Irodalmi alapok

  Verseskötetei:

Önálló kötetek:
Az önálló kötetek részletes ismertetése.
(Folyamatosan bővül! Utolsó frissítés: 2021 02. 18.)


1938 Mozdulatlanság
1943 A híd panasza
1947 Szabadulás
1955 Ocsúdó évek
1959 A szó ünnepe
1965 Séta és meditáció
1968 Lélek és ősz
1972 Időjáték
1974 Anabázis
1976 Észrevételek
1981 A világ küszöbei
1983 Simeon tűnődése (1984-ben nívódíjjal jutalmazzák)
1985 Görbül az idő (1986-ban nívódíjjal jutalmazzák)
1988 A szavak bolyhai (1989-ben nívódíjjal jutalmazzák)
1991 Szemközt vele
1995 Csikorgó
2000 Hátrahagyott versek

Csorba művek a DIA oldalán.

A DIA oldal statisztikája:
Csorba Győző versei (2875 találat!)
Csorba Győző esszéi (50 találat)
Csorba Győző levelei (106 találat) (A költő levelezéskötetei szerzői jogi okok miatt nem kerülhettek fel a DIA oldalaira.) Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezéskötete itt olvasható. A kötetben 88 Csorba és 90 Bertha-levél található. A nevem a metaadatoknál nem szerepel ugyan, de levelezéskötetet én állítottam össze és jegyzeteket is én készítettem. [Pintér László]
Csorba Győző naplói (1 találat) (A Római följegyzések című kötet került ebbe a rovatba. Csorba nem vezetett naplót.)

Válogatott verseskötetei és Összegyűjtött versek
1970 A lélek évszakai
1975 Március
1978 Összegyűjtött versek
1979 Válogatott versek (1945-1975.)
1981 Ritmus, rend, zene
1986 Vissza Ithakába
1991 Egy eltűnt pécsi utcára
1995 Kétféle idő
1997 Csorba Győző válogatott versei

Fordításkötetei
1940 Hélinand de Froidmont: A halál versei (ófrancia nyelvből, 2. teljesen átdolgozott kiadás.: 1989.)
1959 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. 2. r. (2. kiad.: 1961)
1959 Bertolt Brecht válogatott versei
1974 Alekszandr Mezsirov: Búcsú a hótól : Válogatott versek
1976. Kettőshangzat  : Válogatott versfordítások
1982 Janus Pannonius válogatott munkái : Versek, beszédek, levelek (vál., szerk., előszó Csorba Győző, 1983-ban kiadói nívódíjjal jutalmazzák);
1986 Janus Pannonius: Pajzán epigrammák (1987-ben kiadói nívódíjjal jutalmazzák)
1998 Drámafordítások.

Nyilatkozatai, interjúkötete, naplója
1991 A város oldalában (Beszélgetéskötete 1991-ből) (Beszélgetőtárs-kérdező Csuhai István)
2001 Vallomások, interjúk, nyilatkozatok
2002 Római följegyzések. 1947-1948.

Levelezéskötetei
2004 “…élni kell, ameddig  élünk…” Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése, 1961-1995. (szerk. Pintér László)
2005 „… hűséges baráti ölelésemet küldöm…” : Csorba Győző és Fodor András levelezése, 1947-1994. (szerk. Pintér László)
2006 Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre (szerk. Pintér László) A kötet borítóját és rövid ismertetését  ld. itt! ”
2008. Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése

Munkásságáról szóló kötetek
1981 Tüskés Tibor: Csorba Győző.  Monográfia
1986 Tiszteletadás Csorba Győzőnek
1993 Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia.
1997 Tüskés Tibor: Az utolsó évszak. Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. Esszék, tanulmányok
1998 Csorba Győző, a fordító (szerk. Tüskés Tibor)
2003 Csorba Győző emléke (szerk. Tüskés Tibor)

 

Vissza a címlapra         Vissza a Bevezetés menübe