Lázár Ervin “fordított” levele

Lázár Ervin 1981. V. 11-én kelt "fordított" levele. A levelet a végén levő megszólítástól kezde, soronként felfelé kell olvasni! Az író a jobb felső sarokban "olvasható" aláírását tükörírással "készítette".
(A levélben Lázár az 1981-ben megjelent Csorba-kötetet (A világ küszöbei. – Bp. : Magvető K., 1981) és a benne megjelent, neki ajánlott Csorba verset – Vígalom 78 (p. 147-148.) – köszöni meg. Ebben a versben van az aláírást magyarázó sor is: „Vérük hogy túl-túl fölszaladt, / a csaj s krapek / nyugodtan ülve nem maradt”

Lázár Ervin 1980. dec. 17-én írt köszöntőlapja.

A készülő levelezéskötet a levelzőtársak emberi, művészi képének teljesebbé tétele mellett a levélírók életének politikai, társadalmi tevékenységébe, eseményeibe is bepillantást enged. Különösen jól tükröződik a kor politikai hangulata a Szántó-Csorba levélváltásban, mely Szántó Tibor 1956 utáni letartóztatásának körülményeit és Csorba perben tett vallomásának jobb megismerését is lehetővé teszi.