A Csorba Győző Társaság 85. hírlevele.

A Csorba Győző Társaság 85. hírlevele.

A Csorba 100 Emlékév lassan lezárul.
Sok összeállítással emlékeztek a költőre kicsik és nagyok is. Igyekeztem minden alkalomról hírt adni. Az ünnepek körül, ha lesz egy kis időm (óh, nyugodt nyugdíjaskor!), készítek összefoglalót az eseményekről. A Csorba Társaság és a Csorba utódok nevében is köszönetet mondok még egyszer azoknak, akik segítettek a szervezésben és azoknak is, akik meglátogatták a műsorokat.
Az utolsó rendezvényünk november 30-án a Nagy Lajos Gimnáziumban volt. Dr. Nagy Imre professzor tartott előadást, talán még száznál is több diák előtt Csorba verseiről. Főként arról, hogyan alakult át a fiatal költő halálverseinek komor hangulata életigenléssé. A gimnázium egykori tanulójának a gimnázium mostani tanulói előtt tartott előadása mindenki számára élmény volt. A diákok néma csendben hallgatták és óriási tapssal köszönték meg az rendhagyó irodalomórát. Nagy öröm volt számunkra, hogy a fiatalok megismerhették Csorba költészetét, mert sajnos a tankönyvek nem emlékeznek meg a pécsi költőről. Az előadás közben Csorba képösszeállítást vetítettünk. Az összeállítás itt és itt elérhető. Ha kapok fotókat az előadásról, azokat is közlöm. 

Köszönöm Bartusz-Dobosi László igazgatónak, hogy az előadás megtartásához helyet biztosított, Antal Emília tanárnőnek pedig a szervezést. Nélküle ez a délután nem jöhetett volna létre. Az előadás beharangozója az iskola honlapján itt található.

A 82. hírlevélben is említett Sólyom Katalin-féle Csorba-estről is megérkeztek a képek. Köszönöm a Civil Közösségek Háza szervezőjének Tóth Krisztinának, hogy elküldte nekem azokat. Az estről készült videófelvételt megszereztem. Remélem, hamarosan azt is közölhetem.

Nagy Ernő énektanár és karnagy barátomtól meghívót kaptam a Szeráfi Kórus karácsonyváró hangversenyére, december 17-ére a Ferencesek templomába. Mellékelem a meghívót (1.oldal; 2. oldal) és buzdítok mindenkit a hangverseny meghallgatására. Ádventi készülődésünkbe igazán jól illik ez az ének és zene.

Köszönöm figyelmüket.