Csorba könyvei közül most a Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére c. kötetet írtam be a Csorba-könyvtár katalógusába. Nagyon szép, tartalmas kötet, üdvözlő és emlékező versekkel, prózával, levelekkel. Ezek közül most a Csorbával kapcsolatos dolgokat osztom meg az olvasóval.
Először azonban bemutatom magát a könyvet:

A kötet borítója 
A kötet címoldala 
Weöres fotója a kötetben

Csorbának két írása jelent meg a kötetben, az egyik a 70. születésnapra írt Csorba-vers a másik pedig Csorba Győző Weöres Sándorhoz írt nyílt levele. A vers is és a levél is igen magas hőfokú, őszinte barátságról, szeretetről és tiszteletről tesz tanúbizonyságot, amely a mai szerteszéjjel szabdalt művészvilágban eléggé szokatlan, mondhatni szinte ismeretlen…

Csorba a nyílt levélben, melyet 1963-ban közölt a Jelenkor, említést tesz arról, hogy a Híd panasza c. kötetének megjelentetésében mekkora segítséget nyújtott neki Weöres: 
"Második verskötetem, A híd panasza talán meg sem született volna Nélküled. Még őrzöm a régi kéziratokat „iskolai osztályzataid­dal”: 1-1/2-2-3 stb. – az akkori minősítés szerint. S megvan az a papírlap is, melyre kötetem tördelési sorrendjét felírtad."

Csorba akárhány emlékezését olvastam, hallottam, mindig megdöbbentett azoknak pontossága, s az, hogy szinte minden emlékezésére nézve találtam bizonyítékot hagyatékában – dedikált kötetet, levelet, fényképet, egyéb dokumentumot -, amelyek igazolják, minden úgy volt, ahogy a költő írta, mondta. Nos, a fent idézett levélsorok "igazolása" is a kezemben van: megtaláltam Csorba iratai között a hivatkozott tördelési sorrend-terveket. Egyszer régebben ezeket már "föltettem" a honlapra, most ide idézem őket. Íme, Csorba Győző A híd panasza című kötetének Weöres Sándor által készített tervei.

A két alkotó barátságát számtalan kép, idézet bizonyítja a honlapon. Érdemes beírni a honlap keresőjébe Weöres Sándor nevét és tallózni a találatok között. Szívből ajánlom a Csorba Emléklap Weöres-oldalait… is.

A Csorba könyvtárában található emlékkötet leírása:

Magyar Orpheus : Weöres Sándor emlékezetére / [összeáll., szerk., sajtó alá rend. Domokos Mátyás] ; [a költő portréját Moldován Domonkos készítette]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1990. – 642 p. ; 23 cm. – A kötetben Csorba Győző Weöres Sándornak 70. születésnapjára (p. 553-554.) c. verse és Weöres 50. születésnapjára, 1963-ban írt nyílt levele (p. 337-341.). – ISBN 963 15 4176 2 kötött. – Jó állapotban. – Tiszteletpéldány. – Magyar irodalom, költő, Weöres Sándor, emlékkötet, Csorba Győző.