Terveink szeptemberre. A Csorba Győző Társaság 111. hírlevele.

Két szeptemberi és egy novemberi eseményről adok hírt ebben a hírlevélben.

1. Szeptember 13-án szerdán 16 órakor a Pécsi Köztemetőben Csorba Győző sírjánál a Társaság és a Csorba Győző Könyvtár közösen emlékezik a költő halálának 22. évfordulójára.

Csorba síremléke a Pécsi Köztemetőben

A sírnál prof. Nagy Imre a Csorba Társaság elnöke mond méltató szavakat.
Kérem a Társaság tagjait és a költő tisztelőit, jöjjenek el a megemlékezésre.
Az évfordulóra Csorba Mi volt e test c. versét ajánlom az olvasónak. A vers az oldal tetején levő linkre kattintva meghallgatható a költő előadásában.

2. A Társaság soron következő találkozóját szeptember 22-én pénteken 16 órakor tartjuk a Hrabal Sörözőben. A találkozón a tervek, nyári események megbeszélése mellett egy nyáron fellelt Csorba-jegyzetfüzetet mutat be Boda Miklós, Csorba Győző italianista könyvtáros kollégája és Pintér László a hagyaték gondozója. A dokumentum június végén került elő egy szekrény aljában megbúvó iratcsomóból.

Római jegyzetfüzet, 1969.

A találkozón megmutatjuk a jegyzetfüzetet és Csorba 1947/1948-as útjának jegyzetfüzetét is. Az 1969-es útról készült jegyzetekből megismerhetjük, milyen változásokat észlelt a költő az 1947-es és az 1969-es Róma és a Római Magyar Akadémia 1947-es és 1969-es állapota között.

3. Nagy örömmel írhatom, hogy novemberben A Szent Mór Iskolaközpontban megint lesz Csorba versmondó verseny, kibővítve vers-, novella- és esszéíró pályázattal. Köszönetet mondunk a Csorba Győző Társaság nevében a verseny fő szervezőjének a Szent Mór Iskolaközpont Humán Munkaközösségének.

A hírlevélben említett Csorba Győző versmondó és alkotói pályázat ​kiírása elérhető itt. Akinek nincs facebook fiókja, annak másolom a szöveget:

“CSORBA GYŐZŐ VERSMONDÓ VERSENY és ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A Szent Mór Iskolaközpont és a PÉCS8 program a Csorba Győző Társaság és a Magyartanárok Egyesületének szakmai támogatásával

 REGIONÁLIS VERSMONDÓ VERSENYT és ALKOTÓI PÁLYÁZATOT

 hirdet Baranya, Somogy és Tolna megye középiskolás diákjai (gimnazisták, a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák 0. és 9 – 13. évfolyamos tanulói) számára.

CSORBA GYŐZŐ VERSMONDÓ VERSENY

A verseny időpontja: 2017. november 11.
Helyszín: Dóm Múzeum, Pécs, Káptalan utca 8.
A versenyre iskolánként két-két jelentkezőt várunk. A jelentkezők egy szabadon választott Csorba Győző-verssel és egy, a régióhoz kötődő XX. századi vagy kortárs költő alkotásával nevezhetnek.
Jelentkezni a következő címen lehet: Bayer Ildikó csorbagyozovmv@gmail.com
A verseny kétfordulós. Az első fordulóban a versenyző választása szerint az általa megjelölt két vers egyikét mondja el. A zsűri az első forduló produkciói alapján állítja össze a második forduló résztvevőinek listáját. A második fordulóban a versenyző második szövege hangzik el.
Értékelés és díjkiosztó ünnepség közvetlenül a verseny után lesz. A jelentkezéseket regisztráljuk, és erről visszajelzést küldünk.
Nevezési határidő: 2017. október 20.

CSORBA GYŐZŐ ALKOTÓI PÁLYÁZAT

Az alkotói pályázatot jeligésen, három kategóriában hirdetjük meg.

Vers, novella

Bennem van minden, ami nincs, / s bennem van minden, ami van” – írja Csorba Győző a Séta és meditáció című versében, melynek meghatározó élménye a város, a szűkebb értelemben vett pátria.
A pályázatra olyan verset vagy novellát várunk, amely a városhoz, lakóhelyhez, a mindennapok tereihez kapcsolódó élményeket fogalmazza meg. Egy pályázó egy pályaművel, verssel vagy novellával nevezhet. A pályamű terjedelme ne haladja meg a 800 szót.

Irodalmi esszé

Szeretném elmondani végre egyszer,
mi vagy nekem. –
Megcsöndesedtem, nem verekszem
többé, várom türelmesen,
hogy gazdag terveit betöltse
életemmel a szerelem.
(Csorba Győző: Alázat)

Három-négy szabadon választott Csorba Győző-vers alapján jellemezze a költő szerelmi lírájának sajátosságait! Keressen választ arra a kérdésre, tudnak-e kapcsolódni korunk versolvasó fiataljai Csorba szerelmes verseihez? (A tájékozódáshoz, kutatáshoz ajánljuk a következő portálokat:

http://mek.oszk.hu/02300/02370/02370.htm
http://csorbagyozo.hu/
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/csorba-gyozo

Projektmunka – 3 fős csoportok számára

Pécs és a Dél-Dunántúl huszadik századi irodalmi életének, kultúrájának formálódásában fontos szerepet töltött be Csorba Győző. Több mint fél évszázados irodalomszervezői, szerkesztői, könyvtárosi-könyvtárvezetői munkája mértékadó, értékteremtő tevékenység.

  • A csoport tárja föl és mutassa be, milyen szerepet játszott Csorba Győző a XX. századi Pécs, a régió irodalmi közéletében!
  • A Jelenkor szerkesztőjeként, főszerkesztőként, könyvtárigazgatóként hogyan formálta, gazdagította a régió szellemi kultúráját?

A kutatómunka, tájékozódás nyomán készítsenek olyan kisfilmet (terjedelme max. 5 perc), esetleg Prezit vagy egyéb prezentációs felületen közzétett anyagot, melyben a témát kreatív módon, egyéni látásmódot és értelmezéseket előnyben részesítő formákban fogalmazzák meg.
A pályamunka elkészítéséhez segítséget, anyagot találnak a következő oldalakon:

http://csorbagyozo.hu/node/15
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/csorba-gyozo
http://www.7torony.hu/index.php?c=46353
http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/1996-11.pdf
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1096/setak-csorba-gyozovel

A pályamunkát tartalmazó fájl neve a jelige. A pályamunkákat 2017. október 20-ig várjuk elektronikus formában a következő címre: Barczáné Körös Ágnes csorbagyozoap@gmail.com
A pályamunkák beérkezéséről visszajelzést küldünk.

A pályamunkákat külön zsűri értékeli. A díjazott pályamunkák a PÉCS8 honlapján megjelennek. A legjobb projektfeladatot beküldő csapatnak a PÉCS8 különdíjat is felajánl. Eredményhirdetés és díjkiosztó a versmondó verseny keretében, 2017. november 11-én.

Pécs, 2017. szeptember 4.

A verseny szervezői, a Szent Mór Iskolaközpont Humán Munkaközössége”

Köszönöm figyelmüket.