A Csorba Győző Társaság 94. hírlevele.

 

           

 

A Csorba Győző Társaság 94. hírlevele

1. A Csorba Győző Társaság évi rendes közgyűlését április 7-én du. 16 órakor tartjuk a Tudásközpont kis konferenciatermében.

2. Ez az értesítés meghívó is egyben. Szeretettel várunk minden levelező- és tagtársat a közgyűlésre. 

3. A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
    a. Dr. Nagy Imre elnöki köszöntője, beszámoló az előző évről, tervek ismertetése. Utána az elhangzottak megbeszélése, vita. (A tervekre részletesen most nem térek ki, mert még változhatnak.)
      b. Pintér László beszámolója a szervezeti életről, az elmúlt év pénzügyeiről ill. a jelenlegi helyzetről. Utána az elhangzottak megbeszélése, vita.
     c. A Társaság székhelyének megváltoztatása a Civil Közösségek Házáról dr. Nagy Imre lakáscímére. Ennek nagyon egyszerű oka van. Minden hivatalos küldemény a Civil Közösségek Házába érkezik, átvételük a közvetítés miatt késedelmet szenved. Az ajánlott küldemények átvétele pedig csak a postán történhet meg, mert azokatt a CKH-ban nem is vehetik át. Egyesületet, társaságot bármilyen valós címre be lehet jegyeztetni, így a változtatásnak akadálya nincsen. Ügyvédnőnk a szükséges iratokat elkészíti.
     d. Egyebek, hozzászólások.

4. A székhely-változtatás alapszabály-változtatás is egyben, ehhez pedig
szükséges az alapítók jelenléte ill. igazolás arról, hogy a meghívót időben eljuttattuk hozzájuk. Kérem ezért az alapító tagokat, e-mailban vagy levélben küldjenek választ címemre, melyben jelzik, hogy az értesítést megkapták, a meghívást elfogadják.

5. Kérjük, már most gondolkodjanak a Társaság munkáját érintő ötleteken, javaslatokon. Amennyiben gondolják, már a közgyűlés előtt elküldhetik azokat címemre, hogy megfelelő időnk legyen felkészülni a válaszra.

6. A közgyűlésen tagfelvételt is lehet kérni, ill. aki tag, befizetheti az esedékes és addig még be nem fizetett tagdíjat. 

7. Dr. Szabó Szabolcs karnagy meghívót küldött nekem. Idézek Szabolcs barátom leveléből: "… nem csupán a már megismert Csorba Győző-vers és zenéje fog
elhangzani ismét ("Március"-sorok), hanem az azóta megtanult másik
Csorba Győző-alkotás is (Halmos László kórusműveként: Köszöntő
Kodályhoz)." Kérem, aki ráér, vegyen részt a nagyszerű élményt ígérő hangversenyen. A meghívó itt olvasható.

8. A napokban dr. Ábrahám István a Csorba Győző Könyvtár Helytörténeti Osztályának közvetítésével érdekes dokumentumot juttatott el hozzánk. A küldő hosszú évtizedeken keresztül a Pécsi Önkormányzat felelős beosztású dolgozója volt. Az önkormányzat Csorba Győző temetésére búcsúztatót jelentetett meg az Új Dunántúli Naplóban. Ezt a búcsúztatót Ábrahám István írta, aki most eljuttatta hozzánk annak kéziratát. A kéziratot és az ÚDN-ben megjelent írást mellékelem. Köszönjük a kéziratot dr. Ábrahám Istvánnak, valamint azt is, hogy a megjelentetéséhez hozzájárult. A dokumentumokat ld. itt; itt; itt; és itt.

Köszönöm szíves figyelmüket.