Két kissé kopottas, de még ép dokumentumot hozott néhány napja feleségem. Margitka irathagyatékát  válogatva találta azokat. A nagyobbik 35X17 cm, a kisebbik 12×7,5 cm. A nagyobbik címe: „UTASÍTÁS a 250 raktári sz. Metzger-féle »egyszerű« kettős könyvviteli pénztárkönyvhöz.” A kisebbik címe: „Előjegyző zsebnaptár az 1956. évre”. Jelmondata a cím alatt: „Előre a boldog, szocialista Magyarországért!”. Ellentétes dolgok ezek, első pillanatra is látható: boldogság hogyan is lehetett volna az 1956-os szocialista(?) Magyarországban?

Kérdezhetik, miért fontos ez a két dokumentum? A pénztárkönyv Csorba Janus-fordításainak kézzel írt piszkozatát tartalmazza, a zsebnaptár pedig – amellett, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb évébe vezet vissza – Csorba németországi útjának dokumentuma. Napról napra tartalmazza az utazás és a látogatás minden fontos mozzanatát. Egy kicsit a Római feljegyzésekre hajaz, de annál kisebb és amennyivel kisebb a római füzetnél,  éppen annyival kevesebb adat van benne. (És, persze, azt se feledjük, ez a tanulmányút  jóval rövidebb volt, mint az 1947/1948-as olasz, összesen két hónapos.)

A Janus-fordításokat tartalmazó pénztárkönyvből és a német naplóból sem szkennelek minden oldalt: a fordításkötetet nem is tudnám, nem fér bele a szkennelőmbe, a naplónak pedig csak azokat a részeit közlöm majd, amelyekbe Csorba feljegyzést írt, vagy amelyek más egyéb dolog miatt érdekesek.

Milyen érdekes a sors:  nemrég még azon keseregtem, nincsen meg a német napló többi része, nem tudhatjuk, hol volt, mit csinált 1956. október 23-án Csorba. S lám: most itt van a kezemben a napló, benne az október 23-ai oldallal.  „Kedvcsinálónak” közlök néhány képet, a többit majd apránként…

Az utasítás borítója.
Az utasítás első oldala.

A zsebnaptár borítója.
A zsebnaptár első oldala.