Irodalom Csorba Győzőről. Önálló művek

Tüskés Tibor: Csorba Győző. Bibliográfia. Bp. – Pécs 1979. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár. 75 p. /Mai magyar költők/

Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1979. 1–2. 26–27. p.
Szakolczay Lajos = Hungarológiai Értesítő, 1981. 3–4. 30. p.

Tüskés Tibor: Csorba Győző. Monográfia. Bp. 1981. Akad. Kiadó. 241 p. (Kortársaink)

Csányi László = Dunántúli Napló, 1981. okt. 18. 8. p.
Sík Csaba = Új Tükör, 1981. 44. 2. p.
Alföldy Jenő = Élet és Irodalom, 1982. 11. 11. p.
Bay Endre = Dunatáj, 1982. 2. 62–66. p.
Csűrös Miklós = Tiszatáj, 1982. 5. 85–87. p.
Sőtér István = Jelenkor, 1982. 5. 467–472. p.
Lichtmann Tamás = Hungarológiai Értesítő, 1983. 3–4. 215. p.
Rónay László = Kritika, 1983. 6. 32. p.
Tusnády László = Napjaink, 1983. 5. 35. p.
Füzi László = Napjaink, 1984. 9. 30–33. p.
Szijártó István = Somogy, 1984. 1. 110–111. p.
Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 42–45. p.

Tiszteletadás Csorba Győzőnek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 1986. Pannónia Könyvek. 170 p., illusztr.

Deme Márta = Könyvvilág, 1986. 10. 45. p.
[Hallama Erzsébet] H. E. = Dunántúli Napló, 1986. dec. 13. 8. p.
Nagy Imre = Dunántúli Napló, 1987. márc. 14. 11. p.
Papp István = Forrás, 1987. 6. 82–83. p.
[Rónay László] r. l. = Új Ember, 1987. júl. 26. 6. p.

Csorba Győző 75. Versek és grafikák. (Készült egy példányban a költő születésnapjára) Összegyűjt. és szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1991. Kézirat. 65 p. – Csorba Győző örököseinek tulajdonában.

Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár – Jelenkor. 251 p. – Adatgyűjtés lezárva: 1992. június 30.

Tüskés Tibor: Az utolsó évszak. Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. Pécs. 1997. Pro Pannónia K. 147 p.

Csorba Győző, a fordító. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Közrem. Pintér László. Pécs. 1998. Pro Pannónia. 200 p. /Pannónia könyvek/ /Irodalmunk forrásai. e./

Schein Gábor: A saját és az idegen. A fordítás humanista elméletei. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Csorba Győző = Jelenkor, 2000. 7–8. 768–776. p.

Csorba Győző emléke.  Szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 2003. Pro Pannonia. 279 p. /Irodalmunk forrásai/

M[éhes] K[ároly]: Csorba Győző emléke = Új Dunántúli Napló, 2003. nov. 20. 7. p.

 Irodalom Csorba Győzőről. Tanulmányok, cikkek

Makay Gusztáv: Csorba Győző = Sorsunk, 1947. 4. 215–224. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 19–20. p.

Sőtér István: Költő-arcképek = Válasz, 1948. 8. 763–764. p.; Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányokat írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Bp. 1948. Parnasszus – Légrády ny. 247–248. p.; S. I.: Tisztuló tükrök. Bp. 1976. Gondolat. 295–296. p.; Tiszteletadás. 24–25. p.

– – :Pécsi album. Csorba Győző = Független Néplap, (Pécs) 1948. dec. 5. 2. p.

Galsai Pongrác: Csorba Győző = A Könyvtáros, 1959. 7. 525–527. p.

– – : Csorba Győző = Magyar Nemzet, 1959. nov. 14. 6. p.

Galsai Pongrác: Két költőnk. Csorba Győző és Fodor József = Élet és Irodalom, 1960. 19. 8. p.

Pomogáts Béla: Termékeny meditáció. Jegyzetek Csorba Győzőről = Jelenkor, 1966. 10. 934̵938. p.

Várkonyi Nándor: Csorba Győző verseiről = Jelenkor, 1966. 10. 947–955. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző = Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1967. 1. 86–89. p.; Tiszteletadás. 5–7. p.

Kolta Ferenc: Ív. Egy pécsi folyóirat 1945-ben = Jelenkor, 1970. 4. 395–398. p.

Rába György: Csorba Győző versei elé. (Bevezetés a Rádió „Kortársaink” sorozatában) = Magyar Rádió, Petőfi Adó. 1970. jún. 17.

Sarkady Sándor: Csorba Győző: Nosztalgia. [Verselemzés] = Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr. 1970. Megyei Népművelési Tanácsadó – KIOSZ Megyei Szövetsége 163–166. p.

Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában. Csorba Győző egy pécsi irodalomórán. Bp. 1970. Tankönyvkiadó. 124–129. p.; Ua.: 2. kiad.: 1977.

Raittila, Anna-Maija: Csorba, Pécsin puutarhojen runoilija. [Csorba, a pécsi kertek költője.] = Etelä-Suomen Sauomat, (Helsinki) 1971. jan. 24. 8. p.

Fodor András: Csorba Győzőről = Jelenkor, 1972. 6. 500–505. p.; F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973, Szépirod. Kiadó. 28–41. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 144–155. p.

Tüskés Tibor: „De több az élet, mint a szó…” Csorba Győző Március című költeményének elemzése = Jelenkor, 1973. 10. 871–875. p.; T. T.: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. Bp. 1976. Tankönyvkiadó. 127–137. p.; Ua.: 2. kiad.: 1978.; Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Összeáll. Detre Zsuzsa és Bárány György. Bp. 1981. Gondolat. 246–254. p.

Galsai Pongrác: A falrahányt borsó. Avagy: példázat az őszinte kritika hasznáról. (Emlékek a pécsi Batsányi Társaság történetéből.) = Élet és Irodalom, 1974. jan. 5. 9. p. [Hogyan tanulhatunk meg verset írni? címmel]; G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 288–297. p.

Szabó Ede: A lélek fekete ragyogása. Csorba Győző lírája = Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 194–206.p.

Csűrös Miklós: Közös nyelv – cselekvő közösség. Csorba Győző Jobb című költeményének elemzése = Jelenkor, 1976. 1. 5–10. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirod. Kvk. 311–322. p.

Futaky Hajna: „A piros, a legnagyobb dolgok színe…” Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1976. 11. 958–992. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 48–54. p.

Gáll István: A költő. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztőségére, Csorba Győzőre) = Élet és Irodalom, 1976. dec. 4. 4. p.; [Vaskorban éltünk címmel] G. I.: Karcolgatunk. Bp. 1982. Magvető. 256–264. p.; Dunántúli Napló, 1989. márc. 25. 8–9. p.

Galsai Pongrác: Éji látogatás. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztésének idejére) = G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 297–303. p.; G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 130–137. p.

Galsai Pongrác: Szabálytalan arcképek. Csorba Győző = Élet és irodalom, 1976. 1. 4. p.; G. P.: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. 1978. Szépirod. Kvk. 24–37. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 12–13. p.

Péczely László: Csorba Győző Kodály című versének zenei világa = Jelenkor, 1976. 11. 993–997. p.

Takács Imre: Üdvözletemet küldöm Pécsre = Élet és Irodalom, 1976. nov. 20. 4. p.; Tiszteletadás. 85–88. p.

Thiery Árpád: Mester és tanítvány = Jelenkor, 1976. 11. 967–968. p.; Tiszteletadás. 77–79. p.

Várkonyi Nándor: A társ = V. N.: Pergő évek Bp. 1976. Magvető, 459–460. p.; Tiszteletadás. 11. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző hatvanéves = Kortárs, 1976. 11. 1840. p.; Tiszteletadás. 55–56. p.; [Rövidítve]: Csorba Győző: Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető. Fülszöveg.

Laczkó András: „Éveket néhány percért!” Arcképvázlat Csorba Győzőről = Életünk, 1979. 6. 489–497. p.; L. A.: Elhagyott évek és tájak üzenetei. Kaposvár 1992. Kaposvári Magyar-Lengyel Társaság. 60–72. p.

Pomogáts Béla: Költészet és önismeret. Csorba Győző = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető, 407–423. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 164–167. p.

Tüskés Tibor: „Csata az elmúlással.” Csorba Győző önéletrajzi költeményéről, az Ocsúdó évekről = Dunatáj, 1979. 3. 40–49. p.

Tüskés Tibor: Az életmű-koordináták négy pontjáról. Négy Csorba Győző-vers megközelítése. (Ars poetica; Hazafelé; Újjárendezés; Paysage) = Napjaink, 1980. 6. 25–26. p.

Tüskés Tibor: Az első évtized. Csorba Győző pályakezdése = Literatura, 1980. 3–4. 489–505. p. Vö.: 884. (28–60. p.)

Tüskés Tibor: Lázadás az „idő-infláció” ellen. Csorba Győző lírája a hetvenes évek első felében = Életünk, 1980. 10. 874–886. p.

Tüskés Tibor: A növekedés évtizede. Csorba Győző lírája a hatvanas években = Új Írás, 1980. 2. 59–69. p.

Tüskés Tibor: „… Váratlan tájak nyíltak…” Csorba Győző lírája a hetvenes évek második felében = Jelenkor, 1980. 1. 13–25. p.

