A Csorba Győző Társaság 148. hírlevele

 1. Az előző hírlevelemben kedves tagtársaimat Nagy Imre professzor új könyvének bemutatójára hívtam.  (2. pont.) Meghívó itt is és itt is található.
  A meghívókat olvasva akár azt is hihettük volna, hogy a Katona József: Jeruzsálem pusztulása c. drámájának kritikai kiadását bemutató beszélgetés száraz, tudományos értekezés lesz, amely csak néhány embert érdekel. A könyvbemutató azonban rácáfolt erre, s tegnap nagy sikerrel zajlott. A pécsi Irodalom és Művészetek Háza Breuer Marcell terme tele volt érdeklődőkkel, akik pillanatig sem unatkoztak. Nagy Imre a hihetetlen mennyiségű adatot, szöveget felvonultató kötetet – a drámának három változata is olvasható benne és a dráma történetét, utóéletét részletező utószó – úgy mutatta be, hogy a hallgatóság a hőség ellenére is végig nagy érdeklődéssel figyelte a történelmi kitekintésekkel, tanulságokkal is megtűzdelt előadását. Nagy Imre beszélgetőtársa, egyetemi kollégája, Pap Balázs irodalomtörténész, egyetemi adjunktus türelmesen hallgatta az előadót és szerencsére nem tolakodott kérdéseivel a beszédfolyamba, mert tudta, hogy a professzor a kimondatlan kérdéseire is válaszol. Csak itt-ott avatkozott közbe, megnyitva az utat a könyv és a dráma egy-egy újabb kérdéskörének professzori magyarázata előtt.
  A dráma két főszereplőjének – Titusz és Bereniké – plasztikus bemutatásában Sólyom Katalin színművész segített Bereniké monológjának előadásával.
  A könyvet, és Nagy Imrének a Balassi Kiadónál megjelent más köteteit a helyszínen meg lehetett venni és a szerzővel dedikáltatni.
  A Csorba Győző Társaság – az előadót is beleértve – öt fővel képviseltette magát. Sajnálom, hogy többen nem tudtak jönni, mert nagyon jó másfél órás tudományos ismeretterjesztésről maradtak le, ami után az előtérben pogácsa és bor is várta a hallgatókat.
  A nekünk dedikált könyv pillanatnyilag nincsen nálam, amint megkapom, ismertetem azt is.
  Hiányérzetünk csak azért maradhatott, mert a közönség soraiban – az egyetemi oldalakon is közölt meghívó ellenére – alig láttam fiatalokat, és mert a kitűnő drámát nem mutatták be mostanában, pedig a dráma szövegkönyvének összeállításában és dramaturgiai kérdések megoldásában Nagy Imre is szívesen részt vállalna.
  A drámáról folyóiratokban már megjelent Nagy Imre írásokból alább figyelmükbe ajánlok kettőt.
  A gyermekgyilkos anya alakváltozása (Katona József Jeruzsálem pusztulása című drámája Mária-történetének forrásai) In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. Tom. XX, Fasc. 1 (2016), pp. 336-346.
  A pusztulás tragikus látomása. (Világkép, műfaj és tragikum összefüggései Katona József Jeruzsálem pusztulása című drámájában) in: Irodalomtörténeti Közlemények. – 89. (1985) 4-5., p. 514-520.Az eredeti Katona-mű egyik előadásról itt találhatnak ismertetőt.
  A dráma Spiró György átdolgozásában – egy hallgatói kérdésre válaszolva Nagy Imre kifejtette, hogy Spiró szerinte átértelmezte Katona drámáját! – itt olvasható.
  A Spiró által átdolgozott dráma bemutatójáról itt írnak és itt. A két ismertető alapján az az érzése az embernek: jó volna inkább az eredetit olvasni!
 2. Dr. Szabó Szabolcs karnagytól újabb meghívót kaptam, ajánlom szíves figyelmükbe.
 3. Az idei, 89. Ünnepi Könyvhét programjáról itt olvashatnak. A kiállítói térkép itt található. Egy kicsivel kevesebb szerző, kiadó és könyv talán kicsivel több lett volna…

Köszönöm figyelmüket!