A Csorba Győző Társaság 140. hírlevele

1. A Csorba Győző Társaság évi rendes közgyűlését április 19-én (csütörtök) 17 órakor tartjuk a Hrabal Sörözőben. A Társaság minden rendes tagját és a levelezőtársakat is szeretettel várjuk.

2. A rendes tagok szavazati joggal, a vendégek megfigyelőként vehetnek részt a találkozón.

2. Külön kérem a rendes tagok megjelenését, hogy a közgyűlés határozatképes legyen.

3. Ez az értesítés hivatalos meghívó is egyben.

4. A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

    a. Dr. Nagy Imre elnöki köszöntője, évértékelője.

    b. Pintér László részletes beszámolója az elmúlt év eseményeiről, ill. a Társaság könyvelőjének hivatalos dokumentumai alapján az elmúlt év gazdasági ügyeiről. Utána az elhangzottak megbeszélése, vita.

    c. A beszámoló és a pénzügyi jelentés elfogadása.

    d. Tervek, javaslatok 2018-ra.

5. Kérem a rendes tagokat, szíveskedjenek válaszlevélben jelezni, hogy a meghívót megkapták, ill. hogy jelen tudnak-e lenni a közgyűlésen. Erre azért van szükség, hogy a Társaság alapszabályában és törvényben előírtaknak megfelelő dokumentációval rendelkezzünk.

Egész éves közreműködésüket, figyelmüket az elnökség nevében köszöni a Csorba Győző Társaság elnöke:

Pécs, 2018. április 04.                                                                        Prof. dr. Nagy Imre