Ezúttal segítséget, tájékoztatást szeretnék kérni az Emléklap olvasóitól egy olyan ügyben, amely az Olasz-Magyar Kultura Évének egyik kiemelkedő eseménye … lehetne.

Csorba Győző Római följegyzések, 1947-1948 című kötetének (Pécs : Pro Pannonia Kiadó, 2002. – 144 p.) olasz nyelvű fordítását szeretnénk kiadni. (A részletes leírást és a kiadás indokait ld. később!)

A kötet fordításához találtunk magyar és olasz vállalkozókat: már több mint tíz éve Olaszországban élő kislányom, olasz vejem, Paolo Driussi, az udinei egyetemen magyar nyelvet oktató kiváló tanár és tanítványai valamint Diego Zandel olasz költő, író, Csorba egykori barátja vállalták a munkát. Nehezebb azonban megjelentetéshez szponzort és kiadót találni. Ebben a kiadó- és szponzorkeresésben kérem segítségüket. Minden ötletet esetleges felajánlást;)) köszönettel várunk és örömmel fogadunk az ajánlás végén levő címek bármelyikén.

És akkor röviden arról, miért is volna fontos a Csorba kötet olasz nyelvű kiadása.

Csorba Győző Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, szerkesztő, könyvtáros (Pécs, 1916. nov. 21- Pécs, 1995. szeptember 16.), az olasz és a latin nyelvű irodalom egyik legkitűnőbb magyar fordítója. Bár szülővárosát a költő fél évnél hosszabb időre egyhuzamban soha nem hagyta el, közismert vele kapcsolatban, hogy Pécsen kívül, nyelvtanulást és Janus Pannonius verseinek magyar fordítását elősegítendő, Olaszországban töltötte el a legtöbb időt, azt a bizonyos majdnem fél évet, 1947-1948 fordulóján. Csorba Győző az erről az időszakról fennmaradt jegyzeteit talán nem elsősorban a publikálás szándékával írta, a költő élettörténetében, költészetének motívum­rendjében azonban olyan erőteljesen fellelhetők a Rómában töltött hónapok emlékei, illetve az itt szerzett élmények, hogy a kézirat közreadása az élet­mű egészének szempontjából is indokolt és fontos volt 2002-ben. Ezek a följegyzések a legautentikusabb dokumentumai annak az öt hónapnak, melyet az akkor pályája első szakaszában járó, mindössze harmincegy éves költő Károlyi Amy és Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs, Pilinszky János és Takáts Gyula, Kerényi Károly és Takács Jenő társaságában Kardos Tibor, a római Magyar Akadémia igazgatójának vendégszeretetét élvezve az örök városban és Itáliában eltölthetett. A följegyzések teljes szövege, amelynek létezésére 1996 nyaráig nem derült fény, végül 2002-ben jelent meg kötetben. A feljegyzésekkel együtt a kötetben olvasható a költőnek a Rómában eltöltött hónapokról a nyolcvanas évek végén adott interjúja, valamint Róma-ihlette verseinek legszebb darabjai is.

A kötet olasz nyelvű kiadása immár nem csak a magyar olvasók számára nyújthatna betekintést a romokon újjáépülő Róma és Olaszország második világháború utáni helyzetébe: a kiemelkedő tudású, latinos műveltségű, mindenre nyitott szemű magyar költő feljegyzései a korabeli olasz emberekről, a kor olasz hétköznapjairól a jelenkor olasz embereinek is élvezetes olvasmányaivá válhatnának.

A följegyzésekben a költő művészettörténész alaposságával, pontosságával, mégis egyszerű, világos szavakkal mutatja be a háborús pusztítások után fennmaradt régi, ókori római és latin építő- és képzőművészetet is. Az olasz-latin kultúra és művelődés villanófénnyel megvilágított művei, alkotásai, a költő róluk kialakult sajátos impressziói naplószerűen, ugyanakkor mégis irodalmi színvonalon sorjáznak az oldalakon.

A kötet feljegyzéseinek és a kötetben olvasható verseknek az olasz fordítása az olasz emberek számára is szép és magas színvonalú bizonyítékai lehetnének a különböző kultúrájú, nemzetiségű emberek barátságos, szeretetteli együttélésének.

A feljegyzések olasz nyelvű kiadása nagy segítség lehetne az olasz-magyar kapcsolatok erősítésében, a könyv bemutatója pedig az olasz-magyar kulturális év egyik ünnepélyes eseménye lehetne.

A kötet magyar nyelvű változata a Digitális Irodalmi Akadémia Csorba-honlapjára is felkerült, itt olvasható

            A kötet a Pro Pannonia Kiadó gondozásában, Csuhai István irodalomtörténész szerkesztésében és előszavával jelent meg.

A borító és néhány oldal a kötetből.

 

 

 

Pintér László
nyugdíjas főkönyvtáros
7635 Pécs, Csóka dűlő 8.
Tel.: 72/226-151 begin_of_the_skype_highlighting INGYENES 72/226-151 end_of_the_skype_highlighting
Mobil: +36 30 981-88-45 begin_of_the_skype_highlighting INGYENES +36 30 981-88-45 end_of_the_skype_highlighting
Honlap: http://csorbagyozo.hu