Jegyzőkönyv

Készült a Csorba Győző Társaság 3. közgyűlésén

 A közgyűlés helye: Pécsi Tudásközpont, kis konferenciaterem

A közgyűlés ideje: 2016. május 17. du. 17 45-20 óráig

 Prof. dr. Nagy Imre javaslatára a levezető elnököt Pintér László személyében a közgyűlés egyhangúlag megszavazza.

Bognár László a PMJV Kulturális Bizottság elnöke köszöntő beszédet mond.

Méltatja a Társaság tevékenységét, programjait, amelyekről a Facebook profilon és a hírleveleken keresztül is értesülni lehet.

Sok sikert kíván a további tevékenységhez.

Prof. dr. Nagy Imre bevezetőjében tervekről, álmokról beszél.

Tervei között szerepel egy kiadványsorozat megjelentetése, A Csorba Győző Társaság kiadványai címmel. A kiadványsorozat célja Pécs irodalmi, művelődéstörténeti hagyományainak ápolása.
A XX. századi irodalommal kapcsolatos, olcsó, szerény kivitelezésű kiadványsorozatot képzel el, hasonlóan a Janus Pannonius társaság kiadványaihoz.
Megjegyezte, hogy nem szeretnének másoktól pénzt elvenni, például a Jelenkortól, akkor inkább lemondanak az állami támogatásról.
A tervek között szerepel Thiemann Tivadar: Mohács és Erasmus c. nagy vitát kiváltott tanulmányának kiadása (A Minerva 1923-as évfolyamában jelent meg.)
Eddig meg nem jelent Várkonyi tanulmányok kiadása is hasznos lehetne. 
Jó volna reprint kiadásban megjelentetni az Ív című, Csorba Győző által kiadott folyóirat egyetlen számának immár alig fellelhető példányát.
Csorba Győző kéziratos versesfüzeteinek érdekesebb darabjait is ki lehetne adni, a kézirat és a megjelent vers textológia elemzésével.
Szöveg-folyamat-elkészült mű: az irodalom 3 dimenziója – a gondolat megjelenésétől verssé alakulásán át a végleges szövegig.
Keresnek kiadót és a város támogatására is számítanak.

Ezután Várkonyi Nándor születésének 120. évfordulójára való emlékezésre és Várkonyi Nándor méltatására tér át Nagy Imre. (Kiváló előadásának írott szövegét reményeink szerint megkapjuk Nagy Imre tanár úrtól és nyilvánosságra hozhatjuk. P. L.)

