A Csorba Győző Társaság 196. hírlevele

A Társaság 2019. évi közgyűlését május 3-án, pénteken 17 órakor a Hrabalban tartjuk. Felhívom minden tagunk figyelmét a megjelenés fontosságára, hogy a közgyűlés szavazatképes legyen.
Tervezett napirend:

  • Nagy Imre elnökünk rövid évértékelője
  • Pintér László részletes beszámolója az elmúlt évi tevékenységről
  • A könyvelő által készített pénzügyi beszámoló ismertetése
  • Szavazás a beszámolók elfogadásáról
  • A 2019. évi tervek megbeszélése. Néhány fontosabb téma: Pákolitz István emlékezésen való részvétel, Csorba Emlékszoba bútorainak felújítása, javaslat a Csorba-díjra, szeptemberi és novemberi Csorba Emlékezések.)
  • Vélemények, javaslatok
  • Kötetlen beszélgetés

A dokumentumokat a honlapon a törvénynek megfelelően nyilvánosságra hozzuk.

Az eredményes munka érdekében várjuk megjelenésüket, aktív részvételüket.

Pesti János, a Társaság kitalálója, alapító tagja, Boda Miklós fotókiállítását látta a Tudásközpontban és hallotta, hogy Miklós Budapesten, költészeti versenyen különdíjat nyert. Ez a két hír valóságos panegirikusz írására késztette Pesti Jánost. Itt közölöm.
Mi is gratulálunk fáradhatatlan tagtársunk sikereihez  és további szép eredményeket kívánunk neki.

Köszönöm figyelmüket.