A Csorba Győző Társaság 182. hírlevele

1. Amint azt már az előző Hírlevélben is jeleztem, A Szent Mór Iskolaközpont február 9-én szombaton ebben az évben is megrendezi a Csorba Versmondó Versenyt, az Iskolaközpont Dísztermében. A zsűri elnöke Nagy Imre professzor lesz. Minden további értesítés helyett itt közlöm: minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2. Kedves barátom, a kiváló könyvtáros, Kiss Tamás hosszú évekig vezette a Pécsi Orvoskari Hírmondó irodalmi rovatát. Mindig igényes válogatást állított össze, néha-néha nehéz körülmények között. Kevés olyan avatott ismerője van könyvtáros berkekben az irodalomnak, mint ő.
10 évvel ezelőtt, Ady halálának 90. évfordulóján kedves Ady verseiből válogatott, ezek kerültek a PTE Orvoskari Hírmondó akkori számának irodalmi rovatába. (http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_0901.pdf  33. oldal)
Alább Kiss Tamás bevezetőjével közlöm az akkor megjelent verseket, amelyeket a szerkesztőség kiegészített a saját versével… Köszönöm az ajánlást!
(Hogy az élmény teljesebb legyen, én a versek alatt internetes címet is megadok.  Két cím egészen érdekes feldolgozásokhoz vezet.)
“Tisztelt Olvasók!
A Nyugat első nemzedékének talán leginkább kritizált tagja Ady Endre volt. Bírálták kicsapongó életviteléért, de szépítgetés nélküli, kemény hangvétele még elviselhetetlenebb volt sokak számára. Mindamellett soha nem szűnt meg együtt érezni a nehéz sorsúakkal, hűségesnek maradni “kicsi országához”. 90 éve halott, ma is fényes csillagként ragyog költészetünk egén. Az alábbi verscsokor a Szeretném, ha szeretnének című, 1909-ben megjelent, kötetéből való. Kiss Tamás könyvtáros
(Egy 1906-os, hátborzongató művet – Jó Csönd-herceg előtt – mi is közreadunk – a szerk.)

ESZE TAMÁS KOMÁJA

Gábor fiam Bécsé,
Oda is van nőve,
Örzse lyányom a Krisztusé,
Papok szeretője.

Morva grófé földem,
Asszonyom a sírban.
Menjünk, menjünk Munkács felé,
Már eleget sírtam.

Nincsen e világon,
Nem maradt már semmi:
Esze komám, ideje már
Rákócziért menni.

Magyar bolondoknak
Bolond útját járom
Bécsi lator lett a fiam,
Pap-céda a lyányom.

Váradon gyaláznak,
Bécsben kinevetnek,
Ciberén élt Esze komám,
Mondok egyet kendnek.

Urak, papok dölyfét,
Ím, eleget tűrtük,
Gyomrunkba a sok bánatot
Már eleget gyűrtük.

Rákóczi, akárki,
Jöjjön valahára:
Kígyóinknak, Esze komám,
Lépjünk a nyakára.

https://www.youtube.com/watch?v=J6nJovC31DE Egy különleges feldolgozás…

NÉGY-ÖT MAGYAR ÖSSZEHAJOL

Itt valahol, ott valahol
Esett, szép, szomorú fejekkel
Négy-öt magyar összehajol
S kicsordul gúnyos fájdalmukból
Egy ifjú-ősi könny, magyar könny:
Miért is?

És utána, mint a zápor
Jön a többi könny:
Miért is, miért is, miért is?
S nincs vége könnynek és miértnek.
Fölöttük hahota köszön,
Hahotája, akik nem értnek
S akik sohase kérdik s kérdték:
Miért is?

És csöpög a könny:
Miért is, miért is, miért is?
És hömpölyög fönt a hahota,
Hogy soha, soha, soha.

Ennyi búsulással fényesen
Nyílnék meg az Ég,
Ahol csak Ég és okos üdvösség van
S itt nem elég.
Itt nem kell csak a könny
S itt valahol, ott valahol
Esett, szép, szomorú fejekkel
Négy-öt magyar összehajol,
Miért is, miért is, miért is?

https://www.youtube.com/watch?v=IUbMhhX1ZpQ

A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

https://www.youtube.com/watch?v=xC6mOysrUm4

JÓ CSÖND-HERCEG ELŐTT

Holdfény alatt járom az erdőt.
Vacog a fogam s fütyörészek.
Hátam mögött jön tíz-öles,
Jó Csönd-herceg
És jaj nekem, ha visszanézek.

Óh, jaj nekem, ha elnémulnék,
Vagy fölbámulnék, föl a Holdra:
Egy jajgatás, egy roppanás.
Jó Csönd-herceg
Nagyot lépne és eltiporna.

https://pannonmelankolikusok.bandcamp.com/track/j-cs-nd-herceg-el-tt Ez sem hétköznapi feldolgozás… De legnagyobb meglepetésemre nem is nagyon találtam mást az interneten.

Köszönöm a figyelmüket.