141. Csorba blog. Ciprián, tovább…

1. A második vers a digitalizált Csorba hangfelvételek blokkban a Vízszag A felvétel 1982-ben készült, részlet a Duna Televízióban 1995. december 2-án bemutatott filmből. Előadó Kun Vilmos színművész. A vers szövege itt olvasható. A felvételen Csorba valószínű Koczkás Sándor szerkesztő-riporterrel látható, amint megérkeznek a komppal Dunaszekcsőre és a parton sétálnak. Csorba életének meghatározó időszaka volt Dunaszekcső. Sok verset is írt ottani emlékeiről, Terát, szekcsői szerelmét a honlap is őrzi, pl. itt:

“Lám a libák
a Duna-töltés oldalán s Tera
az első a mezítlábas parasztlány
a tizenkét éves csodálatos
gyereknő az első varázsital-korty
ami óta ünnep az ölelés
ami óta nincs mélyebb fájdalom
mint a könyörgő szóra érkező „nem”
In: Danse macabre.

Csorba Győző és Tera:

A Csorba Győző Társaság 258. hírlevele. A Mozdulatlanság című kötet ismertetése - Csorba Győző honlap

2. Folytatom Ciprián leveleinek bemutatását. Előtte azonban az általános bevezető. “A leveleket figyelmesen olvasva megismerhető a levélíró, a ciszterci szerzetesrend, később a papság és a Csorba család helyzete is. Néhány saját gondolatomat a levelek szövegének word változatában, a lábjegyzetekben írom le. A pdf változat az eredeti íráskép visszaadását teszi lehetővé. Itt kell megjegyeznem, hogy most 11 levelet szándékozok bemutatni, mintegy keresztmetszetét adva a száznál is több levélnek. (Tehát nagyjából tizedét a levelezésnek.) A további földolgozásra igyekszem segítséget kérni, remélem, sikerül valakit megnyernem a szkennelésre ill. a word-átiratok gépelésére. A leveleket természetesen megőrizzük, de állaguk egyre romlik, jó volna a mielőbbi digitalizálásuk.”

Most a 2. képeslapot mutatom be. Pdf-változata itt olvasható, word-változatát alább közzéteszem.

 Drága Jó Édesanyám!

Egy kis köszönet, életjel, hála imádság… ez akar lenni ez a lap. Utoljára csak a ti leveletek írásakor volt kezemben huzamosabban a tollam, azóta csak főzőkanál meg gyalu járja, no meg hát mikor kiesik mindkettő és előkerülhet az imakönyv is. Ez a mi életünk. És mégis a kicsi Jézus békéjével köszönthetlek. Mert néha-néha Ő is előáll valóságban és a békéjét meghozza, de mindig megkeresztelve. És mégis béke, mert Ő hozza, a Szűz Anya irányítja felénk. És mi boldogan elfogadjuk. Ezt a békét kívánom mindannyiótoknak is az új esztendőre, mely talán szenvedésekben nem fog hiányt szenvedni.[1] Csak Ti is bízzatok és ne féljetek. – Ha majd egy kis időt tudok kifogni, bővebben írok. Gondolhatjátok, hogy nem vagyok beteg, csak most – mint mindig – kevés az időfölösleg. Kőműves van a háznál, szép az idő és így lehet dolgozni. Konyhába kerültem és a kőműves kezére is készítem a dolgokat. De minden rendben megy. Nagyon szépen köszönök mindent. Béláéknak[2] és apácanővéreinknek[3] addig is míg nem írok, tolmácsoljátok imádságos hálás köszönetünket, szintúgy Toncsi bácsiéknak[4]. Nagyon jó minden. Hiszen mi még a korhadt deszkának is örülünk, hát még szerszámnak. – Az egész famíliának boldog új esztendőt, szebb tavaszt és új világot kívánok Titeket is ölel szerető szerzetespap fiatok

                                                                                                                     Mária Ciprián.[5]

                                  R. P.[6] Ciprián. S. O. Cist.[7] Borsodpuszta U. p.[8] Kislőd[9]

[1] Az egyre erősebb diktatúrában érthetően óvatos megfogalmazása annak az előre látott helyzetnek, amit a monostorra kivetett beszolgáltatások és a szerzetek megszüntetésének a félelme okoz.
[2] Nem tudom, ki lehet ő.
[3] A pécsi Miasszonyunk Apácarendről van szó. Ld. itt. Az utcát Apáca utcának hívták, majd a szocializmusnak nevezett érában Geisler Etáról nevezték el, aki egyáltalán nem volt szent, inkább kommunista. Ma ismét Apáca utca. Az épületben ma a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium működik. Mellette van a Miasszonyunk Zárdatemplom, amellett a Leőwey Klára Gimnázium. A gimnázium nyugati oldalán a Ciszterci Szálláshely és Látogatóközpont működik, a Szent István téren.

In: google maps.
Ebben az utcában, az utca másik oldalán működött a Baranya Megyei Könyvtár, amelyik ma Csorba Győző nevét viseli és a Tudásközpontba költözött.
[4] Windheim Antal, Ciprián édesapjának a testvére. Az asztalosműhelyéből küldött faanyagot és szerszámot Csatkára. A szerzet szegénységét jól illusztrálja, ez a mondat is: „Hiszen mi még a korhadt deszkának is örülünk, hát még szerszámnak.”
[5] Ciprián csak egy-két levélen használja ezt az aláírást. Talán a Regina Pacisra utal.
[6] R. P. Regina Pacis, a Borsodpusztai cisztercita rend monostora.
[7] O.Cist., teljes latin neve Sacer Ordo Cisterciensis: nagy múltú római katolikus szerzetesrend. Magyarul egyszerűen gyakran cisztercita rendként említik.
[8] U. P. Utolsó posta rövidítése. A postával nem rendelkező kisebb települések, tanyák postája, ahonnan a leveleket a címre elviszik/elvihetik.
[9] Datálás a postabélyegzőtől: 1949. XII. 3.
10. A levelezőlap írásos oldalán a bal felső sarokban levő kép felírása: Abbatia Zircensis, azaz Zirci Apátság.

A csatkai templom korabeli képe.

Köszönöm figyelmüket.