A Csorba Győző Társaság 2021. évi közgyűlése

A bejegyzés végén közlöm a Csorba Győző Társaság 2021. évi közgyűlésének tervezetét.
Kérem a Társaság tagdíjat fizető tagjait, szíveskedjenek e-mail címemre egy mondatban jelezni, hogy a tervezetet elolvasták és a taggyűlésen részt kívánnak venni. Ez szükséges eljárás a közgyűlés határozatképességének megállapításához.

A közgyűlés ideje: 2021. 10. 29. 16 óra 30 perc

A közgyűlés helye a Pécsi Tudásközpont kis konferenciaterme

A közgyűlés nyilvános

A közgyűlés és Nagy Imre professzor Klemm Antalról, a tudós nyelvészről szóló utána következő előadása nyilvános.

Mindenkit szeretettel várunk.

A Csorba Győző Társaság 2021. évi közgyűlése

Tervezet

 A közgyűlés ideje: 2021. 09. 29. 16 óra 30 perc

A közgyűlés helye a Pécsi Tudásközpont kis konferenciaterme

A közgyűlés nyilvános.

A közgyűlés napirendjének rövid tervezete

Nagy Imre elnöki köszöntője

 1. Ügyrendi szavazások
 2. Pintér László alelnök beszámolója a szervezeti életről, az elmúlt és a jelen év pénzügyeiről, a Bársony Kinga által a NAV-nak készített beszámolóról.
 3. A beszámoló rövid ismertetése:
 4. Javaslatok, vita
 5. Beszámolók elfogadása. (Kézfeltartással, nyilvános.)
 6. Közgyűlés lezárása.

Közgyűlés tervezett részletes ügyrendje:

 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
 2. Felszólítás a jelenléti ívek aláírására
 3. Az elnök javaslatot tesz a levezető elnökre. 2021/1. sz. határozat
 4. A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre. A közgyűlés szavaz. 2021/2. sz. határozat
 5. A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre. A közgyűlés szavaz. 2021/3. sz. határozat
 6. A levezető elnök ismerteti az előzőleg a tagoknak már megküldött napirendi pontokat
 7. A javaslathoz kiegészítés érkezik/nem érkezik
 8. A közgyűlés napirendjének elfogadása. 2021/4. sz. határozat
 9. A közgyűlés folytatása az elfogadott napirend alapján (Ld. tervezet.)
 10. A közgyűlés lezárása

A közgyűlés után dr. Nagy Imre professzor vetített képekkel kísért előadása Klemm Antal nyelvész professzorról.

Klemm Antal a wikipédián: https://hu.wikipedia.org/wiki/Klemm_Antal

Előzetes tájékozódásra: http://acta.bibl.u-szeged.hu/37226/1/etno_lingu_027.pdf