Fordításkötetei, drámafordításai, a szerkesztésében megjelent műfordításkötetek és kritikáik

Helinant [de Froidmont]: A halál versei. (Les vers de la mort.) Ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző. Bev. Birkás Géza. Ill. Holler András. Pécs. 1940. Janus Pannonius Társaság. 115 p. /A Janus Pannonius Társaság könyvtára/

Várkonyi Nándor = Dunántúl, 1940. dec. 15. 12. p.
Bárdosi Németh János = Dunántúli Szemle, 1941. 4. 244. p. 

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. 1-2. r. + Ős-Faust. (Ur-Faust) Tragédia. Ford. Jékely Zoltán, Csorba Győző. Utószó: Turóczi-Trostler József. Jegyz.: Walkó György Bp. 1959. M. Helikon. 559 p. /Helikon klasszikusok/

Fábián István = Jelenkor, 1960. 1. 117–120. p.

Brecht, Bertolt: Válogatott versei. Vál., szerk., utószó: Hajnal Gábor. Ford. Csorba Győző. Bp. 1959. Európa. 70 p. /A modern német líra kincsesháza 3. – Közös tokban az 1-8. kötet/

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Tragédia. Jegyz. Walkó György. Bp. 1961. M. Helikon. 1. r. Ford. Jékely Zoltán. 291 p. – 2. r. Ford. Csorba Győző. 454 p. 2 db. /[A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák] 3-4./

Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú a hótól. Válogatott versek. Ford. Csorba Győző. Bp. 1974. Európa. 131 p.

B. Gy. = Könyvvilág, 1974. szept. 2. p.
Bakcsi György = Magyar Hírlap, 1974. aug. 9. 6. p.
Kovács Sándor = Dunántúli Napló, 1974. aug. 14. 4. 
Marafkó László = Jelenkor, 1974. 11. 1053–1054. p. 
Tóth Bálint = Élet és Irodalom, 1974. 42. 11. p. 
– – = Új Könyvek, 1974. 19. 35. p. 
Fodor András = Szovjet Irodalom, 1975. 4. 185–187. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 249–253. p.

Eschner, Eugen: Gergő király. [König Jörg] Színmű három felvonásban. Ford. Csorba Győző. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 1975. nov. 1-én = Csorba Győző: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia K. 5–69. p.

[Földessy Dénes] F. D. = Dunántúli Napló, 1975. nov. 5. 3. p.

Kettőshangzat. Válogatott versfordítások. Bp. 1976. Európa. 378, 6 p.

Fábri Péter = Új Tükör, 1976. 43. 40. p.
Fodor András = Dunántúli Napló, 1976. nov. 14. 4. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 246–248. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 306–308. p.
[Kulcsár János] Kulcsár = Vas Népe, 1976. nov. 6. 5. p.
Németh Ferenc = Pest Megyei Hírlap, 1976. szept. 25. 4. p. 
Rába György = Jelenkor, 1976. 11. 1006–1009. p.; Tiszteletadás. 101–107.p. 
Zóka László = Universitas, (Pécs) 1976. 22. 4. p. 
– – = Új Könyvek, 1976. 22. 35. p. 
Ébnerné Bánfai Mária = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p. 
Fábián László = Élet és Irodalom, 1977. jan. 15. 10. p. 
Körmendy Zsuzsanna = Magyar Nemzet, 1977. febr. 27. 13. p. 
Rónay György = Nagyvilág, 1978. 1. 130–131. p. 
Tüskés Tibor = Új Írás, 1978. 1. 108–110. p. 

Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája. [Dieux, belles et bętes] Történelmi groteszk 6 képben. Ford. Csorba Győző. 1978. = Csorba Győző: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia K. 70–170. p.

Hauptmann, Gerhart: Patkányok. [Die Ratten.] Berlini tragikomédia. Ford. Csorba Győző. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1981. ápr. 12-én = Csorba Győző: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia K. 171–247. p.

Janus Pannonius válogatott munkái. Versek, beszédek, levelek. Vál., szerk. és előszó: Csorba Győző. Ford. Berczeli A. Károly, Csorba Győző stb. Jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. Bp. 1982. Kozmosz Könyvek. 287 p.

Kalász Márton = Új Tükör, 1982. 34. 2. p.
Vörös Mária = Könyvvilág, 1982. 9. 27. p. 
– – = Új Könyvek, 1982. 821040. tétel

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák. (Jani Pannonii epigrammata lasciva) Szerk., ford., utószó és jegyz. Csorba Győző. Bp. 1986. Helikon. 74 p. – Japán technikával, kapcsos tokban.

– – = Új Könyvek, 1986. 862729. tétel

[Helinant] Hélinand De Froidmont: A halál versei. ([Les] Vers de la mort.) Ford., utószó és jegyz.: Csorba Győző Bp. 1989. Helikon. 63 p. illusztr. /Helikon stúdió/ – Bibliofil kiadás.

Lator László = Jelenkor, 1988. 3. 225–228. p. 
Szigeti Csaba = Jelenkor, 1989. 12. 1199–1204. p. 
– – = Új Könyvek, 1989. 14. 76–77. p. 

Drámafordítások. Csorba Győző. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs. 1998. Pannónia K. 250 p. /Pannónia könyvek/ /Irodalmunk forrásai : a./  (Felvéve analitikusan is!) 

Vissza a címlapra  Vissza a Bevezetés menübe   Vissza a Kisbibliográfiákhoz