Tüskés Tibor: A pálya íve. Csorba Győző és a Nyugat „harmadik nemzedéke” kritikai elvei = Somogy, 1981. 2. 38–45. p.

Tüskés Tibor: A költő és városa = Képes Újság, 1982. szept. 11. 12–13. p.; Az utolsó. 115–118. p.

Tandori Dezső: A még titkosabb közmegegyezés = Mozgó Világ, 1984. 7. 115–123. p.; Tiszteletadás. 138–146. p.

Kalász Márton: Versek: hogy élni segítsenek = Új Tükör, 1985. 14. 19. p.

[Marafkó László](Marafkó): Csorba Győző. „Kossuth-díjasok.” = Magyar Nemzet, 1985. ápr. 4. 10. p.

Pomogáts Béla: Az önismeret költője = Magyar Hírlap, 1985. ápr. 5. 6. p.

Szederkényi Ervin: A maradandóság ereje. Csorba Győzőről Kossuth-díja kapcsán = Vasárnapi Hírek, 1985. ápr. 7. 6. p.

Bakonyi István: Csorba Győző „főhajtásai” = Somogy, 1986. 5. 9-12. p.; Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. [s. l.]. 1991. Comenius Társaság. 121–126. p.

[Csányi László]: Csorba Győző köszöntése = Tolna Megyei Népújság, 1986. nov. 25. 8. p.

Csányi László: A végtelen jelei. Csorba Győző versei = Új Írás, 1986. 8. 92–104. p.; Cs. L.: Égtájak, utassal. Szekszárd. 1987. Megyei Múzeum. 151–163. p.

Csűrös Miklós: Ritmus, rend, zene. Csorba Győző verseskötet-szerkezeteiről = Jelenkor, 1986. 11. 973–975. p.

Galsai Pongrác: Barátom, Győző = G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 105–129. p.

Kabdebó Lóránt: „Szabálytalanul szabályos.” A 70 éves Csorba Győző köszöntése = Magyar Nemzet, 1986. nov. 21. 4. p.

Laczkó András: Találkozások Csorba Győzővel = Somogy, 1986. 5. 4–8. p.

Lukácsy András: Csorba Győző derűje = Magyar Hírlap, 1986. nov. 21. 9. p.

Németh G. Béla: A tárgyszerűség birtokbavétele. Csorba Győző hetvenedik évére = Jelenkor, 1986. 11. 967–970. p.

Parti Nagy Lajos: Föld, ég, ember. Csorba Győzőről = Kritika, 1986. 11. 7. p.

Rónay László: sorba Győző vezérszavai = Vigilia, 1986. 3. 197–198. p.

Tüskés Tibor: Azonosságok és elmozdulások. Részlet a szerző Csorba Győző c. monográfiájából = Tiszteletadás. 96–100. p.

Tüskés Tibor: A gazdag-életű. Csorba Győző köszöntése = Népszava, 1986. nov. 22. 8. p.; Az utolsó. 122–123. p.

Tüskés Tibor: „Hazugság nélkül szépet mondani.” A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság, 1986. nov. 10–16. 3. p.; Az utolsó. 126–128. p.

Vajda Endre: Csorba Győző = Vigilia, 1986. 12. 919–923. p.

Varga Lajos Márton – Berkes Erzsébet: Beszélgetés Csorba Győzőről = Magyar Rádió, Kossuth. 1986. dec. 6.: „Mindennapi irodalmunk”. 3 lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győzőről = Magyar Televízió, 1. 1988. jún. 4. „Ünnepi Könyvhét”. [1] lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győző indulása. (A Kossuth Rádióban 1988. nov. 11-én elhangzott, hasonló című műsorról) = Rádió- és Televízió Újság, 1988. nov. 11. 7. p.; Az utolsó. 119–121. p.

Tüskés Tibor: „Vetkezvén magam fölvértezem”. A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság. 1989. 44. 3. p.; Az utolsó. 129–131. p.

Ágoston Zoltán: Lehet itt élni, csak nehéz. (Beszélgetés Esterházy Péterrel, többek között Csorba Győzőről) = Pécsi Tér, 1991. nov. 29. 7–9. p.

Csűrös Miklós: „– Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót”. Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 915–921. p.

Kabdebó Lóránt: Három Csorba Győző-vers = Jelenkor, 1991. 11. 895–900. p.

Marafkó László: A költő hűsége. Csorba Győző hetvenöt éves = Magyar Nemzet, 1991. nov. 21. 10. p.

Márton László: Expedíció, befelé. Csorba Győző újabb költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 877–884. p.

Papp István: Fekete ragyogás. Csorba Győző halálképéről = Jelenkor, 1991. 11. 910–912. p.

Szigeti Csaba: Vers és egyensúly. Az emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében = Jelenkor, 1991. 11. 903–909. p.

Takáts Gyula: Egy köszöntő-vers folytatása Csorba Győzőnek = Jelenkor, 1991. 11. 886–889. p.

Tüskés Tibor: Főhajtás Csorba Győzőnek. (Elhangzott a költő 75. születésnapján rendezett ünnepségen Pécsett, a Művészetek Házában 1991. nov. 21-én.) = Új Magyarország, 1991. dec. 3. 11. p.; Az utolsó. 132–135. p.

Tüskés Tibor: Visszanézés. Csorba Győző köszöntése = Új Ember, 1991. dec. 1. 6. p.; Az utolsó. 136–138. p.

Vadas Ferenc: Csányi László barátai. Csorba Győző = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd 1992. Megyei Múzeum. 14–21. p.

Ki vagy te Csorba Győző? = Lyukasóra, 1994. 11. Kicsoda az az én? c. melléklet. I-VIII. p. [Tartalom: Tüskés Tibor Csorba Győző című írása, a költő válasza hat kérdésre, életrajz és önéletrajz, Baranyi Ferenc ”… és hamarosan a sötétség” című, Csorba Győzőnek ajánlott verse, Csorba Győző versei. Tüskés Tibor írása Csorba Győző kertje címmel megjelent: Az utolsó. 139–141.] p.

A Jelenkor 1996-os Csorba Győző emlékszámában (11. sz.) a költőről szóló írások:

Bertók László: Olyannyira élő számomra még… = Jelenkor, 1996. 11. 966–972. p.

Takáts Gyula: Szavak, levelek Csorba Győző emlékére = Jelenkor, 1996. 11. 973–976.

Makay Ida: Találkozásaim Csorba Győzővel = Jelenkor, 1996. 11. 977–978. p.

Pálinkás György: Csorba Győző, a város, meg itten én, alább… = Jelenkor, 1996. 11. 979–980. p.

Parti Nagy Lajos: Egy Csorba-file = Jelenkor, 1996. 11. 981–983. p.

Tóth Krisztina: Rókaveremben a rák = Jelenkor, 1996. 11. 984–986. p.

Tüskés Tibor: A költő önarcképe = Jelenkor, 1996. 11. 988–991. p.; Az utolsó. 58–65. p.

Csordás Gábor: A vidéki költő – töredék = Jelenkor, 1996. 11. 992–995. p.

Márton László: A múltbeli ember. Töprengés Csorba Győző egy verse fölött = Jelenkor, 1996. 11. 996–998. p. [Az Apám-öcsém című vers értelmezése.]

Bárdos László: A megkérdőjelezés bátorsága. Pályakép töredékekben = Jelenkor, 1996. 11. 999–1004. p.

1996 utáni fontosabb írások Csorba Győzőről

Legenda Csorba Győzőről. Rádióbeszélgetés. Elhangzott 1997. dec. 19-én és 1998. jan. 18-án. Szerkesztő riporter Albert Zsuzsa = Somogy, 2000. 5–6. p., 221–[236] p. – Beszélgetőtársak a megszólalás sorrendjében: Kopányi György, Lázár Ervin, Kalász Márton, Tüskés Tibor, Bertók László, Kohlmanné Sinkó Judit, Rába György.

Szepesi Attila: „Űr utánam” : Arcképvázlat Csorba Győzőről = = Új Forrás, 1997. 3. = http://www.jamk.hu/ujforras/970309.htm 

Holló Máté: Művek kibontakozóban. Kovács Zoltán: Amor sanctus (Csorba Győző Amor sanctus c. versének oratórium-feldolgozásáról) = Muzsika, 2003. 2. = http://www.muzsika.net/cikknezo.php3?cikk_id=1048

Szepesi Attila: Remetekert. Csorba Győző, a misztikus költő = Magyar Nemzet, 2003. dec. 20. p. 36.

Dunai I[mre]: Szoborportré Csorba Győzőről = Új Dunántúli Napló, 2004. aug. 17. p. 7.

 Pintér László: A provincialista bosszú = Árgus, 2004. 7-8. =  http://www.argus.hu/2004_07/ta_pinter.html

 Dunai I[mre]: Szobor Csorba Győzőről. Gesztus. Avatás mindenki épülésére = Új Dunántúli Napló, 2004. nov. 24. 7. p.

 Bertók László: Választott ember volt. Csorba Győző (első) pécsi szobrának avatásakor = Élet és Irodalom, 2004. dec. 3. 11. p.

Vissza a címlapra  Vissza a Bevezetés menübe   Vissza a Kisbibliográfiákhoz