A Csorba Győző Társaság 189. hírlevele

Az előző hírlevélben fölhívtam a figyelmet Hegedűs 2 László kiállítására. (Róla már írtam a honlapon régebben is.) A “vizualista” művésztől a kiállítás plakátja után tegnap kaptam egy nagyon érdekes e-mailt is.
Hegedűs 2 László pécsi tanulóévei alatt a költőével szomszédos házban lakott albérletben, Csorba ezért jól ismerte őt, szerette és tehetségesnek tartotta. A költőről köztudott volt, hogy a tehetséget mérföldekről felismeri, Hegedűs 2 esetében sem tévedett. A képzőművész később küldött a kiállításaira meghívókat Csorbának, de a költő nem mindig tudott válaszolni neki. Hegedűs 2 azonban makacs ember, s elhatározta, hogy Csorbáról (Csorbával közösen?) is készít egy vizuális művet, ezért küldött neki egy ötven forintos (akkor még) papírpénzt azzal, hogy írja alá a bankárok aláírása között ő is. (Hegedűs 2 művészetének egyik jellemzője, hogy így teremt valamilyen vizuális alkotást a leghétköznapibb tárgyakból.) Csorba azonban már halálos beteg volt, amikor a kérés eljutott hozzá, és már fél keze is bénult volt. Hegedűs 2 kérésére 1995. március 24-én válaszolt Csorba felesége, Margitka és Noémi lánya. Margitka a Csorba diktálta levelet írta gépbe, Noémi pedig a szerencsétlen állapotot vázolta, amiben édesapja volt és ami miatt az aláírás késett. Csorba 1995. szeptember 13-án, alig fél évvel a levélírás után meg is halt.
Hegedűs 2 valami pakolás közben most megtalálta Csorba levelét, borítékját és az aláírt ötvenest. Ezt – mint “közös Csorba hagyatékot” – elküldte nekem, én pedig közzéteszem, hiszen valószínű Csorba egyik utolsó, ha nem az utolsó, kézírása maradt meg a bankártársaságban az ötvenesen. Micsoda furcsa fintora a sorsnak: a költőnek, aki a lélek rezdüléseinek krónikása volt, éppen a legprofánabb papíron, egy pénzen maradt fenn az utolsó “műve”, az aláírása, köszönhetően egy művész furcsa alkotótechnikájának. A levélváltás és az aláírás is mutatja: nem szólam, hogy Csorba támogatta a fiatal alkotókat, hanem még halálos ágyán is kötelességének érezte, hogy alkotótársává fogadja a fiatal képzőművészt.

Köszönet ezért a fifikás alkotásért Hegedűs 2 Lászlónak a Csorba-örökösök és a hírlevél olvasói nevében is.

Az alkotás maga, ahogyan a művész elkészítette.
A levél borítékja, amiben az aláírt ötven forintost Csorba visszaküldte.
Csorba levele Margitka gépírásával és Noémi kézírásos levele.
Az ötven forintos Csorba aláírásával.