A Csorba Győző Társaság 118. hírlevele

A Csorba Győző Társaság 118. hírlevele.

(A Hírlevelet a Csorba Honlapon annak átalakítása miatt majd később jelentetem meg, egyelőre csak itt és e-mailban közlöm!)

1. Csorba Győzőre emlékezünk születésének 101. évfordulóján, 2017. november 21-én kedden 17 órakor a Tudásközpontban, az első emeleti Csorba Győző Emlékszoba előtt.
A köszöntőt (Miszler Tamás könyvtárigazgató) és az emlékezést (prof. Nagy Imre) követően Páva Zsolt Pécs város polgármestere Csorba Győző-díjat ad át. Ezt koszorúzás követi, majd az Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelyének kiállítását Svaticsné Bogáthy Zsuzsanna a Műhely képzőművészeti vezetője ​nyitja meg. Közreműködik Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze.
A meghívót mellékelem. Szeretettel várjuk a megemlékezésen.

​2. November 11-én szombaton 10 órakor a Dóm Múzeumban a Szent Mór iskolaközpont és a PÉCS8 program a Csorba Győző Társaság és a Magyartanárok Egyesületének szakmai támogatásával Csorba Győzőre emlékezve versmondó versenyt rendez. A versenyre szeretettel hívják a szervezők.

3. Csorba Győző hagyatéka mindig új kincsekkel ajándékoz meg. Most különféle dokumentumok között egy ​Csorbához írt 1948-as keltezésű levelet, kisebbik fiam polcán pedig további, a Csorba Könyvtár katalógusába még fel nem vett könyveket találtam. A levelet alább ismertetem, a könyveket pedig majd a katalogizálás után.

A levelet András Endre költő, hírlapíró a Zsoltár a szülővároshoz című versének kéziratával a Római Magyar Akadémián tanulmányúton lévő Csorbának küldte. András Endre „Borbélysegédként dolgozott, Csorba Győző visszaemlékezései szerint nyaranta Komlón vállalt alkalmi munkákat. Egyetlen verseskötetét 1946-ban jelentette meg Üveghang címen (a kötetről Rajnai László írt kritikát az Újhold 1948. januári számában). Ezután pécsi irodalmi folyóiratok közölték alkotásait, tárcáit. Néhány nagyobb lélegzetű írása az Élet és Irodalom hasábjain jelent meg.” (Wikipédia.) A város oldalában c. kötetben Csorba még ezt is elmondja András Endréről: „A régiek közül én maradtam itt [Pécsett P. L.] Kopányi Györggyel, de vele is csak egy darabig, mert ő aztán Pestre ment; András Endrével, vele is csak kevés ideig, mert ő meg pályát váltott, elment rendőrnek. Jó, hogy így történt, mert azokat az embereket, akiket mi kedveltünk, és akiknek közük volt az irodalomhoz, azokat ő hozta ki a rendőrségtől, mikor megjöttek Nyugatról.”
A levél a jegyzetekkel együtt​ ​ jó betekintés ad az 1947-1948-as év pécsi kultúrtörténetébe. András Endre levelének gépelt változata.

További mellékeltek:

András Endre versének 1. oldala
András Endre versének vége és levelének első oldala.
András Endre levelének 2. oldala.
András Endre Üveghang című könyvének ajánlása Csorba Győzőnének.
András Endre Üveghang című könyvének első füle.
A Sorsunk 1948. februári számának borítója.
A Sorsunk 1948. februári számának kolofonja.