dokumentált írást jelentetett meg Abrudbányai Rédiger Ödön életéről, pécsi munkásságáról. Dr. Gracza Tünde hozzájárult, ezért szeretném most megismertetni kedves olvasóimat a tanulmánnyal.
http://www.moksz.org/kiadvanyok/ (Ld. 2019. 16. évf. 1. sz. 21. o.)
Gratulálok a szintén nagyon fontos helytörténeti kérdést feldolgozó szerzőnek.

4. A fenti számban Társaságunk tagja dr. Szabó László (aki a professzori címet előszeretettel elhagyja neve elől) ugyancsak érdekes témát dolgozott fel  Ajzószerek – johimbe, hólyaghúzó izgonc, nadragulya, maszlag, angyaltrombita, damiána címmel. A kiváló szerző nem föltétlenül és nem mértéktelenül ajánlja használatukat. Az idézett szám Összefoglaló közlemények/Review Articles című rovata − nyilván nem véletlenül, hiszen dr. Gracza Tünde tanulmányának is fontos része Abrudbányai Rédiger Ödön érzelmi életének bemutatása − főként a szexuális élet kérdéseit vizsgálja. A fentiek előrebocsátásával ajánlom figyelmükbe a rovatból dr. Lénárd László és dr. Tamási Béla írását is.

5. Hogy Csorbához visszatérjünk, ismét figyelmükbe ajánlom egy versét. A kert és a kerti munka pontos kép minden emberi tevékenységről: “s ezért a végső / mérlegen talán // javít kevéskét / gyermeteg hevünk // hogy oly serényen / ültetünk vetünk.”

Az egész vers:

TAVASZI KERTBEN

Mi is segítünk
ültetünk vetünk

bár nélkülünk is
menne jól tovább

de az emésztő
s termő föld hüvös

húsába túrni
kellemes dolog

aztán seregnyi kéz
amíg mi itt

szorgoskodunk és
később és előbb

csak egyre rombol
pusztít és zilál

s ezért a végső
mérlegen talán

javít kevéskét
gyermeteg hevünk

hogy oly serényen
ültetünk vetünk.

Köszönöm figyelmüket.