 Prof. dr. Nagy Imre kb. 4 hónap alatt mindent elolvasott, amit V. N. írt és amit róla írtak. 
A laikusabb olvasók számára leginkább értékesnek tartja a következő Várkonyi műveket: Az üstökös csóvája; Dunántúl; Pergő évek; Az írás története. 
A bölcsészkar Pécsre helyezésével pezsdül a szellemi élet, a 1940-es évektől viszont fenyegetettség érzékelhető, mert elviszik Pécsről a bölcsészkart. (Atlantisz, mint szimbólum.)
Nehezebben értelmezhető elemezhető Várkonyi művelődéstörténeti munkássága.
A professzor ezután részletesen beszél a Magyar irodalom történetéről, a Sziriát oszlopai 5 kiadásáról, amely háromfajta szöveggel jelent meg. Várkonyi újra- és újradolgozta műveit, hihetetlen mennyiségű munkát végezve megírta a Sziriát tetralógiát.
Nagy Imre ezután beszélt az 1928-ban megjelent Modern magyar irodalomról és a 20-30-as évek népi irodalmával elköteleződő Várkonyiról. 
A Újabb magyar népi irodalom fejezetben esszé Szabó Dezső, Tamási Áron fejezet, Erdélyi József fejezet olvasható. Óriási érték, mindenkiről ír benne, aki akkortájt megjelent. Ridl Frigyestől tanulta, hogy mindenről írni kell. Kézikönyvként remekül használható, Dénes Gizellától Kodolányin keresztül Sásdi Sándorig mindenki benne van. 
A Vízözön c. regény süket könyvtárosát Kodolányi Várkonyiról is mintázta. 
A Sziriát oszlopai teljes kiadásban a Széphalom Kiadó gondozásában jelent meg. A kritika elmarasztalta, az olvasók keresik, olvasói siker lett.
Nem tudományos mű, szelektál a források között, elméletét igazoló forrásokat idéz (Hanns Hörbiger „jégvilág elmélete”), avatatlan rajongás mutatkozik meg benne a „varázstudományok” iránt. Esszének kell olvasni, ebben nagyszerű Várkonyi.
Tézise: feltár egy ősi elfelejtett kultúrát, s fenyegetettnek érzi magát, mert jön a vízözön, vagy a tűzfergeteg, amint azt az ősi emlékek megőrizték, ill. előrevetítik. 
Varázstudomány, Elveszett paradicsom – okkult tudományok bemutatása.
Süketsége intenzív munkára késztette.
Munkássága zseniális elme írói megnyilatkozása.
A Várkonyi életmű nagyon fontos, ha a pécsi irodalom történetét meg akarnánk írni nagyon jelentős hely illeti meg. Nagy Imre is ennek megfelelően foglalkozik vele a XX. századi pécsi irodalmat bemutató kötetében könyvnyi fejezet állt már össze Várkonyiról.
Az előadás Várkonyi életművébe való tudományos alaposságú bevezetés volt, a hallgatóság nagy tapssal jutalmazta. 
Pintér László veszi át a szót. Az ő beszámolóját nem jegyzeteltem részletesen, az mondta, azt közzé teszi írásos formában. Rövid foglalata: 
Üdvözlés, köszönetek. 
Csorba Győző versmondásának meghallgatása.
2015-ben Csorba Győző Társaság alapításával kereste meg őt Pesti János. dr. Zalay Szabolcs javasolta professzor Nagy Imrét elnöknek. Köszönet és hála az ötletért és azért, hogy Nagy Imre elvállalta a felkérést. Köszönet Pesti tanár úrnak is.
2015. május 12-én alakuló közgyűlést tartottak.
Bertók László és dr. Nagy Imre valamint dr. Őri László alpolgármester is üdvözlő beszédet mondott.
dr. Hoppál Péter államtitkár, a Társaság tiszteletbeli elnöke nem tudott megjelenni, üdvözletét Tihanyvári Dóra az asszisztense olvasta fel.
Dr. Tóth Noémi ügyvéd segítségével 2016 februárjában bejegyezték a Társaságot. 
Logó, embléma tervezése – Földesi Mihályt felkéri erre a feladatra Cseresznyés Anikó. (Már megtörtént. Cs. A. )
Adószám – 2016 márciusában kapták meg.
Mohácsi Takarékbanknál vezetnek számlát.
45 ezer Ft van eddig a számlán.
Tagdíjakból összegyűlt összeg felhasználásáról beszámol Pintér László.
Könyvelőt fogadott.
Pályázatot nyújtott be – április 21-én 500 ezer Ft támogatást szavazott meg a város, de a pénz még nincs itt. A pénzt a Társaság munkájának indításához kapták. (Iroda felszerelése, számítógépes szakember, könyvelő fizetése, az ügyvédi költségek kifizetése.)
További cél: mecénások keresése a sorozat kiadásához. Nehéz, kevés van, Matyi Dezsőig pl. el sem jutott, csak a titkárnőig. 
Emléktábla ügye – dr. Pesti János tette érte a legtöbbet, sajnos, ebben az évben nem valósulhat meg, jövőre mindenképpen szeretnénk. 
A beszámoló után az ügyvédnő által megkoreografált procedúra zajlik. Nagy Imre akadályoztatása esetén nincsen aki képviselje az egyesületet, ezért az ügyvédnő elnökhelyettes választását javasolja a Társaságnak.
Az elnökhelyettesre Dr. Nagy Imre tesz javaslatot Pintér László személyében. Pintér László elfogadja a jelölést, a tagság egyhangúlag megszavazza Pintér Lászlót elnökhelyettesnek. (A procedúráról készült hivatalos dokumentumot majd ügyvédnőnk készíti el, azt a Társaság irattárában meg lehet tekinteni, ill. kívánság szerint az elektromosan is közzé tudom tenni. 
A tagság Pintér László beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
Dr. Nagy Imre javaslata: középiskolai tanárok bevonása a tevékenységbe – mesterszakos kurzus – tanítványok – részükre szekció a novemberi konferencián.
Sorsdöntő év lesz Csorba Győző születésének 101. évfordulója, mert a következő évre is jó programokat kell biztosítani. 
Bertók László javasolja, a pénzből, ami a tagdíjakból bejön, tiszteletdíjat lehetne folyósítani a társaság mozgatóinak. Ezt dr. Nagy Imre és Pintér László is azonnal és határozottan visszautasítja. 
Dr. Szirtes Gábor szerint döntő jelentőségű a társaság működésének 2. éve. A működés jellegén változtatni kell. El hangozni, van-e valakinek kérdése, vagy véleménye? A társaság tagsága érdekelt legyen abban a szellemi folyamatban, amelynek tagja.
Várkonyi Nándor munkásságának tudományos elemzése nagyon fontos. V. N. a kultúrtörténész- irodalomtörténész – várja, hogy eljöjjön a kor, ahol megértik őt.
A Tudásközpont zárása miatt a Csorba Győző Társaság 3. közgyűlése befejeződik.

                                                                       Kmft.

 2016. május 17.                                                                   Cseresznyés Anikó

                                                                                                  jegyzőkönyvvezető

 

Pintérné Csorba Noémi                                                             Kiss Tamás

jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő