Csorba Győző művei és kritikái 1976-ig

Csorba Győző verseskötetei és kritikái 1976-ig

Mozdulatlanság. Versek. Pécs. 1938. Kultúra. 48 p.

[Zsikó Gyula](Zs.) = Dunántúl, 1938. dec. 29. 8. p.
Jankovich Ferenc = Nyugat, 1939. I. 262–263. p.

A híd panasza. Versek. Pécs, 1943. Janus Pannonius Társaság, Dunántúl Ny. 77 p. – A címlapot Martyn Ferenc tervezte.

Kovács Endre = Sorsunk, 1943. 6. 512–513. p.
Rónay György = Magyar Csillag, 1943. II. 117. p.

Szabadulás. Versek. Pécs. 1947. Batsányi Társaság. 46 p. /A Batsányi Társaság könyvtára. Szépirodalmi sor. 1./

Bóka László = Új Magyarország, 1947. 17. 7. p.
Rónay György = Magyarok, 1947. 531–532. p.
Seres József = Tiszatáj, 1947. 5. 53. p.
Takáts Gyula = Diárium, 1947. 180–181. p.
Tóth Sándor = Újhold, 1947. 3. 143–144. p.
Weöres Sándor = Válasz, 1947. II. 363–365. p.

Ocsúdó évek. Önéletrajzi költemény. Pécs. 1955. Dunántúl Kiadó. 64 p.

Albert Gábor = Dunántúl, 1955. 12. 92–94. p.
Csányi László = Dunántúl, 1955. 13. 90–91. p.
Dér Endre = Tiszatáj, 1955. 3. 213–214. p.
Fodor András = Csillag, 1955. 9. 1926–1928. p.
Görgey Gábor = Új Hang, 1955. 10. 62. p.
Kolta Ferenc = Dunántúli Napló, 1955. máj. 29. 6. p.
[Reményi Béla] R. B. = Irodalmi Újság. 1955. 28. 4. p.
V. B. = Irodalmi Tájékoztató. (A Könyv melléklete). 1955. 115. p.

A szó ünnepe. Versek. Bp. 1959. Magvető. 123. p.

Csányi László = Tolna Megyei Népújság, 1959. ápr. 12. 4. p.
[Dalos László] D. L. = Film, Színház, Muzsika, 1959. 25. 9. p.
Nagy Péter = Magyar Nemzet, 1959. aug. 15. 4. p.
Németh Tibor György = Kortárs, 1959. 9. 457–459. p.
Szalay Károly = Élet és Irodalom, 1959. okt. 9. 8. p.
Tóth Endre = Alföld, 1959. 5–6. 153–154. p.
Tüskés Tibor = Jelenkor, 1959. 3. 95–99. p.
Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 5. p.
[Tüskés Tibor] T. T. = Népművelés, 1959. 11. 29. p.
– – = Közép-dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 4. p.

Séta és meditáció. Versek. Bp. 1965. Magvető. 92 p.

Bertha Bulcsu = Dunántúli Napló, 1965. máj. 9. Vasárnapi mell. 1. p.
Csányi László = Tolna megyei Népújság, 1965. aug. 1. 4. p.
Ilia Mihály = Jelenkor, 1965. 7. 669–670. p.
Pálmai Kálmán = A Könyv, 1965. 6. 220–221. p.
Rónay György = Vigilia, 1965. 8. 494–495. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 314–316. p.; Tiszteletadás. 27–29. p.
Szederkényi Ervin = Jelenkor, 1965. 6. Borító hátsó fülén
Tüskés Tibor = Élet és Irodalom, 1965. 49. 4. p.
Tüskés Tibor = Látóhatár, 1965. 5. 945–948. p.
Várkonyi Nagy Béla = Kortárs, 1965. 8. 1330–1331. p.
– – = Új Könyvek, 1965. 10. 30. p.
Tasnádi Attila = Napjaink, 1966. 4. 6. p.
Vass József = Alföld, 1966. 5. 84–85. p.
Tűz Tamás = Irodalmi Újság, (Párizs) 1968. júl. 15.; T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. Oakville. 1974. Amerikai Magyar Írók. 105–108. p.

Lélek és ősz. Versek. Bp. 1968. Magvető. 94, 2 p.

[Demény Ottó] D. O. = Népszava, 1968. jún. 22. 2. p.
[Falus Róbert] F. R .= Népszabadság, 1968. máj. 3. 7. p.
Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1968. 29. 7. p.; F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirod. Kvk. 307–309. p.
Pályi András = Alföld, 1968. 8. 81–82. p.
Pomogáts Béla = Jelenkor, 1968. 7–8. 582–586. p.
Rónay György = Vigilia, 1968. 7. 487–488. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 317–319. p.; Tiszteletadás. 36–37. p.
Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1968. 8. 763–764. p.
Szabó Ede = Napjaink, 1968. 9. 11. p.
Tüskés Tibor = Kritika, 1968. 11. 61–62. p.
Váróczi Zsuzsa = Dunántúli Napló, 1968. máj. 19. 7. p.
– – = Napló, (Veszprém) 1968. júl. 14. 6. p.
– – = Új Könyvek, 1968. 10. 49–50. p.

A lélek évszakai. Válogatott versek. Ill. Würtz Ádám. Bp. 1970. Magvető. 351, 4 p.

Csányi László = Életünk, 1970. 5. 469–470. p.
Hajnal Gábor = Könyvtájékoztató, 1970. 6. 14. p.
Héra Zoltán = Népszabadság, 1970. jún. 13. 7. p.; H. Z.: A költemény felé. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 481–483. p.
Kardos Tibor = Új Írás, 1970. 12. 121–123. p.
Kis Pintér Imre = Élet és Irodalom, 1970. 22. 11. p.; K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirod. Kvk. 192–194. p.
Pomogáts Béla = Jelenkor, 1970. 9. 823–830. p.; P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető. 407–423. p.
Rába György = Kritika, 1970. 8. 41–45. p.
Rába György = International PEN, 1970. 3. 174–175. p.
Rónay László = Fejér Megyei Hírlap, 1970. jún. 21. 9. p.
Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1970. máj. 31. 7. p.
– – = Új Könyvek, 1970. 11. 36–37. p.
Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1971. 6. 557–560. p.
Szakolczay Lajos = Forrás, 1971. 2. 87. p.
Tüskés Tibor = Kortárs, 1971. 9. 1463–1469. p.; T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirod. Kvk. 70–88. p.

Időjáték. Versek. Bp. 1972. Magvető. 119 p. 1 t.

Alföldy Jenő = Új Írás, 1972. 7. 113–115. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 195–198. p.
Bányai János = Magyar Szó, (Újvidék) 1972. jún. 17. 12. p.; B. J.: Könyv és kritika. Újvidék. 1973. Fórum. 126–129. p.
Bata Imre = Kritika, 1972. 4. 23. p.
Csűrös Miklós = Kortárs, 1972. 8. 1324–1327. p.
Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1972. 6. 81–82. p.
Honffy Pál = Forrás, 1972. 6. 93. p.
Iszlai Zoltán = Élet és Irodalom, 1972. 19. 11. p.
[Kartal Zsuzsa](Kartal) = Magyar Nemzet, 1972. ápr. 9. 13. p.
[Rónay László] Siki Géza = Vigilia, 1972. 9. 633. p.
Tüskés Tibor = Életünk, 1972. 4. 373–375. p.
– – = Új Könyvek, 1972. 11. 46. p.
Bessenyei György = Népszava, 1973. jan. 13. 8. p.
Fülöp László = Irodalomtörténet, 1973. 3. 552–553. p.
Zirkuli Péter = Utunk, (Kolozsvár) 1973. ápr. 20. 4. p.
Bárdosi Németh János: Csorba Győzőről. Az Időjáték ürügyén; B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely .1975. Városi Tanács. 300–311. p.

Anabázis. Versek. Bp. 1974. Magvető. 133, 3 p.

– – = Új Könyvek, 1974. 30. 38. p.
Bata Imre = Új Írás, 1975. 7. 109–112. p.
Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1975. okt. 19. 7. 3.
Borbély Sándor = Népszava, 1975. jan. 4. 8. p.
Iszlai Zoltán = Kossuth Rádió, 1975. febr. 18.
Laczkó András = Életünk, 1975. 3. 283–284. p.
Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1975. 2. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető. 102–105. p.
Simon Zoltán = Kortárs, 1975. 8. 1334–1335. p.
Szabó Ede = Jelenkor, 1975. 3. 275–276. p.; Tiszteletadás. 43–46. p.
Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1975. jan. 4. 8. p.
Tóth Endre = Alföld, 1975. 7. 75–78. p.
Tüskés Tibor = Tiszatáj, 1975. 7. 87–89. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 195–201. p.
Zirkuli Péter = Magyar Hírlap, 1975. jan. 18. Mell.: 4. p.
Berek Zsuzsa = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 23. p.

Március. Tizenhárom vers. Ill. Martyn Ferenc. Békéscsaba. 1975. Megyei Könyvtár. 4 lev.

Észrevételek. Versek. Bp. 1976. Magvető. 141, 3 p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1976. 11. 1001–1005. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 201–213. p.
Borbély Sándor = Magyar Nemzet, 1977. nov. 13. 13. p.; B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986. Magvető. 173–183. p.
K. L. S. = Magyar Hírlap, 1977. ápr. 10. 10. p.
Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p.
Koczkás Sándor = Jelenkor, 1977. 3. 275–279. p.
Laczkó András = Alföld, 1977. 8. 83–85. p.
Pomogáts Béla = Népszava, 1977. febr. 12. 6. p.
Pomogáts Béla = Új Írás, 1977. 6. 110–112. p.
Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1977. ápr. 10. 4–5. p.
Széles Klára = Kritika, 1977. 7. 25. p.
Vasadi Péter = Új Ember, 1977. márc. 6. 2. p.
– – = Új Könyvek, 1977. 5. 39. p.
Alföldy Jenő = Tiszatáj, 1978. 4. 87–90. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 189–194. p.
Menner Magdolna = Napjaink, 1978. 1. 34. p.
Zirkuli Péter = Kortárs, 1978. 1. 149–150. p.

Vissza a címlapra  Vissza a Bevezetés menübe   Vissza a Kisbibliográfiákhoz