FONTOS megjegyzés!
Az oldal alján az utóiratban azt ígértem, igyekszem még egy-két eddig nem ismertetett Weöres dokumentumot "előbányászni" a Csorba hagyatékból. Sikerült, íme  egy Google album a mostanában talált írásokból, képekből: https://plus.google.com/u/0/107385612938149456507/posts 

A száz éve született Weöres Sándor Csorba Győző egyik legjobb, legkedvesebb, tisztelt és szeretett barátja volt. Erre a közhelyszerű megállapításra nem kellene magyarázatokat keresni, a magyar irodalomtörténetben jól ismert ez a távolból, hosszabb megszakításokkal is "működő" (a politika berkeiben nagyon elkoptatott, sablonná vált, de esetükben joggal használható jelzős szerkezettel megnevezhető) örök barátság. 

Úgy gondoltam, Weöres Sándor születésének évfordulóján azzal tisztelgek legmegfelelőbben Weöres emléke előtt, ha összegyűjtöm, hányszor szerepelt az Emléklapon Weöres Sándor. Különös meglepetés nem ért, Bertha Bulcsu, Takáts Gyula, Lázár Ervin, Bertók László, Tüskés Tibor és néhány más név mellett, sőt, őket megelőzve Weöres neve került elő a keresőből… Egy oldalra összegyűjtöttem hát az Emléklapon szereplő Weöres találatok közül a lényegesebbeket, sőt kiegészítettem azokat Bertók László Csorba Győző c. bibliográfiájának adataival, valamint a Csorba kötetekben szereplő versek, és a Csorba-nyilatkozatokban szereplő Weöresről/Weöreshez írt levelek, cikkek, emlékezések gyűjteményével, ezen az oldalon. Ugyanitt megtalálhatók a Weöres Csorbához/Csorbáról írt tanulmányaira, verseire, leveleire utaló linkek is.   
Szép versek, emelkedett hangú emlékezések és egymást jó emberként, jó barátként, nagy költőként, bemutató sorok váltakoznak az összegyűjtött linkek mögött, remélem, az idelátogató olvasók is örömüket lelik, ha fölkeresik az ajánlott oldalakat, együtt emlékeznek az honlap szerkesztőjével Weöresre – és Csorbára.

Szinte lehetetlen a fent ajánlott dokumentumokból bármit is kiemelni, kedvcsinálónak néhány szívemnek nagyon tetszőt mégis ide másolnék:

Weöres Sándor verse Csorba 50. születésnapjára.

Fénykép, Csorba Győző Károlyi Amyval és Weöres Sándorral 1970-ben.

Weöres dedikációja Csorbának A teremtés dicsérete c. kötetben.

Weöres Sándor. Fénykép.

Weöres Sándor köszöntő levele 1976. november 10.

Csorba kölcsönöz könyvet Weörestől.  (Mivel könyvtáros vagyok! Ill. már nyugdíjas könyvtáros…)

Fénykép, Csorba Győző Károlyi Amyval és Weöres Sándorral 1970-ben.

Weöres Sándor köszöntője az Anabázis olvasása után. 

Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. A kötet történetéről.

De nem sorolom tovább, mert az összes linket ide másolhatnám. Csak még kettőt: aki aprólékosabban szeretne megismerkedni Weöressel Csorba szövegei alapján, annak ajánlom két nagyobb lélegzetű gyűjtés olvasásást:

Csorba Győző emlékei Weöres Sándorról az A város oldalában c. kötetben.

Weöres emlékek a Vallomások, interjúk, nyilatkozatok c. Csorba kötetből

Napjainkra a két nagy magyar költő barátsága az én gyűjtésem nélkül is irodalomtörténeti ténnyé vált, a "nagy magyar alkotókbarátságok" körében elnyerte helyét, "kis színesként" azért meleg szívvel ajánlom a linkek mögött levő oldalak olvasgatását. 

Isten nyugosztalja békében mindkét alkotót, s tartsa meg vers- és irodalomszerető generációk sorában emléküket… kedvelőik örök örömére és épülésére.

P. s.  A Csorba hagyatékból igyekszem még egy-két új dolgot "előbányászni", s azokkal a fenti felsorolást bővíteni, bizton bízhatok abban, hogy találok még közlésre alkalmas dokumentumokat a Csorba által ránk hagyományozott örökségben.