TARTALOMJEGYZÉK 

Előszó: Kő Kálmán                                                                                                                       
Nézzünk az arányokra is: Boross István                                                                                     
Felelősségtudatot: Tildy Zoltán                                                                                                  
Virág Ferenc megyéspüspök levele                                                                                         
A lelki újjáépítés: Káldy Zoltán                                                                                                    
Gondolatok az újjáépítés körül: Nyári Pál                                                                                 
Együttműködés a nemzet jegyében: Dr. Stark Endre                                                             
A drávamenti falvak felépítése: Keserű János                                                                        
A dolgozók Magyarországának felépülése: Tolnai József                                                     
Az újjáépítés pénzügypolitikai szempontból: Dr. Tamás György                                           
Városaink pénzügyi helyzete: Németh János                                                                          
Szegedtől a dunai hidak felrobbantásáig: Zsadányi Oszkár                                                 
A Magyar Kommunista Párt és az újjáépítés: Kő Kálmán                                                     
A Szociáldemokrácia: Galambos János                                                                                  
Nemzeti Parasztpárt az újjáépítésben: Ágoston György                                                        
Gazdasági szervezkedésünk iránya: Szécsey Béla                                                                
Magyarország újjáépítésének három éves terve:                                                                    
A Szabad Szakszervezetek: Lakatos József                                                                          
Mi lesz veled magyar ipar?; Pusztai Jenő                                                                              
A kisiparos és kiskereskedő helyzete és feladata az ország újjáépítésben és
azon túl: Benedek András                                                                                                         
Pécsvidéki bányászok az újjáépítésben: Horváth János                                                      
Éhségsztrájk. Vers: Várady Károly                                                                                         
Vasútasok: Várady Károly                                                                                                        
Fűtő dala: Vers: Várady Károly                                                                                               
Posta: Dr. Darvas Kálmán                                                                                                        
Szellemi újjáépítés: Dr. Lissák Kálmán,                                                                                  
A Dunántúli Tudományos Intézet és az újjáépülő Dunántúl. Dr. Szabó Pál Zoltán             
A vizuális gondolat sorsa Szeged óta: Martyn Ferenc                                                          
A művészet szerepe az új Társadalomban: Achátz Imre                                                      
Költők az újjáépítésben: Csorba Győző                                                                                 
Zenei újjáépítés: Takács Jenő                                                                                                 
Költészet és valóság: Csányi László                                                                                       
Az újjáépítendő Színház: Dr. Székely György                                                                          
Teljes-e az újjáépítésünk: Vörös Márton                                                                                 
A szabad sajtó feladatai az újjáépítésben: Csuka Zoltán                                                     
A demokrácia egyik színe: Tárja Béla                                                                                     
Demokratikus közegészségügyi politika: Molnár Erik                                                         
Betegség és Társadalom: Tóth László                                                                                  
Társadalombiztosításunk útja: Lovász Pál                                                                              
Ifjúság: Ifj. Galsai Pongrác                                                                                                        
Szabadság! Újjáépítő Magyarok!: Hódossy István                                                                 
Tömegsport: Molnár Imre                                                                                                          
A nő szerepe hajdan és most: Babella Károlyné                                                                   
Nő a Társadalomban: Prásznig Irén                                                                                         
Géppel-e vagy orcád verejtékével: Balogh Dezső                                                                
A demokratikus rendőrség és az újjáépítés: Vörös László                                                  
A honvédség és az újjáépítés: Vadász Mihály                                                                       
A demokrácia hatása a közmunkára: Szentirmay Jakab                                                     
Pécs a Kelet és Nyugat kapújában: Supka Géza                                                                 
A parasztság szerepe az újjáépítésben: Zsikó Gyula                                                           
Az orvosok az újjáépítésben: Ángyán János                                                                         
Nevelők az újjáépítés szolgálatában: Dr. Tóth István                                                            
Kereskedő és újjáépítés: .Diamant Gyula                                                                              
Kisiparosságunk: Erdősi Emil, Macák József                                                                      
Pécs Közjóléti Szövetkezete az újjáépítésben: Kienle Ernő                                                
Baranya vármegye Közjóléti Szövetkezet az újjáépítésben: Kienle Ernő                           
Tagadd meg őt! Vers: Várady Károly                                                                                    
Az Első Pécsi Bőrgyár és az újjáépítés: Boros Pál                                                               
Az újjáépítés hírnöke: Tárja Béla     

 Magyarázó szöveg.