VIGALOM ‘78
                                   Lázár Ervinnek

Vérük hogy túl-túl fölszaladt,
a csaj s krapek
nyugodtan ülve nem maradt:
táncolni ment
odább, ahol cement –
négyszög terült a láb alatt.

A többiek közé beállt
a csaj s krapek,
s elkezdte, (vagy mit is csinált):
ütemre rin-
gott hajló csípein,
s kicsinyt előre-hátra járt.

Egymásra nem nézett nagyon
a csaj s krapek,
nem is dumáltak – mondhatom.
Dolgos szerény
volt mindkét szende lény,
hajtotta őket buzgalom.

Tombolt a villamos zene,
a csaj s krapek
bizony nem állott ellene:
lojálisan
s illőn, szabályosan
el-eltombolgatott vele.

Aztán szünet lett, majd megint
a csaj s krapek
folytatta tisztesség szerint,
s folytatja még,
míg vére lánggal ég:
hol hátra, hol előre ring.