A Csorba Győző Társaság 117. hírlevele

 1. A Csorba Győző Társaság soron következő találkozójára itt hívtam fel a figyelmet. Idézem is: “A Csorba Győző Társaság október 27-én (pénteken) 17 órakor tartja következő irodalmi sörözését a Hrabalban. A találkozón Csorba Győző római feljegyzéseinek (1947/1948 és 1969) művészettörténeti kérdéseiről fog – terveink szerint képekkel illusztrált – előadást tartani társaságunk rendes tagja, Aknai Tamás művészettörténész professzor. Mindenkit szeretettel várunk az előadásra és a beszélgetésre.” Kérem, aki teheti, jöjjön el, biztosan érdekes lesz!
 2.  A 116. hírlevélben egy irodalomtörténeti tévedés helyreigazításáról írtam. Elérhető itt a 2. pontban.
  Nem tudtam nyugodni, szerettem volna tudni, mi a tévedés oka. A digitalizálás és az internet csodája, hogy rengeteg adat, dokumentum elérhető innen a számítógép mellől is. (Ami sokszor éppen átok.) Most viszont jól jött, kisegített tévedésem okának felderítésében. Amint az is, hogy átnéztem a Csorba hagyatékában fellelhető fényképeket. A személyes és az internetes dokumentáció segített a hiba okának felderítésében. Ezek segítségével rájöttem, hogy 1986. október-novemberben három fontos esemény is volt Csorba életében. 1986. november 27-én ünnepelték a költő 70. születésnapját a Pécsi Nemzeti Színház Stúdiószínházában. Erről így emlékezik a helyi hírharsona, a Dunántúli Napló 1986. november 28-án. Ide is másolom a hírt: „Csorba Győző köszöntése a színházban. Csorba Győző hetvenedik születésnapja alkalmából ünnepi estet rendeztek tegnap a Pécsi Nemzeti Színház Stúdiószínházában. A színművészek, Labancz Borbála, Sólyom Katalin, Maronka Csilla, Csuja Imre, Gergely Róbert, Helyey László, a költő verseiből összeállított műsorral köszöntötték Csorba Győzőt. Bertók László, Pákolitz István, Makay Ida saját költeményeikkel gratuláltak költőtársuknak. Az irodalmi esten, amelyet Moravetz Levente rendezett, közreműködött Gy. Vass Ágnes, a Mecsek Fúvósötös, valamint Lencsés Károly és Karácsony Angéla táncosok. Csorba Győző Padlás Odüsszeia című versének elmondásával köszönte meg a szép estet.”
  1986. októberben, valamivel több, mint egy hónappal Csorba fent idézett születésnapi ünnepsége előtt azonban más fontos események is zajlottak. Október 10-én megnyitották a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházát. Itt olvasható a híradás a megnyitóról. És a szempontunkból lényeges mondat is itt bújik meg: „A Himnusz elhangzása után Sólyom Katalin elmondta Csorba Győzőnek Szavak a szépségről című, a színház megnyitására írt versét.” Így aztán minden világos lett az ügyben: Csorba a Stúdiószínházban saját születésnapi ünnepségén, 1986. november 27-én – kicsit dadogva – felolvasta saját versét a Padlás-Odüsszeiát, Sólyom Katalin pedig a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházának 1986. október 10-ei megnyitóján elmondta Csorba Szavak a szépségről című versét, amelyet a költő a megnyitóra írt. Másképpen közelítve: Csorba Győzőné, Margitka fejében a két esemény összemosódott, ezért mondta nekem, hogy Csorba a színházavatón a Szavak a szépségről című versét olvasta fel és rögtönöznie kellett, mert annak a rossz világítás (hiányzó szemüveg) miatt nem látta jól a kéziratban minden sorát. És én is hibáztam, mert nem néztem utána a szóbeli közlésnek. Remélem, a pécsi irodalomtörténet jövőbeli lelkes kutatója – ha lesz olyan – megbocsátja a tévedést Margitkának és nekem, s nem fog hibásan hivatkozni az eseményekre.
  Az idézett oldalon egy másik hírt is olvashatunk a Martyn Múzeum megnyitójáról. Ez a két nagyon fontos esemény jellemző arra, hogy Aczél György pécsi-baranyai kötődése milyen nagy hatást gyakorolt Pécs akkori kulturális életére.
  Aczél Györgynek a Kamaraszínház megnyitóján mondott beszédéről itt olvasható híradás és itt is. A beszéd még részletesebb összefoglalója itt olvasható. A párt helyi orgánuma szinte minden szót fontosnak érzett Aczél főideológusi beszédéből.
  Csorba életében azonban ez a november más okból is fontos, ekkor kapja meg a Pécs Város Díszpolgára címet. A lap beszámol arról is, milyen szavakkal köszönte meg a kitüntetést Csorba. (A díjátadásról ezen az oldalon kép is látható.)
  Nem lehet azonban elfelejteni, hogy ugyanebben az időben – ezt is olvashatjuk a DN akkori számaiban – ennél sokkal fontosabb események is történnek, amelyek a világ, benne hazánk sorsát is meghatározzák. A Szovjetunió ekkorra veszítette el a hidegháborút, ekkor egyezett meg Gorbacsov és Reagan Európa és a nemsokára felbomló Szovjetunió utódállamainak helyzetéről. Ld. itt és itt. Ez a megállapodás omlik össze napjainkban azzal, hogy az USA egyre nagyobb befolyási övezeteket szerez Oroszország határai mellett, támaszpontokat állít föl Ukrajnában, Romániában és még több befolyást igyekszik szerezni Kelet-Európában.
  A gorbacsovi-reagani nyitás kis lépései érzékelhetők Pécsett is: dr. Richard von Weizsäcker, az NSZK államfője éppen ebben az időben Baranyában járt, Fellbach pedig Pécs új testvérvárosa lesz.
  Kiderül azonban az is, hogy miközben Európa és a világ teljes változásban van, az MSZMP vezetői ezt még nem tudják vagy nem akarják érzékelni, elfogadni, hiszen a Naplóban még ilyen címmel jelenik meg sorozat: A szocializmus megújulásának útja. Az ellenforradalom tűzében” . Grósz Károly pártfőtitkár pedig 1988 őszén a Sportcsarnokban még ellenforradalmi veszélyt vizionál.
  Lám, egy nagyon kicsi irodalomtörténeti tévedés kibogozásának farvizén hova jutottunk. Kiderült, hogy a mindig ellenzékinek tartott művészeteket, művészeket és az apolitikusnak, nem közéleti költőnek nevezett Csorbát nem véletlenül támogatták, tüntették ki éppen ebben az időben. Nyilvánvaló, hogy ezeket a helyi eseményeket az enyhülő világpolitikai folyamatok generálták. “Aczél elvtárs” okos ember volt, nem csak a szűklátókörű MSZMP vetetőkre, hanem a világpolitikára is figyelt. Jó előre tudta, mi fog bekövetkezni.
 3. Képek a fentiekhez Csorba hagyatékából. Útban a Kamaraszínház avatójára. A Csorba emlékünnepség képei: köszöntés a színpadon; az inkriminált versfelolvasás; Bertók Lászlóval, Csordás Gáborral, Makay Idával és Nógrádi Róberttel; Maronka Csilla színművész köszönti a költőt; Csorba dedikál az est után; Csorba Konkoly-Thege Aladárné köszöntését fogadja.
  Köszönöm figyelmüket, s ismételten hívjuk önöket október 27-én a Hrabalba, 17 órára!